Aanvullende Vragen Onbedoelde Zwangerschap

Op verzoek van VWS heeft ZonMw aanvullende onderzoeksvragen uitgezet vanuit het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Dit onderzoek is aangekondigd in het Coalitieakkoord en is een onderdeel van de door VWS gepresenteerde “Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap”.

Het onderzoek moet inzicht bieden in de volgende onderzoeksvragen: 

  1. Welke factoren dragen bij aan het ontstaan van een onbedoelde zwangerschap?
  2. Welke omstandigheden dragen bij aan de keuze om de onbedoelde zwangerschap af te breken dan wel uit te dragen? 
  3. Wat zijn ervaringen van mannen en vrouwen met de zorg en ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap?
  4. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen de onderzoekers aanbevelingen doen ter verbetering van het voorkomen van en de zorg en ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap.

Klankbordgroep

Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken is voor de duur van dit onderzoek een klankbordgroep ingesteld. Deze bestaat uit afgevaardigden van relevante partijen uit het veld en commissieleden van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Samenwerking

AVOZ wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC, Universiteit Utrecht, Fiom, Rutgers en UMC Groningen.

Resultaten

In maart 2024 is het deelrapport over onderzoeksvraag 2 aangeboden aan de Tweede Kamer: "Welke omstandigheden dragen bij aan de keuze om de onbedoelde zwangerschap af te breken dan wel uit te dragen?" 

De resultaten van deelvragen 1, 3 en 4 zijn naar verwachting eind 2025 beschikbaar.

Contact

Patty Proost

senior programmamanager
onbedoeldezwangerschap [at] zonmw.nl