Zwangerschap en geboorte

Resultaten

Het ministerie van VWS heeft ZonMw begin februari 2017 de opdracht gegeven om vervolg te geven aan het programma. Lees meer over het vervolgprogramma.

Onderzoeksprogramma

Het programma Zwangerschap en Geboorte is een beroepsoverstijgend onderzoeksprogramma. Het programma draagt bij aan het terugdringen van vermijdbare sterfte en ziekte rond de geboorte (perinatale sterfte en morbiditeit). Dit gebeurt via praktijkgericht onderzoek uitgevoerd binnen regionale consortia en waar nodig via landelijk onderzoek.

Zorg rond zwangerschap en geboorte

In Nederland zijn de perinatale sterftecijfers hoger dan de Europese gemiddelden. Het perinatale terftecijfer in Nederland in 2014 is 7,4 per 1000 geboren baby's. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de latere gezondheid. De zorg moet alle groepen bereiken.

Kennisnetwerk geboortezorg

Het opzetten van een kennisinfrastructuur van negen regionale consortia heeft een centrale plaats in het programma. Samen vormen zij het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg. Deze kennisinfrastructuur stimuleert de gezamenlijke kennisontwikkeling en bevordert de samenwerking en (zorg)afstemming tussen de verschillende professionals in de keten. Ook wordt bekeken welke vernieuwingen (kosten)effectief zijn. Zo kunnen landelijk goede initiatieven worden ingevoerd.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksthema’s van dit programma zijn:

  • Aanpak van oorzaken van perinatale en maternale sterfte en morbiditeit. Dit onderzoek resulteert in interventies voor de preventie, opsporing (risicoselectie en screening) en behandeling van deze belangrijkste oorzaken;
  • Gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering voor, tijdens en na de zwangerschap;
  • Risicoselectie en screening;
  • Organisatie van zorg.

Consortia

Op de pagina Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg vindt u de negen regionale consortia die binnen dit programma zijn gevormd. Bekijk daar de film die over het kennisnetwerk geboortezorg is gemaakt. En lees het magazine ‘Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten’. Hierin presenteert elk consortium zich en zijn onderzoeksproject. Ook is hierin aandacht voor landelijke onderzoeken, preconceptiezorg en zwangerschap & werk.

Meer informatie:

Themapagina Zwangerschap en geboorte.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 11.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma: