Onderwijs en voorlichting rondom goed gebruik van geneesmiddelen

Voor een beter gebruik van geneesmiddelen is goed onderwijs onmisbaar. ZonMw draagt daarom bij aan initiatieven die farmacotherapie-onderwijs stimuleren en/of verbeteren. Voor voorschrijvers, maar ook voor andere zorgprofessionals. Daarnaast kan voorlichting over het goed gebruik van geneesmiddelen de patiënt zelf een grotere rol geven.

Hoge prioriteit voor onderwijs

Naast het wetenschappelijk onderzoek heeft een gedegen opleiding van (aankomende) zorgprofessionals in farmacotherapeutische zorg hoge prioriteit. Onderwijs zorgt niet alleen voor een grotere professionele competentie van de betrokken zorgverleners. Zij gaan er ook effectiever door handelen bij de inzet van geneesmiddelen. Zo kunnen zij patiënten betere en passendere zorg leveren. Bovendien, hoe kan de verspreiding en implementatie van nieuwe kennis en kunde beter worden bestendigd dan via scholing van de zorgprofessional van de toekomst?

Naast onderwijs ook aandacht voor communicatieve vaardigheden

Onderwijs in farmacotherapie hoort vanzelfsprekend thuis in de opleiding van artsen. Maar ook verpleegkundigen, apothekers(assistenten), praktijkondersteuners en andere zorgverleners hebben een belangrijke positie in de farmacotherapeutische zorg. Daarvoor moeten ze goed worden opgeleid. Naast meer (evidence based) farmacotherapie-onderwijs, onder andere in de artsenopleiding, vormen communicatieve vaardigheden van de verschillende hulpverleners een aandachtspunt. Deze vaardigheden zijn belangrijk om de patiënt te kunnen begeleiden bij een juist gebruik van geneesmiddelen. Verder is het nodig zorgprofessionals continu bij te scholen over de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld moleculaire diagnostiek en de farmacotherapeutische behandeling van Covid-19.

Belangrijke rol voor samenwerking met de patiënt

Waar mogelijk en van toepassing, krijgen projecten de opdracht om toe te werken naar scholingsmodules om de opgedane kennis in te bedden in onderwijs. Daarnaast is er een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt in optimale farmacotherapeutische zorg. Het is niet alleen relevant de patiënt helder voor te lichten over de werking en eventuele risico’s van een geneesmiddel. Het inzetten van medicijnen wordt steeds meer een zaak van arts en patiënt samen. Veel projecten richten zich daarom op het ondersteunen van de patiënt in het besluitvormingsproces met de zorgverlener.