Naar verwachting stelt het programma Palliantie. Meer dan zorg in november/december 2018 een nieuwe subsidieoproep open voor het indienen van subsidieaanvragen.

In deze oproep worden de onderzoeksinstellingen en vervolgens de netwerken palliatieve zorg en hun samenwerkingspartners opgeroepen om aanvragen in te dienen waarin bestaande interventies in de regio’s verder geïmplementeerd, onderbouwd en doorontwikkeld worden. Deze interventies sluiten inhoudelijk aan bij de essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg en bij de prioriteiten die patiënten en naasten belangrijk vinden voor de kwaliteit van leven in het laatste levensjaar. 

De procedure van de oproep bestaat uit 2 stappen: 

  1. In de eerste stap staat de beoordeling van het onderzoeksvoorstel centraal. Bij deze stap is de hoofdaanvrager afkomstig uit een onderzoeksinstelling. 
  2. In de tweede stap staat de implementatie van de bestaande interventie in de regio’s centraal. Die hoofdaanvrager is afkomstig uit de netwerken palliatieve zorg. 

Pas na de tweede stap vindt een definitieve toekenning plaats voor zowel de onderzoeksinstelling om het onderzoeksvoorstel uit te voeren als voor de netwerken palliatieve zorg om de bestaande interventies te implementeren in de regio’s met hieraan gekoppeld het goedgekeurde onderzoek.

De nieuwe aanpak voor de oproep 2018 is het resultaat van een goede samenwerking en afstemming tussen de netwerken palliatieve zorg en onderzoeksinstellingen. Met deze aanpak maken we graag gebruik van de kracht van netwerken en onderzoekers en sluiten we aan op het kwaliteitskader palliatieve zorg en prioriteiten van patiënten en naasten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website