De STEM-inspiratiecyclus (Sterven op je Eigen Manier) is een Goed Voorbeeld. Het omvat een trainingstraject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor zorgprofessionals en leidinggevenden in de palliatieve zorg.

De STEM-inspiratiecyclus stelt zorgverleners in staat om met inzet van de eigen normen en waarden cliënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad. Het helpt de wensen van de patiënt rond het sterven te bespreken. Essentieel daarin is de ontdekking dat de ‘Eigen Manier en Regie van cliënten’ vele vormen kan aannemen. De inspiratiecyclus hanteert hierbij vijf verschillende type mens, die ieder op een eigen manier omgaan met sterven: proactieve, onbevangene, socialen, vertrouwende en rationele.

Het uitgangspunt is dat wanneer zorgverleners de communicatie met patiënten over het naderende einde tijdig starten, de kans groter is dat de laatste levensfase meer verloopt volgens de wensen van de cliënt en er minder onnodig wordt doorbehandeld.

Meer informatie

Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw is 8 keer de STEM inspiratiecyclus als Goed Voorbeeld geïmplementeerd:

626003001 Inspiratiecyclus STEM
626003002 Implementatie van STEM
626003024 Sterven op je Eigen Manier (STEM) bij de partners van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
626003056 STEM: verbeteren van palliatieve zorg in Oost-Groningen
626003046 Implementatie inspiratiecyclus STEM bij zorggroep Maas & Waal
844002008 Implementatie STEM binnen Esdégé Reigersdaal (VGZ)
844002014 Verbeterproject Sterven op je eigen manier STEM inspiratiecyclus Ipse de Bruggen
844002015 STEM inspireert formeel en informele zorg

Dit Goede Voorbeeld is mogelijk ook geïmplementeerd met andere gelden dan ZonMw-financiering.

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website