Nieuwe ontwikkelingen rondom goed gebruik van geneesmiddelen

Binnen ZonMw zijn zeer uiteenlopende projecten rond geneesmiddelengebruik gefinancierd. Zo zijn er rondes over specifieke thema’s, of deelprogramma’s op relevante, actuele terreinen als personalised medicine. We bewegen steeds mee met wat er in de wetenschap, de spreekkamer én de maatschappij gebeurt. Daarbij hoort ook het inhaken op nieuwe ontwikkelingen.

Er is een toenemende aandacht voor duurzaamheid

Het onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen binnen ZonMw is geworteld in de dagelijkse realiteit van praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek rond het gebruik van geneesmiddelen. En die realiteit is voortdurend in beweging. Ook in de samenleving gebeurt er veel wat invloed heeft op de programmering. Denk aan de toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid. Zeker met de snelle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen – die vaak uiterst kostbaar zijn – is het relevant te kijken naar aspecten van houdbaarheid op de langere termijn. Ook in relatie tot de belasting van het ecosysteem.

E-health neemt een steeds stevigere plek in binnen de gezondheidszorg

Bij e-health gaat het over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van gezondheid en gezondheidszorg. Patiënten en artsen en andere zorgverleners kunnen met behulp van deze technologie diagnoses stellen, behandelingen bepalen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Dit draagt bij aan kwalitatief goede zorg die toegankelijk en betaalbaar is. En het leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

Big data biedt kansen voor nog meer effectiviteit en patiëntveiligheid

Een uiterst kansrijke ontwikkeling – waarmee binnen het ZonMw-programma Personalised Medicine veel ervaring is opgedaan – is de inzet van big data voor (onder meer) de vroege identificatie van (risico)kenmerken van bepaalde patiëntengroepen. Daarbij kan de inzet van big data bijdragen aan betere kennis over de effectiviteit en veiligheid van medicijnen bij het concrete gebruik ervan binnen grote groepen.

Op de hoogte blijven?

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

geneesmiddelen [at] zonmw.nl