Er wordt hard gewerkt aan de transformatie van de wijkverpleging: meer aandacht voor zelf- en samenredzaamheid, zelfmanagement van de cliënt en ruimte voor de zorgprofessionals om passende zorg en ondersteuning te bieden.

Dat vraagt om voldoende zorgprofessionals voor de wijkverpleging die weten wat kwalitatief goede zorg is en kunnen beschikken over de juiste kennis en instrumenten. En om het verder ontwikkelen van leiderschap en van de duurzame samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Hiervoor is het nodig om meer te investeren in innovatie, onderzoek en opleiden. 

Op deze pagina staan voorbeelden van de projecten en initiatieven die in opdracht van of in samenwerking met ZonMw worden uitgevoerd om bij te dragen aan het versterken van de wijkverpleging.

Uitgelicht

Wijk-GGD'ers op werkbezoek in Australië

Esther Pullen en Sarah Voss

Wijk-GGD'ers Esther Pullen en Sarah Voss zijn door de Australische politie in Melbourne uitgenodigd om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Volg hun ervaringen via onze website, hun vlogs en de app Polarsteps.

Volg het werkbezoek in Australië

Zichtbare schakel in 2 minuten

Het programma Zichtbare schakel heeft vanaf 2008 geïnvesteerd in de rol van de wijkverpleegkundigen. Benieuwd welke mijlpalen we hebben bereikt?

Bekijk het filmpje op YouTube

Kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging

Sinds 2015 werken we met V&VN aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Nu hebben we een vervolgopdracht ontvangen: de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging.

Wat houdt de vervolgopdracht in?

'Investering in wijkverpleging verdient een vervolg'

Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’

Lees het interview over de opbrengst van Zichtbare schakel

Eindevaluatie Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

Benieuwd naar de resultaten van het programma Zichtbare schakel fase 2? In de eindevaluatie vind je de belangrijkste resultaten en informatie over de werkwijze en gemaakte keuzes.

Bekijk de eindevaluatie (2014-2018)

Terugblik slotbijeenkomst Zichtbare schakel

Was u er ook bij op 17 november 2017? We hebben getoost op de opbrengsten van 8 jaar Zichtbare schakel; op alle mijlpalen die de beroepspraktijk van de wijkverpleging hebben veranderd.

Neem een kijkje in het (foto)verslag

Wijkverpleegkundigen staan aan begin van enorme ontwikkeling

portretfoto Johan Lambregts

Zichtbare schakel loopt ten einde. Johan Lambregts is dagvoorzitter van de slotbijeenkomst op 17 november as. “Door een betere positionering is met de inzet van wijkverpleegkundigen nog meer positief effect op de patiëntenzorg te behalen."

Lees het artikel op ZorgenZ

8 jaar Zichtbare schakel

De afgelopen 8 jaar heeft het ZonMw-programma 'Zichtbare schakel - de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' gezorgd voor veel beweging in de praktijk. De opbrengsten deelden we tijdens de slotbijeenkomst op 17 november 2017.

Meer informatie

De ontwikkeling in de wijkverpleging stopt niet zomaar

Commissieleden Zichtbare schakel Cees Boer en Hanneke Hillman in gesprek met Ingrid Blok en Monique Adriaanse.

In de aanloop naar de afsluiting van ZonMw-programma Zichtbare schakel fase 2, vragen we stakeholders naar de opbrengsten. Ingrid Blok en Monique Adriaanse, beleidsmedewerkers bij het ministerie van VWS, zijn tevreden over de resultaten van het programma.

Lees het interview

Wijkverpleegkundigen nemen de leiding

Verpleegster zit tegenover patient
Wijkverpleegkundige Sanne Hooijen van Zuyderland Thuiszorg

Wijkverpleegkundigen stellen indicaties voor zorg en sturen een team aan. Dat vereist leiderschap. Nurses in the Lead helpt hen de leiding te nemen, ook bij vernieuwingen. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van cliënten? 

Lees het uitgebreide artikel in het online relatiemagazine van ZonMw

De wijkverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar

De herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige is op 7 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan vertegenwoordigers van Actiz, Zorgthuisnl en het Landelijk overleg opleidingen verpleegkunde (LOOV). Marjolein Zilverentant ( V&VN) : “Hiermee zeggen we als beroepsgroep: dit is de norm, zo hoort het in ons vak.

Lees het artikel op venvn.nl

Onderzoeksnetwerk stimuleert praktijkgericht onderzoek in wijkverpleging

Op vrijdag 12 april is de Wetenschappelijke tafel wijkverpleging gelanceerd. Dit onderzoeksnetwerk van onderzoekers en zorgprofessionals gaat praktijkgericht onderzoek stimuleren en laten aansluiten bij de snelle professionalisering van het vakgebied wijkverpleging.

Wat gaan ze precies doen?

Zichtbare schakel prijsvraag

3 projecten hebben een mooi geldbedrag gewonnen om hun project een stap verder te brengen. Tijdens de slotbijeenkomst op 17 november 2017 namen zij hun prijs in ontvangst.

Wie heeft welke prijs gewonnen?

Projecten

Ondersteuning van naasten van patiënten in de palliatief terminale fase door de wijkverpleegkundige

In dit project worden instrumenten ontwikkeld en onderzocht om de mogelijkheden van wijkverpleegkundigen bij het ondersteunen van naasten van patiënten in de terminale fase beter te benutten.

Kwaliteitsstandaard: richtlijn 'eenzaamheid' voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden worden veel geconfronteerd met patiënten die zich eenzaam voelen en sociaal geïsoleerd zijn. Dit project beoogt een kwaliteitsstandaard te formuleren die wijkverpleegkundigen helpt bij het signaleren en inschatten van aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

Werkplaats kwaliteit hbo-v stages

Binnen de werkplaats op het kennisplein Zorg voor Beter zijn een illustratief animatiefilmpje en handige handreikingen ontwikkeld voor het organiseren en begeleiden van hbo-v stages in de wijk.

Wijk in beeld

Om de wijk beter in kaart te brengen en om handvatten te krijgen voor verbetertrajecten is een nieuw instrument ontwikkeld, de WIJKOPSE. Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds het testen van de WijkOPSE door wijkverpleegkundigen in 3 wijken, anderzijds direct aan de slag te gaan met de eerste resultaten hiervan.

Kennis voor, door en over de wijkverpleging

Informatie, handreikingen en goede voorbeelden voor en over de wijkverpleging zijn te vinden op Kennispleinen. Te gebruiken voor zelfstudie, om samen met collega’s mee aan de slag te gaan of binnen de eigen organisatie te implementeren!

Contact

Portret van Ineke

Ineke Voordouw

Senior programmamanager

+31 70 349 53 48
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website