Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen. Het is belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen en hierover met de patiënt en naasten in gesprek kunnen op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving van de patiënt. De wensen en behoeften van de patiënt en naasten kunnen dan aan de hand van gezamenlijke besluitvorming, geïnventariseerd en vastgelegd worden.

Uitgelicht

Projecten die zich richten op Advance Care Planning

Bij Advance Care Planning (ACP) worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde besproken met een zorgverlener en worden deze vastgelegd. Verschillende projecten richten zich op ACP, door bijvoorbeeld een ACP methodiek te ontwikkelen of te implementeren in de praktijk.

Bekijk de projecten

Terugblik Projectleidersbijeenkomst Markering en ACP

Vragen die aan bod kwamen: Hoe zorgen we voor eenduidige uitkomstmaten en hoe voorkomen we dat er dubbel werk wordt verricht? Zoals gewoonlijk waren de speeddates populair. ‘Het is ontzettend interessant om van anderen te horen hoe ze het aanpakken.’

Lees het verslag

Projecten die zich richten op markering

Vroege her- en erkenning van de palliatieve fase is belangrijk, zodat de doelstelling en benadering van de zorg meer expliciet gericht kunnen worden op de kwaliteit van leven en sterven. Een aantal projecten richt zich op markering van de palliatieve fase.

Bekijk de projecten

Goede Voorbeelden van palliatieve zorg

Sinds 2006 is een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals. Zoekt u informatie over de Goede Voorbeelden van palliatieve zorg?

ACP projecten buiten Palliatieve Zorg

Ook buiten de palliatieve zorg wordt er veel onderzoek gedaan naar Advance Care Planning. Bent u benieuwd naar de andere lopende en afgeronde projecten?

Projecten die zich richten op gezamenlijke besluitvorming

Bij gezamenlijke besluitvorming komen de zorgverlener en de patiënt en diens naasten samen tot besluiten die het beste passen bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt in die fase van zijn leven. Dit is een continue proces waarbij wederzijdse informatie-uitwisseling essentieel is. Binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg zijn er verschillende projecten die zich richten op gezamenlijke besluitvorming.

Bekijk de projecten

Op zoek naar evidence based aanpak van alledaagse kwalen

De vakgroep van hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh aan het VUmc gaat aan de slag met een studie naar Advance Care Planning (ACP). Het doel is dat huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde tijdig met hun patiënten praten over gewenste doelen van zorg in hun laatste levensjaren en de vertaling naar medisch handelen.

Lees het artikel in Mediator

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website