Zwangerschap en geboorte II

Zwangerschap en geboorte draagt bij aan de gezondheid van moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte. Anders gezegd: de perinatale en maternale gezondheid. Het programma richt zich op de integrale zorg van vóór de zwangerschap tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Het terugdringen van verschillen in de gezondheid is een belangrijk doel. Dat geldt ook voor het optimaliseren van de prenatale en neonatale screening.

Aanleiding

Het gaat beter met de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Maar er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. Dat is de aanleiding voor het ministerie van VWS om dit vervolgprogramma te starten. Zo daalt de sterfte onder pasgeborenen in Nederland minder dan in andere Europese landen. Ook is het belangrijk om ziektes bij baby’s te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Een ongunstige start bij de geboorte kan tot op volwassen leeftijd gevolgen hebben. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen tot in de volgende generatie.

Doel

Het programma Zwangerschap en geboorte II is een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte (van 2011 – 2015). Het vervolgprogramma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma zijn ontwikkeld.  en blijven we invensteren in multidisciplinair onderzoek en het stimuleren van implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Vier programmalijnen

1. Preventie: gezondheidsbevordering.
2. Preventie: pre- en neonatale screening en diagnostiek.
3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.
4. Organisatie van integrale geboortezorg.

Kijk in de programmatekst voor informatie over de programmalijnen en het programma.

Programma Zwangerschap en Geboorte III uitgesteld tot medio 2024

Door deze verlengde voorbereidingstijd wordt de aansluiting bij de VWS Ontwikkelagenda en het nieuwe ZonMw-programma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden, versterkt. Momenteel wordt het 2de programma Zwangerschap en Geboorte geëvalueerd. De resultaten hiervan voeden het aankomede programma Zwangerschap en Geboorte III. De eerste subsidieronde is voorzien in het najaar van 2024.

Commissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Dr. C.A. (Cees) Postema

Commissieleden

Prof. dr. C.E.M. (Christine) de Die - Smulders
Dr. H.I.J. (Hajo) Wildschut
Dr. J.T. (Janneke) Gitsels - van der Wal
Dr. P.W. (Peter) Achterberg
Dr. P.H. (Peter) Dijk

Waarnemers

C.M. (Caroline) van Weert
L. (Laura) Steentjes
E.M. (Eline) Huisman
Dr. S. (Shona) Kalkman
Dr. M.P.H. (Wendy) Koster
Drs. A. (Alice) van Gent

Programmamanagers

Drs. M. (Marieke) Hendriks-Breden
Drs. M. (Milly) Vesters

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 20.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Marieke Hendriks-Breden

Senior programmanager
zwangerschap_en_geboorte [at] zonmw.nl

Milly Vesters

Senior programmamanager
zwangerschap_en_geboorte [at] zonmw.nl