In de zoektocht naar meer kennis over het aanpakken van overgewicht en het stimuleren van een gezonde leefstijl laten we onderzoek uitvoeren. Hierbij een greep uit de onderzoeken die een bijdrage leveren aan het tegengaan van overgewicht bij ouderen.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wijkwandelen

Bewegen in de wijk stond centraal in het Rotterdamse project ‘Wijkwandelen’. De centrale vraag was: kunnen 55-plussers in lage SES-wijken gestimuleerd worden om meer te gaan wandelen door relatief kleine aanpassingen in de fysieke of de sociale omgeving?

Hierbij is zoveel mogelijk aangehaakt bij bestaande initiatieven, zoals de aanleg van een kunstroute en het project Beweegmaatjes. Uit het onderzoek bleek dat de implementatie van relatief kleine aanpassingen aan de fysieke en sociale omgeving haalbaar zijn.

Winst

Het bleek dat inderdaad kleine maatregelen al een gunstig effect kunnen hebben. Zowel de aanleg van wandelroutes als het oprichten van wandelgroepen leidde tot meer bewegen. Opmerkelijk genoeg zat de winst vooral in het wandelen als vervoermiddel. De onderzoekers benadrukken hoe belangrijk het is om bij eventuele aanpassingen in een wijk ook te kijken naar mogelijke effecten op beweeggedrag. Zeker omdat wijkwandelen een activiteit is die door meerdere gemeenten wordt aangeboden. 

Meer informatie

Actief Plus brengt ouderen in beweging

De interventie Actief Plus is een bewezen effectieve methode om te bevorderen dat 50plussers meer gaan bewegen. Het is bovendien een methode die relatief gemakkelijk te implementeren is. Aan de hand van een inventariserende vragenlijst krijgt de deelnemer een beweegadvies op maat. Daarin wordt rekening gehouden met de achtergrond en kenmerken van de deelnemer. Bovendien helpt het programma om mensen bewust te maken van het belang van voldoende bewegen.

Effectieve leefstijlinterventie

Actief Plus is de eerste interventie die door de Nederlandse erkenningscommissie Sport & Bewegen officieel erkend is als een effectieve leefstijlinterventie. Actief Plus kreeg de erkenning vanwege haar laagdrempeligheid, de toepasbaarheid in het dagelijks leven, de planmatige opzet en de bewezen effectiviteit in het verbeteren van beweeggedrag.

Meer informatie

Besparing

Uit een analyse samen met het RIVM bleek dat dankzij Active Plus het aantal 50-plussers met ziekten als diabetes, darmkanker, borstkanker en hart- en vaataandoeningen binnen vijf jaar met 3% kan afnemen. Doorgerekend naar de Nederlandse populatie 65 plussers zou dat jaarlijks ruim twee miljoen euro besparing aan zorgkosten opleveren. Active Plus wordt in steeds meer gemeenten ingezet om het beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen. Naast de grote steden Amsterdam en Utrecht gaat het om gemeenten in Zuid-Limburg, Noord-Holland en Brabant.Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website