EP PerMed

Team in onderzoekslab
De unieke kenmerken van een patiënt kunnen aanzienlijke invloed hebben op het ontstaan en het verloop van ziekten. Daarnaast kan iedere patiënt anders reageren op dezelfde medicatie, aangezien er geen universele oplossing is die voor iedereen geschikt is. Gepersonaliseerde geneeskunde richt zich op het ontwikkelen van behandelingen afgestemd op de individuele behoeften van elk persoon.

Over dit programma

Met het oog op het verbeteren van gezondheidsresultaten binnen duurzame gezondheidszorgsystemen, financiert het Europees Partnerschap EP PerMed internationale onderzoeksprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde (Personalised Medicine), waarbij de patiënt centraal staat in de gezondheidszorg. De benadering van gepersonaliseerde geneeskunde streeft naar een geoptimaliseerde behandelstrategie voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten, afgestemd op de specifieke behoeften van elk individu.

Aanleiding

EP PerMed is een internationaal partnerschap binnen het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. Binnen EP PerMed worden de krachten gebundeld en een aantal eerdere initiatieven op het gebied van Personalised Medicine samengevoegd. EP PerMed zet de activiteiten voort van de ERA-NETten ERA PerMed en ERACoSysMed en doet dit in afstemming met het internationale consortium ICPerMed. EP PerMed bestaat uit meer dan 50 internationale partners. Vanuit Nederland neemt ZonMw deel aan EP PerMed met een totaalbudget van € 6.650.000 bestemd voor onderzoeksprojecten.

Doel

Eén van de belangrijkste activiteiten van dit partnerschap is de organisatie van internationale subsidieoproepen (Joint Transnational Calls: JTC) voor onderzoeksprojecten op het gebied van Personalised Medicine. In dit kader streeft EP PerMed de volgende doelen na:

  • Functioneren als mondiaal Personalised Medicine platform
  • Faciliteren en versnellen van de implementatie van Personalised Medicine
  • Zichtbaar maken van de successen van Personalised Medicine

Rol ZonMw

ZonMw neemt deel aan EP PerMed door het subsidiëren van Nederlandse onderzoekers in internationale subsidieoproepen, zoals in JTC2024. De subsidieoproep PMTargets is nu geopend voor indiening. Lees hier de oproeptekst en de richtlijnen voor aanvragers.*
Daarnaast is ZonMw leider van een werkpakket voor het uitzetten van netwerk calls om internationale samenwerking op het gebied van Personalised Medicine te versterken.
ZonMw draagt op diverse manieren bij aan kennisontwikkeling en -uitwisseling over de landsgrenzen heen. Op deze pagina leest u meer over de internationale activiteiten van ZonMw.

*Let op: in de richtlijnen voor aanvragers wordt onder 'Eligible institutions' verwezen naar paragraaf 6B van de call text. De correcte verwijzing is naar paragraaf 7B van de call text.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 5%
Looptijd: 5 %
Vervolg op programma:

Rob Diemel

Senior Programmamanager
EP-PerMed [at] zonmw.nl

Kirsten IJsebaert

Programmasecretaris
EP-PerMed [at] zonmw.nl