ERA4Health

Onderzoekers achter laptop

ERA4Health is een Europees Partnerschap binnen het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. ERA4Health financiert internationaal onderzoek op het gebied van Hart- en vaatziekten, Nanogeneeskunde,  Voedings- en leefstijlgerelateerde ziekten, Preventie en volksgezondheid, en Onderzoeker-geïnitieerde klinische studies. Afhankelijk van het onderwerp neemt of ZonMw of NWO deel aan de oproep. 

Aanleiding

ERA4Health bouwt voort op ervaringen van de Europese initiatieven ERA-CVD, EuroNanoMed en JPI Healthy Diet for a Healthy Life.

Doel

Binnen ERA4Health worden meerdere calls ontwikkeld met financiële inbreng van 34 financieringsorganisaties uit 23 landen. Naast financiering van internationaal onderzoek heeft ERA4Health de doelstelling onderzoeksbeleid te vormen en onderzoeksagenda’s op te stellen.

Programmastructuur

In 2025 wordt een subsidieoproep beoogd op het gebied van Investigator Initiated Clinical Studies. Begin 2025 volgt meer informatie over de inhoud en de opzet van deze oproep.

De subsidieoproep NANOTECMEC (2024), gesubsidieerd door NWO, richt zich op ziektepreventie, diagnostiek en behandeling met behulp van nanotechnologie. Met deze call stimuleert ERA4Health translationele wetenschappelijke projecten met een innovatieve aanpak in de nanogeneeskunde, waarbij internationale samenwerking noodzakelijk is.
Met de door NWO gesubsidieerde oproep voor NutriBrain (2024) konden onderzoekers financiering aanvragen voor internationale projecten die inzicht verschaffen in hoe voeding en levensstijl van invloed zijn op cognitieve hersenveroudering. 

In 2023 opende ERA4Health een subsidieoproep over voeding en lichaamsbeweging (HealthEquity), waar binnen ZonMw de clusters Translationeel Onderzoek en Preventie aan deelnemen. Daarnaast werd ook een oproep geopend over hart- en vaatziekten (CARDINNOV), gesubsidieerd door NWO.

Health Equity
Het doel van de oproep Health Equity is om ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen. Hiervoor worden nieuwe strategieën en gerichte benaderingen ontwikkeld, die de cycli die ongezond gedrag en ongezonde levensstijlen in stand houden, doorbreken.
Bekijk hier het overzicht van de gehonoreerde projecten binnen deze subsidieoproep.

Kijk voor meer informatie op de internationale ERA4Health pagina

Samenwerking

Vanuit Nederland zijn de volgende organisaties betrokken: NWO (inleg: € 9 miljoen), ZonMw (inleg: € 1,5 miljoen) en de Hartstichting (inleg: € 0,9 miljoen).

Rol ZonMw

ZonMw is in dit partnerschap verantwoordelijk voor de strategische planning. Hierbinnen worden trends en ontwikkelingen in publieke gezondheid ten behoeve van nieuwe subsidieoproepen gedetecteerd, een strategische adviesraad opgezet, jaarlijkse werkplannen gemaakt en de strategische onderzoeksagenda geactualiseerd.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 8.250.000
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
Vervolg op programma:

Contact

Rob Diemel

Senior programmamanager
ERA4Health [at] zonmw.nl

Kirsten IJsebaert

Programmasecretaris
ERA4Health [at] zonmw.nl

Anna Wilbers

Programmasecretaris
ERA4Health [at] zonmw.nl