Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen. Het is belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen en hierover met de patiënt en naasten in gesprek kunnen op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving van de patiënt. De wensen en behoeften van de patiënt en naasten kunnen dan aan de hand van gezamenlijke besluitvorming, geïnventariseerd en vastgelegd worden.

Anticiperende zorg levert meer passende zorg op

De vakgroep van hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh aan het VUmc gaat aan de slag met een studie naar Advance Care Planning (ACP). Het doel is dat huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde tijdig met hun patiënten praten over gewenste doelen van zorg in hun laatste levensjaren en de vertaling naar medisch handelen. In het Mediator artikel over alledaagse kwalen meer informatie over de studie ACP. 

Lees het artikel in Mediator

Uitgelicht

Leidraad proactieve zorgplanning beschikbaar

Verpleegkundige met mondkapje

In het najaar 2020 is voor zorgverleners een leidraad gepubliceerd over proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) ten tijde van de coronapandemie. De leidraad biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen.

Lees meer over de leidraad

Resultaten Advance Care Planning en markering

Huisarts in gesprek met een patiënt

Gesprekken voeren over wensen rondom het levenseinde is voor veel zorgverleners lastig. Ook is het niet altijd makkelijk om de palliatieve fase vroeg te herkennen. Lees in interviews met projectleiders en zorgprofessionals wat er allemaal is ontwikkeld om hierbij te helpen.

Lees de interviewreeks

Vernieuwde projectenwaaier Palliantie. Meer dan zorg

Projectenwaaier op smartphone

Bekijk nu meer dan 70 projecten van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' in onze projectenwaaier. Een handig overzicht met per project een korte omschrijving, de doelgroep en de resultaten. Zie direct welke projecten voor u relevant zijn.

Bekijk de projectenwaaier

Advance care planning op de poli: soms liever níét naar de IC

Dave Tjan en Mirjam van 't Veld

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft Advance Care Planning breed ingevoerd. Met succes werken zij nu aan de koppeling met de eerste lijn. Hoe is dit gerealiseerd en geborgd in de organisatie?

Lees het interview

Onderzoek naar Advance Care Planning

ZonMw heeft het Nivel gevraagd om onderzoek te doen naar Advance Care Planning (ACP) binnen de palliatieve zorg en, aanvullend, naar ACP-gesprekken tussen huisartsen en hun patiënten.

Meer lezen over het onderzoek

Projecten die zich richten op Advance Care Planning

Bij Advance Care Planning (ACP) worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde besproken met een zorgverlener en worden deze vastgelegd. Verschillende projecten richten zich op ACP, door bijvoorbeeld een ACP methodiek te ontwikkelen of te implementeren in de praktijk.

Bekijk de projecten

Projecten die zich richten op gezamenlijke besluitvorming

Bij gezamenlijke besluitvorming komen de zorgverlener en de patiënt en diens naasten samen tot besluiten die het beste passen bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt in die fase van zijn leven. Dit is een continue proces waarbij wederzijdse informatie-uitwisseling essentieel is. Binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg zijn er verschillende projecten die zich richten op gezamenlijke besluitvorming.

Bekijk de projecten

ACP projecten buiten Palliatieve Zorg

Ook buiten de palliatieve zorg wordt er veel onderzoek gedaan naar Advance Care Planning. Bent u benieuwd naar de andere lopende en afgeronde projecten?

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website