Zwangerschap en geboorte II

Het programma Zwangerschap en geboorte draagt bij aan de gezondheid van moeder en kind. Anders gezegd: de perinatale en maternale gezondheid. Het programma richt zich op de integrale zorg van vóór de zwangerschap tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Het terugdringen van verschillen in de gezondheid is een belangrijk doel. Dat geldt ook voor het optimaliseren van de prenatale en neonatale screening.

Aanleiding

Het gaat beter met de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Maar er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. Dat was de aanleiding voor het ministerie van VWS om dit vervolgprogramma te starten. Zo daalt de sterfte onder pasgeborenen in Nederland minder dan in andere Europese landen. Ook is het belangrijk om ziektes bij baby’s te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Een ongunstige start bij de geboorte kan tot op volwassen leeftijd gevolgen hebben. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen tot in de volgende generatie.

Doel

Het programma Zwangerschap en geboorte II is een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte (van 2011 – 2015). Het vervolgprogramma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma zijn ontwikkeld.  en blijven we invensteren in multidisciplinair onderzoek en het stimuleren van implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Vier programmalijnen

1. Preventie: gezondheidsbevordering.
2. Preventie: pre- en neonatale screening en diagnostiek.
3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.
4. Organisatie van integrale geboortezorg.

Kijk in de programmatekst voor informatie over de programmalijnen en het programma.

Programma-evaluatie Zwangerschap en Geboorte II

In opdracht van VWS is een externe programma-evaluatie uitgevoerd. Ondanks dat nog niet alle resultaten zichtbaar zullen worden, is er al mooie geboekt in multidisciplinaire kennisontwikkeling en -toepassing, implementatie en betere kwaliteit van geboortezorg en screening. 
Een aantal concrete aanbevelingen die zijn meegenomen in Zwangerschap en geboorte III: 

  • Besteed veel aandacht aan implementatie. Zowel het stimuleren van activiteiten om resultaten te laten landen in de praktijk. Maar ook het doen van onderzoek naar implementatie. 
  • Ga door met het stimuleren van onderzoek in de kraamzorg en eerstelijns verloskundige zorg. 
  • Besteed aandacht aan zwangerschap in kwetsbare situaties, sociale verloskunde en regionale verschillen.
Afbeelding
Evaluatie Z&G II

Zie voor de volledige evaluatie de interactieve pdf

 

 

 

 

Programma Zwangerschap en Geboorte III

In 2024 start het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III. Basis voor dit vervolgprogramma zijn de beleidskaders van VWS, een met het veld samengestelde onderzoeksagenda en de inzichten die voortkomen uit de externe programma-evaluatie Zwangerschap en geboorte II. Lees voor meer informatie: Programma Zwangerschap & Geboorte III van start.

 

 

Commissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Dr. C.A. (Cees) Postema

Commissieleden

Prof. dr. C.E.M. (Christine) de Die - Smulders
Dr. H.I.J. (Hajo) Wildschut
Dr. J.T. (Janneke) Gitsels - van der Wal
Dr. P.W. (Peter) Achterberg
Dr. P.H. (Peter) Dijk

Waarnemers

C.M. (Caroline) van Weert
L. (Laura) Steentjes
E.M. (Eline) Huisman
Dr. S. (Shona) Kalkman
Dr. M.P.H. (Wendy) Koster
Drs. A. (Alice) van Gent

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 20.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Marlies Piksen

zwangerschap_en_geboorte [at] zonmw.nl