Onderzoeksprojecten onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Er ontbreekt nog veel kennis op het thema onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Met name de integrale aanpak en hoogrisicogroepen, onder wie vluchtelingen en vrouwen met psychische problemen, vereisen meer aandacht. Deze onderzoeksprojecten richten zich onder andere op het empoweren van mannen in hun rol als jonge vader. Het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijns zorg, zoals huisartsen en verloskundigen, bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen wordt ook onderzocht.

De onderzoeksprojecten

Verbetering lokale praktijk

Er lopen ook samenwerkingsverbanden die zich richten op verbetering van de lokale praktijk. Deze bestaan uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie. De samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met het uitvoeren van een gezamenlijk plan van aanpak. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de lokale situatie. Op deze manier wordt de integrale aanpak voor preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap zo goed mogelijk gestimuleerd.