Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Als het gaat om anticonceptiegebruik, abortus en het terugdringen van het aantal tienerzwangerschappen, is er nog altijd veel te verbeteren. Zo zijn er hoogrisicogroepen die meer aandacht behoeven. We willen kennis ontwikkelen die bijdraagt aan het voorkomen dat iemand onbedoeld zwanger raakt. Of het verbeteren van zorg van degenen die in een kwetsbare situatie moeder of vader wordt.

Leernetwerk KOOZ

Binnen ons programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' is het leernetwerk KOOZ (kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap) ontwikkeld. Binnen dit leernetwerk zijn 25 projecten aan de slag gegaan om gezamenlijk kennis op te bouwen door samen te werken en te leren. Hiermee willen we bereiken dat de resultaten uit de ZonMw-projecten eenduidig en in samenhang beschikbaar komen voor de praktijk.

De 25 projecten binnen het leernetwerk

Wilt u weten om welke projecten het gaat? Er zijn 13 onderzoeksprojecten op de volgende thema’s:

  • Voorkomen van onbedoelde zwangerschap
  • Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap
  • Voorkomen van en ondersteuning en zorg bij kwetsbaar (jong) ouderschap

Naast deze onderzoeksprojecten zijn er 12 samenwerkingsverbanden verspreid over Nederland bezig om lokaal de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap te verbeteren.

Projectleiders

​​Wie zijn de gezichten achter de projecten die toekomstige generaties een sterkere start bieden? In deze interviewserie stellen de projectleiders zich aan u voor.

Kansrijke Start

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. Binnen het landelijke actieprogramma Kansrijke Start werken verschillende partijen samen om meer kinderen een goede start te geven. In opdracht van het Ministerie van VWS voeren wij een aantal onderzoeken uit in het kader van Kansrijke Start.