Paramedische zorg

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, stimuleren we initiatieven voor een duurzame kwaliteitsontwikkeling van de paramedische zorg.

Aanleiding

‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ stelt dat het dagelijks functioneren van mensen een centraal doel is van de gezondheidszorg. Daarbij gaat het om fysiek, psychisch en sociaal functioneren. Paramedici, zoals fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, diëtisten, logopedisten en optometristen, zijn hier continu mee bezig. Wij ondersteunen hen hierin door te investeren in kennisvergroting & onderzoek en kwaliteit & transparantie. Daarmee werken we samen aan de ontwikkeling van de beroepen, de kwaliteit van paramedische zorg én de oplossing voor urgente vraagstukken in de paramedische zorg.

Kennisvergroting en onderzoek

We financieren onderzoek naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de paramedische beroepsgroepen, waarbij er gelegenheid is voor het op maat investeren in een onderzoeks-infrastructuur. Daarnaast stimuleren we multidisciplinair onderzoek, om daarmee een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over de juiste zorg op de juiste plek. 

Kwaliteit en transparantie

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg zijn belangrijk voor de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Kwaliteitsstandaarden kunnen bijdragen aan deze kwaliteit en transparantie. We  ondersteunen daarom het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsproducten

Contact

Marleen Jonker

Programmamanager
paramedischezorg [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
paramedischezorg [at] zonmw.nl

Ane Wijnands-Sletten

Programmasecretaris
paramedischezorg [at] zonmw.nl

Elly Compter

Senior clusterassistent
paramedischezorg [at] zonmw.nl