Medicatieveiligheid

Voorschrijffouten in de farmacotherapeutische zorg kunnen bij patiënten tot schade leiden die te voorkomen was geweest. Medicatie-incidenten veroorzaken jaarlijks ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnames, soms met dodelijke afloop. Medicatieveiligheid is daarom de laatste jaren een belangrijk thema geworden.

Medicatieveiligheid is een breed begrip

Het gaat bij medicatieveiligheid om de kwaliteit van geneesmiddelen maar ook om de juiste inzet ervan door zorgverleners die geneesmiddelen toepassen of voorschrijven. Het gebruik van ‘verkeerde’ geneesmiddelen of verkeerd gebruik van een geneesmiddel kan risico’s met zich meebrengen. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld de gezondheid van patiënten schaden of bijwerkingen veroorzaken. Daarnaast kan de combinatie van verschillende geneesmiddelen invloed hebben op de werking ervan. Oudere patiënten die verschillende medicijnen gebruiken zijn een extra kwetsbare groep.

Er zijn veel factoren die medicijngebruik negatief kunnen beïnvloeden

Een veel voorkomende factor is dat artsen onvoldoende geleerd hebben hoe ze geneesmiddelen doelmatig kiezen, voorschrijven en het effect ervan controleren. Ook weten zij vaak niet goed hoe ze de therapietrouw bij patiënten kunnen bevorderen. Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is dan ook veel aandacht voor het ondersteunen van voorschrijvers bij het veilig inzetten van geneesmiddelen. Daarnaast financiert het programma projecten die patiënten zelf beter toerusten in hun rol in de besluitvorming over medicijngebruik.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Op de hoogte blijven?

Contact

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

geneesmiddelen [at] zonmw.nl