Infrastructuur rondom goed gebruik van geneesmiddelen

Een robuuste infrastructuur is essentieel voor wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelengebruik. Dit is nodig om samenwerking te verbeteren en ook voor het voortbrengen van bruikbare data. Bovenal heeft de patiënt vaak een cruciale rol.

Gegevens uit de dagelijkse praktijk zijn essentieel

Om te onderzoeken hoe je bestaande geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger beter in kunt zetten is het doen van een reeks studies niet voldoende. Wanneer het structureel gevoed wordt met gegevens uit de dagelijkse praktijk kan wetenschappelijk onderzoek pas iets opleveren. Kunnen wetenschappers effectief met elkaar samenwerken? Komen gezamenlijke projecten van meerdere behandelcentra of onderzoeksgroepen goed tot stand? En krijgt de bijdrage van patiënten een duidelijke plek, zodat het onderzoek ook beter aansluit bij wat voor hen belangrijk is?

Duurzame patiëntenregistraties verbeteren de zorg

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen versterkt de mogelijkheden om farmacologisch interventieonderzoek te doen met als doel de infrastructuur te verbeteren. Dit gebeurt onder meer in vergelijkende studies bij kinderen en ouderen.  Onmisbaar is daarnaast het opzetten van duurzame patiëntenregistraties. Zonder deze registraties is het aantoonbaar verbeteren van de zorg niet mogelijk. Patiëntenregistraties – vaak mede ‘gevuld’ door de patiënten zelf – leveren onmisbare spiegelinformatie op voor zorgverleners. Bijvoorbeeld over de effecten van de farmacotherapeutische behandelingen die in de klinische praktijk worden ingezet. De gegevens uit de patiëntenregistraties lenen zich bovendien uitstekend voor wetenschappelijk onderzoek.

Samenhang is essentieel

Met een goede infrastructuur krijgen alle initiatieven op het gebied van geneesmiddelenonderzoek een heldere onderlinge samenhang. Het inhoudelijk bij elkaar brengen van lopende activiteiten voorkomt versnippering en maakt het mogelijk toekomstige initiatieven goed te laten aansluiten bij wat er al gebeurt. Het versterken van de infrastructuur heeft daarom een belangrijke plek in het programma. Dit vergroot uiteindelijk de mogelijkheden voor het succesvol en duurzaam verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen

Afbeelding

Dennis van Veghel: ‘Goede data goudmijn voor kwaliteit én wetenschappelijk onderzoek’

Op 23 mei 2023 is een nieuwe ZonMw-subsidieronde Onderzoek met Bestaande Data geopend, bedoeld voor onderzoeksprojecten met data uit bestaande registers. De Nederlandse Hart Registratie (NHR) heeft al veel ervaring met het (her)gebruik van data.
Afbeelding

Ilja Tchetverikov: ‘Het DEPAR-register is echt van ons allemaal’

betere zorg. Reumatoloog Ilja Tchetverikov stond in 2012 mede aan de wieg van het DEPAR-register. Daarin zijn inmiddels data van ruim 1.000 patiënten met artritis psoriatica opgenomen. Wat komt er kijken bij het opbouwen en continueren van een register?
Afbeelding
Portret van Aukje Andringa, Marieke van Driel en Annemieke Buizer

Professionals, patiënten en ouders werken samen aan betere zorg in het Nederlands CP register

Per jaar komen er in Nederland zo’n 400 kinderen bij met cerebrale parese (CP). Ze kunnen te maken krijgen met uiteenlopende symptomen, waaronder spasticiteit. Grote verschillen in ziektekenmerken en behandeling maken het lastig om behandeleffecten in klinische studies vast te stellen. Een register geeft een breder beeld vanuit de concrete praktijk.
Afbeelding

‘Bij de MS Registratie staat kwaliteit voorop’

Voor multiple sclerose (MS) bestaat geen standaardbehandeling, alleen al omdat klachten en neurologische symptomen per patiënt sterk kunnen verschillen. Een landelijke MS-kwaliteitsregistratie helpt om de zorg op basis van ervaringen te verbeteren. Inmiddels doen 65 ziekenhuizen mee, die samen 90% van MS-patiënten behandelen.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Op de hoogte blijven?

Contact

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

geneesmiddelen [at] zonmw.nl