Versterking organisatie eerstelijnszorg

Het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg is nog in ontwikkeling en sluit aan bij de Visie eerstelijnszorg 2030.

Aanleiding

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Tot en met 2026 stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar via ZonMw voor een ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. 

Eerstelijnszorg

Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsenverstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Geboortezorg en mondzorg zijn belangrijke vormen van eerstelijnszorg, maar zijn geen integraal onderdeel van de gemaakte bestuurlijke afspraken in het IZA. Geboortezorg valt daarom buiten de scope van deze subsidieoproep. Mondzorg kan onderdeel zijn van projecten binnen het programma als dat past bij het doel van een project.

Visie eerstelijnszorg 2030

De Visie eerstelijnszorg 2030 is ontwikkeld door de landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties (Patiëntenfederatie, InEen, KNMP, KNGF, PPN, NVAVG, V&VN, Verenso, VNG, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, LHV, NHG en VWS). Parallel aan de ontwikkeling van de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 zijn in het kader van het IZA regiobeelden en regioplannen (door)ontwikkeld. Daarmee is er een grote wisselwerking tussen de Visie eerstelijnszorg 2030 en de ontwikkelingen die vanuit het IZA in regio’s worden ingezet.

Doel

Het doel van het programma Versterking organisatie eerstelijnszorg is het ondersteunen van regio’s bij het implementeren van de Visie eerstelijnszorg 2030 en de eigen regionale plannen voor de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarnaast biedt het programma ruimte voor de vorming van een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

Definitie van ‘de regio’ in dit programma

In het ZonMw-programma ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’ is de regio gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio. Dit komt veelal overeen met de regio waarbinnen de regionale huisartsenorganisaties opereren. De regio-indeling van de projecten die gestart zijn in de voorbereidingssubsidie wordt aangehouden in deze subsidieoproep voor het versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad. Mocht voor u niet duidelijk zijn bij welke regio u dient aan te sluiten, neem dan contact op met ZonMw. 

Subsidieoproepen

In 2023 konden alle regio’s in Nederland, in dit programma gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio, een voorbereidingssubsidie aanvragen om te anticiperen op en voor het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken en het (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg. 43 regio’s hebben gebruik gemaakt van deze voorbereidingsfase. 

Verwachte subsidieoproepen

 • Regionale uitvoeringssubsidie versterking organisatie eerstelijnszorg
  online: rond 17 april 2024
  deadlines: 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur
 • Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad 
  online: rond 24 april 2024
  deadline: doorlopend tot en met 31 december 2024
 • Voucher voorbereiding uitvoeringssubsidie voor regio’s die nog geen voorbereidingssubsidie hebben ontvangen 
  online: halverwege mei 2024
  deadline: 1 juli 2024, 14.00 uur
 • Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg 
  online: eind april 2024
  deadline: 3 juli 2024, 14.00 uur)
 • Onderzoek voor het ontwikkelen van kennis over de effecten en kosten van het anders en/of beter organiseren en samenwerken van de eerstelijnszorg
  online: in mei/juni 2024
  deadline: nog niet bekend

Programmacommissie

Voorzitter

Mr. B. (Brenda) Mark-van Haarst

Leden

 • E. (Erik) Dannenberg
 • M. (Margreet) de Graaf
 • M. (Margriet) de Jager
 • T. (Tekin) Karaköse
 • A.J.M.H. (Anja) Laeven
 • P. (Pien) van Langen
 • Dr. M.G.H. (Miranda) Laurant
 • L. (Lina) Mooren
 • C.E.A. (Coretta) Muilwijk-Karens
 • A. (Aldien) Poll
 • C. (Cora) Vermeulen

Waarnemers

 • M. (Marina) van den Boschministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • J. (Jurriaan) Jansenministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Secretaris

E. (Elke) van Vliet

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
Nog niet bekend
Looptijd: 26%
Looptijd: 26 %

Elke van Vliet

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Esther Heideveld

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Jennifer Meskes

Porgrammasecretaris
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Prya Badrie-Moennalal

Programmasecretaris
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Yael Stein

Programmamedewerker
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl