Er wordt hard gewerkt aan de transformatie van de wijkverpleging: meer aandacht voor zelf- en samenredzaamheid, zelfmanagement van de cliënt en ruimte voor de zorgprofessionals om passende zorg en ondersteuning te bieden.

Dat vraagt om voldoende zorgprofessionals voor de wijkverpleging die weten wat kwalitatief goede zorg is en kunnen beschikken over de juiste kennis en instrumenten. En om het verder ontwikkelen van leiderschap en van de duurzame samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Hiervoor is het nodig om meer te investeren in innovatie, onderzoek en opleiden. 

Op deze pagina staan voorbeelden van de projecten en initiatieven die in opdracht van of in samenwerking met ZonMw worden uitgevoerd om bij te dragen aan het versterken van de wijkverpleging.

Uitgelicht

Kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging

Sinds 2015 werken we met V&VN aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Nu hebben we een vervolgopdracht ontvangen: de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging.

Wat houdt de vervolgopdracht in?

'Investering in wijkverpleging verdient een vervolg'

Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’

Lees het interview over de opbrengst van Zichtbare schakel

De wijkverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar

De herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige is op 7 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan vertegenwoordigers van Actiz, Zorgthuisnl en het Landelijk overleg opleidingen verpleegkunde (LOOV). Marjolein Zilverentant ( V&VN) : “Hiermee zeggen we als beroepsgroep: dit is de norm, zo hoort het in ons vak.

Lees het artikel op venvn.nl

Eindevaluatie Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

Benieuwd naar de resultaten van het programma Zichtbare schakel fase 2? In de eindevaluatie vind je de belangrijkste resultaten en informatie over de werkwijze en gemaakte keuzes.

Bekijk de eindevaluatie (2014-2018)

Wijkverpleegkundigen nemen de leiding

Verpleegster zit tegenover patient
Wijkverpleegkundige Sanne Hooijen van Zuyderland Thuiszorg

Wijkverpleegkundigen stellen indicaties voor zorg en sturen een team aan. Dat vereist leiderschap. Nurses in the Lead helpt hen de leiding te nemen, ook bij vernieuwingen. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van cliënten? 

Lees het uitgebreide artikel in het online relatiemagazine van ZonMw

Infographic Evaluatie ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

Wat zijn de effecten van 5 jaar ambassadeurschap in de wijkverpleging? Uit de eindevaluatie van Nienke Bleijenberg blijkt dat het al veel oplevert. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein.

Bekijk de resultaten in de infographic

Krachtiger positie wijkverpleegkundigen door ambassadeursproject

Het ambassadeurschap voor wijkverpleegkundigen heeft geleid tot betere zorg voor cliënten. Dat blijkt uit een evaluatie van het ambassadeurtraject voor wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie, een project van V&VN en gefinancierd door ZonMw, dat wijkverpleegkundigen een sterkere positie moet geven. Zorgvisie interviewde Nienke Bleijenberg over de evaluatie.

Lees het interview op Zorgvisie

Nieuwe lichting ambassadeurs wijkverpleegkundigen

Tijdens het nationaal congres wijkverpleging op 13 juni jl. heeft minister De Jonge van het ministerie van VWS certificaten uitgereikt aan de nieuwe lichting ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen. Dit is de vijfde groep die het ambassadeurstraject voor wijkverpleegkundigen afrondt. In totaal zijn er nu 75 wijkverpleegkundigen opgeleid.

Lees meer over de ambassadeurs

Leernetwerk: wisselwerking tussen wijkverpleegkunde en onderwijs

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als… u extra budget krijgt voor uw project?’ had een deskundige jury 3 projecten genomineerd. De derde prijs ging naar NHL Stenden Hogeschool voor het project ‘Wijkverpleegkundigen duurzaam verbonden als lerende professionals’.

Lees meer over deze extra impuls

Kennis leernetwerken wijkverpleging gebundeld

Hoe ga je goed om met alle veranderingen in de eerstelijnszorg? Om je goed voor te bereiden zijn er de leernetwerken wijkverpleging. Deze versterken de samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Je leert van en met elkaar. Je vindt er tips en concrete voorbeelden.

Bekijk de werkplaats op Zorg voor Beter

Zichtbare schakel in 2 minuten

Het programma Zichtbare schakel heeft vanaf 2008 geïnvesteerd in de rol van de wijkverpleegkundigen. Benieuwd welke mijlpalen we hebben bereikt?

Bekijk het filmpje op YouTube

Aandacht voor de wijk in alle hbo-v opleidingen

In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie.

Bekijk de inventarisatie

14 nieuwe ambassadeurs verzorgenden in de wijk

Op 31 januari 2018 hebben 14 wijkverzorgenden het ambassadeurstraject afgerond voor verzorgenden in de wijk. Het traject is een initiatief van V&VN en het ZonMw-programma Zichtbare schakel.

Naar de website van V&VN

Terugblik slotbijeenkomst Zichtbare schakel

Was u er ook bij op 17 november 2017? We hebben getoost op de opbrengsten van 8 jaar Zichtbare schakel; op alle mijlpalen die de beroepspraktijk van de wijkverpleging hebben veranderd.

Neem een kijkje in het (foto)verslag

Onderzoeksnetwerk stimuleert praktijkgericht onderzoek in wijkverpleging

Op vrijdag 12 april is de Wetenschappelijke tafel wijkverpleging gelanceerd. Dit onderzoeksnetwerk van onderzoekers en zorgprofessionals gaat praktijkgericht onderzoek stimuleren en laten aansluiten bij de snelle professionalisering van het vakgebied wijkverpleging.

Wat gaan ze precies doen?

Stakeholders blikken terug op Zichtbare schakel

Wat voor opbrengsten zien LOOV, V&VN, Actiz, NWG, ministerie van VWS en MBO-raad van ons programma Zichtbare schakel?

Lees de interviews

Studenten hbo-v: ‘Wijkzorg erg betekenisvol, maar niks voor mij’

Om meer hbo-v’ers in de wijk te krijgen, moet de beeldvorming over wijkverpleegkunde bij eerstejaars studenten al veranderen. Dat zegt onderzoeker en hogeschooldocent Margriet van Iersel. Haar onderzoek werd gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. 

Lees het artikel

Wijkverpleegkundigen staan aan begin van enorme ontwikkeling

portretfoto Johan Lambregts

Zichtbare schakel loopt ten einde. Johan Lambregts is dagvoorzitter van de slotbijeenkomst op 17 november as. “Door een betere positionering is met de inzet van wijkverpleegkundigen nog meer positief effect op de patiëntenzorg te behalen."

Lees het artikel op ZorgenZ

Leernetwerken Wijkverpleging versterken competenties docenten en zorgprofessionals

Het gaat bijvoorbeeld om competenties die nodig zijn om zelfredzaamheid van cliënten en gezondheid van wijkbewoners te bevorderen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leernetwerken leiden tot meer en betere stageplekken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Onderzoek van het Nivel

Projecten

Ondersteuning van naasten van patiënten in de palliatief terminale fase door de wijkverpleegkundige

In dit project worden instrumenten ontwikkeld en onderzocht om de mogelijkheden van wijkverpleegkundigen bij het ondersteunen van naasten van patiënten in de terminale fase beter te benutten.

Kwaliteitsstandaard: richtlijn 'eenzaamheid' voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden worden veel geconfronteerd met patiënten die zich eenzaam voelen en sociaal geïsoleerd zijn. Dit project beoogt een kwaliteitsstandaard te formuleren die wijkverpleegkundigen helpt bij het signaleren en inschatten van aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

Werkplaats kwaliteit hbo-v stages

Binnen de werkplaats op het kennisplein Zorg voor Beter zijn een illustratief animatiefilmpje en handige handreikingen ontwikkeld voor het organiseren en begeleiden van hbo-v stages in de wijk.

Wijk in beeld

Om de wijk beter in kaart te brengen en om handvatten te krijgen voor verbetertrajecten is een nieuw instrument ontwikkeld, de WIJKOPSE. Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds het testen van de WijkOPSE door wijkverpleegkundigen in 3 wijken, anderzijds direct aan de slag te gaan met de eerste resultaten hiervan.

Kennis voor, door en over de wijkverpleging

Informatie, handreikingen en goede voorbeelden voor en over de wijkverpleging zijn te vinden op Kennispleinen. Te gebruiken voor zelfstudie, om samen met collega’s mee aan de slag te gaan of binnen de eigen organisatie te implementeren!

Contact

Portret van Ineke

Ineke Voordouw

Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 53 48
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website