In de verstandelijke gehandicaptensector is veel winst te behalen in vroege herkenning van de palliatieve fase. Deze fase wordt niet altijd bespreekbaar gemaakt met de cliënt en zijn naasten of verzorgers. Situaties waarin wilsonbekwaamheid en de wens tot gezamenlijke besluitvorming een rol spelen, vragen om specifieke expertise en vaardigheden van zorgverleners.

Uitgelicht

Parel voor advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking

Foto van Annemieke Wagemans en Anke de Veer met bloemen en Parelbeeldje
Annemieke Wagemans en Anke de Veer

Cliënten en naasten beslissen graag mee over toekomstige zorg en levenseindezorg. Hoe praat je op tijd met deze doelgroep, en hun naasten, over zorgwensen en behoeften? Het projectteam, wat een Parel ontving, ontwikkelde een training en informatiematerialen om zorgverleners hierbij te helpen.

Lees meer over dit mooie project en de ontwikkelde materialen

Een gereedschapskist voor palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Logo van de gereedschapskist palliatieve zorg

Hoe borg je palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in een zorgorganisatie? Verpleegkundig specialist Jacqueline Fluitman en senior onderzoeker Anke de Veer vertellen over de 'gereedschapskist' die uitkomst kan bieden.

Lees het interview met Jacqueline en Anke

Hospice Balade: speciale zorg bij een verstandelijke beperking

Bewoner en een verpleegkundige Balade
Bewoner en verpleegkundige Hospice Balade

In Nederland is Hospice Balade de plek waar mensen met een verstandelijke beperking terecht kunnen als thuis sterven niet gaat. Teamleider Linda Tielen vertelt over deze bijzondere zorg.

Lees het interview met Linda Tielen

Uit de praktijk

Vrouw op foto
Trudi Weijers

Trudi Weijers vertelt over haar werk als praktijkverpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Lees de blog van Trudi Weijers

Praktische informatie

Op het Kennisplein Gehandicaptenzorg is alle informatie gebundeld over palliatieve zorg en verstandelijke beperking. 

Kennisplein gehandicaptensector

Projecten over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Overzicht met ZonMw Palliantieprojecten op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking.

Projecten over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Actueel

Vooraankondiging: innovatie in arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte

NWO kondigt de openstelling aan van een nieuwe KIC-call met de titel: ‘Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte’. Nieuw onderzoek door interdisciplinaire publiek-private consortia is nodig om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren. De publicatie van de call for proposals wordt begin augustus 2022 verwacht.

Nieuws

Website overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Patiëntenfederatie blijkt dat veel mensen niet precies weten wat palliatieve zorg inhoudt. Ook beseffen veel mensen niet dat ze zelf in de palliatieve fase zitten. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl biedt ondersteuning aan patiënten en hun behandelaars. Met betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp dichtbij huis.

Screenshot van de website overpalliatievezorg.nl
Elders gezien

Hulpmiddelen voor markering en proactieve zorgplanning

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor 1e en 2e lijns zorgverleners staan op Palliaweb. Er zijn algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast is er ook algemene en specifieke patiëntinformatie te vinden.

verzorger en patient in gesprek
Elders gezien

Column nieuwe voorzitter Palliantie Pim van Gool

Pim van Gool vertelt hoe hij voor het eerst met palliatieve zorg in aanraking kwam, en hoe de kennis sindsdien is toegenomen. Hij kijkt vooruit op de plannen die liggen voor het programma Palliantie II.

Portretfoto van Pim van Gool, een man met bril
Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website