Doelmatigheid en effectiviteit

Er worden veel geneesmiddelen ingezet in de gezondheidszorg. Dat is zinvol zolang de patiënt er beter van wordt en de baten tegen de kosten opwegen. Een belangrijk onderdeel van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is dan ook het onderzoek naar doelmatigheid en effectiviteit van farmacotherapeutische zorg.

Effectieve zorg is in het belang van de patiënt

Het grootste belang van doelmatige, veilige en effectieve farmacotherapeutische zorg ligt bij de patiënt. Werkt een middel zoals het is bedoeld? Past het goed bij het doel dat een patiënt zelf voor ogen heeft? En wegen de nadelen, zoals bijwerkingen, niet te zwaar?

Doelmatig en effectief geneesmiddelengebruik is ook een maatschappelijk belang

Er komen met de razendsnelle ontwikkelingen in het medicijnonderzoek veel nieuwe middelen beschikbaar die soms prijzig zijn. Om een goede beslissing te nemen over de vergoeding, moet duidelijk zijn of deze middelen in de praktijk inderdaad doen wat ze beloven. En hoe de nieuwe middelen zich verhouden tot wat er al beschikbaar is. Daarnaast worden al langer bestaande medicijnen soms bijna automatisch ingezet. Draag het middel dan nog wel bij aan een optimale behandeling?  Ook voor het antwoord op deze vraag is onderzoek nodig.

Onderzoek op alle terreinen draagt bij aan doelmatigheid en effectiviteit

Hebben geneesmiddelen in bepaalde situaties inderdaad de beoogde meerwaarde, zowel voor de patiënt als in maatschappelijk perspectief. Draagt een middel bij aan een betere behandeling? En is het kosteneffectief? Soms hebben bepaalde middelen onbedoeld meer nadelen dan voordelen. Of ze zorgen voor onvoorziene risico’s, die de patiënt in bepaalde situaties in gevaar kunnen brengen. Door onderzoek op al deze terreinen te stimuleren, draagt het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen bij aan een doelmatiger en effectiever geneesmiddelengebruik waar iedereen beter van wordt.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Op de hoogte blijven?

Contact

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

geneesmiddelen [at] zonmw.nl