Judith Homberg is coördinator van een groot Europees project (UNMET) naar bipolaire stoornis. 'In dit project onderzoeken we wat er gebeurt in de hersenen bij mensen met een bipolaire stoornis. Zo is het niet duidelijk wanneer een depressieve fase overgaat in een manische periode.'

'Deze ziekte is nog moeilijk te behandelen, de medicatie is nog niet optimaal. Bij sommige mensen verergert de manie na het gebruik van antidepressiva. Door meer kennis over de processen in de hersenen kan hopelijk de behandeling verbeterd worden. We kijken speciaal naar het voorkomen van de manische fase.'

Hoe doen jullie dat?

'Omdat er nog zo veel onbekend is, onderzoeken we verschillende processen in de hersenen die te maken hebben met de stimulerende neurotransmitter glutamaat. Een neurotransmitter is een stof waarmee zenuwcellen met elkaar communiceren. Hoe communicatie in de hersenen middels glutamaat is veranderd in bipolaire stoornis is nog niet duidelijk. Daarom wordt glutamaat neurotransmissie op de volgende niveaus onderzocht:    

  1. Moleculair
  2. Neurochemisch
  3. Electro fysiologisch
  4. Resonantie spectroscopisch

Het is een spannende combinatie van expertise uit België, Slovakije, Italië en Duitsland. Sommigen kende ik al, maar anderen niet. Deze Europese samenwerking stimuleert het gezamenlijk kijken vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem. De resultaten geven input om de medicamenteuze behandelingen te verbeteren en zorgen voor meer kennis over de hersenen.'

Waarom vind jij dit zo belangrijk?

'Persoonlijk intrigeert het me enorm hoe het mogelijk is dat één stel hersenen zulke tegengestelde emoties kan hebben. Hoe meer we weten, hoe beter we verstoorde processen kunnen beïnvloeden.'

Met wie werken jullie samen?

'In ons project werken de verschillende onderzoeksgroepen samen, maar we zijn ook in gesprek met de mensen met een bipolaire stoornis. Helaas zijn in weinig landen patiëntenverenigingen speciaal voor dit probleem. We hebben een support brief van de Italiaanse vereniging van stemmingsstoornissen. Dit is belangrijk voor ons omdat we het doen voor deze mensen en alleen zij de voor- en nadelen van nieuwe medicatie kunnen ervaren.'

Hoe zorgen jullie dat de resultaten gebruik gaan worden?

'We zijn in contact met veel partijen, praten op congressen, geven voorlichting op bijeenkomsten en gaan graag met meer patiënten in gesprek. Door wetenschappelijke publicaties wordt de kennis over de hersenen groter.'

Financiering van het project

Het project wordt gefinancierd door het Europese netwerk ERA-Net NEURON. Dit netwerk financiert 14 translationele onderzoeksprojecten naar mentale stoornissen. De financiering van de Nederlandse projecten wordt gerealiseerd door het ZonMw-Onderzoeksprogramma ggz, de Stichting tot Steun VCVGZ, de Hersenstichting en NWO. In 4 van de 14 gefinancierde projecten spelen Nederlandse onderzoekers een rol, waaronder in dit project.

Verder lezen?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website