ERA4Health

Onderzoekers achter laptop

ERA4Health is een Europees Partnerschap binnen het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. ERA4Health financiert internationaal onderzoek op het gebied van Hart- en vaatziekten, Nanogeneeskunde,  Voedings- en leefstijl gerelateerde ziekten, Preventie en volksgezondheid, en Onderzoeker-geïnitieerde klinische studies. 

Aanleiding

ERA4Health bouwt voort op ervaringen van de Europese initiatieven ERA-CVD, EuroNanoMed en JPI Healthy Diet for a Healthy Life.

Doel

Binnen ERA4Health zullen meerdere calls worden ontwikkeld met financiële inbreng van 34 financieringsorganisaties uit 23 landen. Naast financiering van internationaal onderzoek heeft ERA4Health de doelstelling onderzoeksbeleid te vormen en onderzoeksagenda’s op te stellen.

Programmastructuur

In 2023 opende ERA4Health een subsidieoproep over voeding en lichaamsbeweging (HealthEquity) en een oproep over hart- en vaatziekten (CARDINNOV).

Het programma NANOTECMEC richt zich op ziektepreventie, diagnostiek en behandeling met behulp van nanotechnologie. Met deze call stimuleert ERA4Health translationele wetenschappelijke projecten met een innovatieve aanpak in de nanogeneeskunde, waarbij internationale samenwerking noodzakelijk is.
Met de subsidieoproep voor NutriBrain konden onderzoekers financiering aanvragen voor internationale projecten die inzicht verschaffen in hoe voeding en levensstijl van invloed zijn op cognitieve hersenveroudering. 

Kijk voor meer informatie op de internationale ERA4Health pagina.

In 2025 wordt een subsidieoproep beoogd op gebied van Investigator Initiated Clinical Studies.

Samenwerking

Vanuit Nederland zijn de volgende organisaties betrokken: NWO (inleg: € 9 miljoen), ZonMw (inleg: € 1,5 miljoen) en de Hartstichting (inleg: € 0,9 miljoen).

Rol ZonMw

ZonMw is in dit partnerschap verantwoordelijk voor de strategische planning. Hierbinnen worden trends en ontwikkelingen in publieke gezondheid ten behoeve van nieuwe subsidieoproepen gedetecteerd, een strategische adviesraad opgezet, jaarlijkse werkplannen gemaakt en de strategische onderzoeksagenda geactualiseerd.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 8.250.000
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
Vervolg op programma:

Rob Diemel

Senior programmamanager
ERA4Health [at] zonmw.nl

Kirsten IJsebaert

Programmasecretaris
ERA4Health [at] zonmw.nl

Anna Wilbers

Programmasecretaris
ERA4Health [at] zonmw.nl