Interviews projectleiders

We stellen projectleiders aan u voor van de 25 projecten binnen het ZonMw-programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap'. Wat drijft hen om dit project uit te voeren? Wie zijn de mensen achter deze projecten die toekomstige generaties een sterkere start bieden?
Afbeelding

Femke Hilverda

Over het project ‘Empowerment van jonge mannen in hun rol als vader bij een onbedoelde zwangerschap’.
Afbeelding

Hilde van Keulen

Over hoe ze leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs betrekt bij haar onderzoek.
Afbeelding

Nicole Smeets

Over het opzetten van een duurzame samenwerking tussen partijen die zorg en hulp bieden aan zwangere vrouwen, jonge gezinnen en het jonge kind.
Afbeelding

Hiske Ernst-Smelt

Over het opzetten van een sterk netwerk binnen de geboortezorg.
Afbeelding

Marieke Sibon

Over het verbeteren van signalering kwetsbaar ouderschap. En het mak-kelijker bespreekbaar maken van seksualiteit, anticonceptie, kinder-wens, zwangerschap en ouderschap.
Afbeelding

Jens Heinrichs

Over het verbeteren van de integrale zorg bij onbedoelde zwangerschappen.
Afbeelding

Pauline Jansen

Over de risicofactoren van onbedoelde zwangerschap onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-westerse achtergrond
Afbeelding

Noralie Schonewille

In het project wordt onderzocht of psychiatrische kwetsbaarheid bij vrouwen een risicofactor voor onbedoelde zwangerschappen is.
Afbeelding

Jenneke van Ditzhuijzen

Over wat vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpt, zowel bij degenen die ervoor kiezen om de zwangerschap af te breken als de vrouwen die besluiten het kindje te laten komen.
Afbeelding

Mieke Spek

Over het proces en de ervaringen met langdurige pleegzorg na een onbedoelde zwangerschap.
Afbeelding

Annick Zijlstra

Over de effectiviteit van Veilige Start. Met name voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Afbeelding

Frouke Sondeijker

Over de inzet van passende zorg bij zeer kwetsbaar (jong) ouderschap na 28 weken zwangerschap en de over een betere samenwerking voor de LVB-doelgroep in Harderwijk.
Afbeelding

Merel Sprenger

Over gezondheidsverschillen rondom zwangerschap en of dat te maken heeft met het vaker voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.
Afbeelding

Hanneke de Graaf

Over het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen onder laagopgeleide jongeren, vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding.
Afbeelding

Victor van der Geest

Over hoe het ouderschap verloopt bij jonge ouders die ooit in gesloten jeugdzorg verbleven. In dit project staan zowel de oorzaken als gevolgen kwetsbaar ouderschap centraal.
Afbeelding

Marianne Cense

Over de keuzes en regie omtrent zwangerschap en reproductieve gezondheid van vluchtelingen in Nederland.
Afbeelding

Marijke Sniekers

Over het geven van een expliciete plaats aan jonge vaders in de hulpverlening voor jonge gezinnen.
Afbeelding

Rianne Kleijn

Over zwangeren in een kwetsbare situatie in Den Haag. Verbinding tussen de lokale praktijk en het medisch en sociaal domein.
Afbeelding

Marjolein Poels

Over hoe ze zicht met haar project inzet voor de preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere.
Afbeelding
Geertje Postma OBZ

Geertje Postma

Over de app die is ontwikkeld voor Eritrese jongeren. De app geeft o.a informatie over seksuele gezondheid en de zorg voor jonge kinderen.
Afbeelding

Sandra Mustert

Over hoe ze door praktijkgerichte onderzoek de lokale aanpak voor kwetsbare (aanstaande) ouders beter wil neerzetten.
Afbeelding

Ariene Volmer

Over hoe ze met haar project tieners in regio Midden-Holland bewust maakt van hun opties op het gebied van hun ongewenste zwangerschap.
Afbeelding

Marjolijn Hermus

Over haar project dat streeft naar een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind.
Afbeelding

Ellen Polstra

Over het project dat de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders te wil verbeteren. Niet alleen op individueel niveau, maar door het systeem rond kwetsbare gezinnen te verbeteren.