Hartzorg

Atriumfibrilleren en hartfalen komen veel voor, vooral bij 60-plussers. Het is belangrijk dat deze aandoeningen op tijd worden ontdekt en volgens de richtlijnen worden behandeld. Dat is lang nog niet altijd het geval. Het is soms niet duidelijk dat bepaalde klachten door atriumfibrilleren of hartfalen worden veroorzaakt, niet voor de patiënt zelf en ook niet voor zorgverleners. Hierdoor duurt soms het lang voordat iemand de juiste behandeling krijgt.

Expertise bundelen

Daarom zijn de Hartstichting en ZonMw de thematische samenwerking ‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ gestart. Door het bundelen van de expertise willen we zoveel mogelijk mensen met atriumfibrilleren en hartfalen vroeg opsporen en optimaal behandelen. Dit doen we op verschillende manieren: het gezamenlijk opzetten van subsidierondes om regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen, het ondersteunen van een landelijke ondersteuningsstructuur voor de regio’s en overstijgende activiteiten die bijdragen aan kennisontwikkeling.

Onderdelen samenwerking

Regio-Impuls Hartzorg

De Regio-Impuls Hartzorg heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken. Door het bij elkaar brengen van de verschillende zorgverleners uit 3e, 2e en, 1e lijn, bieden deze samenwerkingsverbanden gezamenlijk cardiologische zorg voor atriumfibrilleren of hartfalen meer integraal en transmuraal aan. Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener die op dat moment de beste bijdrage kan leveren aan de zorgbehoefte.

In de eerste ronde van de Regio-Impuls Hartzorg hebben 10 projecten subsidie ontvangen om de juiste hartzorg op de juiste plek te realiseren. In september 2023 zijn er tijdens de tweede subsidieronde van de Regio-Impuls Hartzorg nog 7 projecten aan toegevoegd.

Landelijke ondersteuning

Als onderdeel van de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek faciliteert het netwerkprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NVVC Connect, samen met betrokken netwerkpartners een adequate landelijke ondersteuningsstructuur voor aangesloten regionale samenwerkingsverbanden, ofwel Connect regio’s. De Connect regio’s worden ondersteund en begeleid bij bijvoorbeeld het opstellen van de subsidieaanvraag en ze krijgen steun tijdens de implementatie van de regionale transmurale afspraken.

Kennisontwikkeling

Het laatste onderdeel van de samenwerking is de kennisontwikkeling en evaluatie binnen de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de verdere opschaling en verduurzaming binnen de landelijke juiste zorg op de juiste plek beweging. Het betreft activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling, analyse en evaluatie.

Samenwerkingspartners

De Hartstichting

De Hartstichting werkt met de onmisbare hulp van vrijwilligers en donateurs aan concrete oplossingen om de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving te verbeteren. De Hartstichting heeft als missie: iedereen een gezond hart, voor nu én later. Dit willen zij bereiken door mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vroeg op te sporen, hen te stimuleren om gezond te leven en door ziekten eerder en sneller te herkennen.

NVVC Connect

NVVC Connect is het netwerkprogramma van de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) en stimuleert, faciliteert en optimaliseert netwerkgeneeskunde in de cardiologie. Regionaal helpt NVVC Connect regio’s o.a. bij het maken van samenwerkingsafspraken om netwerkzorg integraal en transmuraal aan te bieden aan patiënten met de aandoeningen atriumfibrilleren en hartfalen. De landelijke ondersteuningsstructuur van Juiste Zorg Op de Juiste Plek bouwt hierop voort. Zo biedt NVVC Connect ook de mogelijkheid om geïnteresseerde regio’s te helpen met het schrijven van de subsidieaanvraag voor de Regio-impuls.

Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance. Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan kennisontwikkeling. In de Dutch CardioVascular Alliance hebben 22 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Op de hoogte blijven?

Contact

Laura van der Heijden

Programmamanager
jzojp [at] zonmw.nl