Versterking organisatie eerstelijnszorg

Het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg sluit aan bij de Visie eerstelijnszorg 2030.

Aanleiding

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Tot en met 2026 stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar via ZonMw voor een ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. 

Eerstelijnszorg

Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsenverstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Geboortezorg en mondzorg zijn belangrijke vormen van eerstelijnszorg, maar zijn geen integraal onderdeel van de gemaakte bestuurlijke afspraken in het IZA. Geboortezorg valt daarom buiten de scope van deze subsidieoproep. Mondzorg kan onderdeel zijn van projecten binnen het programma als dat past bij het doel van een project.

Visie eerstelijnszorg 2030

De Visie eerstelijnszorg 2030 is ontwikkeld door de landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties (ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NHG, NVAVG, Patiëntenfederatie, PPN, Sociaal Werk Nederland, Verenso, VNG, V&VN, Zorgthuisnl, ZN, VWS, NZa en ZiN). Parallel aan de ontwikkeling van de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 zijn in het kader van het IZA regiobeelden en regioplannen (door)ontwikkeld. Daarmee is er een grote wisselwerking tussen de Visie eerstelijnszorg 2030 en de ontwikkelingen die vanuit het IZA in regio’s worden ingezet.

Doel

Het doel van het programma Versterking organisatie eerstelijnszorg is het ondersteunen van regio’s bij het implementeren van de Visie eerstelijnszorg 2030 en de eigen regionale plannen voor de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarnaast biedt het programma ruimte voor de vorming van een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

Definitie van ‘de regio’ in dit programma

In het ZonMw-programma ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’ is de regio gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio. Dit komt veelal overeen met de regio waarbinnen de regionale huisartsenorganisaties opereren. De regio-indeling van de projecten die gestart zijn in de voorbereidingssubsidie wordt aangehouden in deze subsidieoproep voor het versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad. Mocht voor u niet duidelijk zijn bij welke regio u dient aan te sluiten, neem dan contact op met ZonMw. 

Informatiebijeenkomsten

ZonMw organiseert 3 online informatiebijeenkomsten over de recente ontwikkelingen in het programma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Naast de toelichting van ZonMw over de openstaande (en eventueel toekomstige) subsidieoproepen, geven ook de ROS'en een presentatie. Alle projectleden van de lopende projecten en eventueel andere geïnteresseerden kunnen aansluiten, bij voorkeur op de datum waar de ROS uit de betreffende regio aanwezig is. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. 

Data:

 • Dinsdag 4 juni 2024, 16.00-17.00 uur, voor (toekomstige) projecten in de volgende ROS-regio's: Robuust, Samergo, ZEL, REOS en Eerstelijnszorg Zoetermeer.
  Link: neem deel aan de vergadering in Microsoft Teams
  Vergadering-id: 349 592 107 185 
  Wachtwoordcode: RU87d8 
 • Donderdag 13 juni 2024, 16.00-17.00 uur, voor (toekomstige) projecten in de volgende ROS-regio's: ROS Friesland, Zorgadvies Groningen, Proscoop (Drenthe en Flevoland), Elaa en ZONH.
  Link: neem deel aan de vergadering in Microsoft Teams
  Vergadering-id: 330 174 415 471 
  Wachtwoordcode: ccFc2G 
 • Maandag 17 juni 2024 16.00-17.00 uur, voor (toekomstige) projecten in de volgende ROS-regio's: Proscoop (uitgezonderd Drenthe en Flevoland), Mura, Raedelijn en Roset. 
  Link: neem deel aan de vergadering in Microsoft Teams
  Vergadering-id: 314 776 088 821 
  Wachtwoordcode: TWETjm 

Subsidieoproepen

In 2023 konden alle regio’s in Nederland, in dit programma gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio, een voorbereidingssubsidie aanvragen om te anticiperen op en voor het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken en het (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg. 43 regio’s hebben gebruik gemaakt van deze voorbereidingsfase. 

Verwachte subsidieoproep

 • Onderzoek voor het ontwikkelen van kennis over de effecten en kosten van het anders en/of beter organiseren en samenwerken van de eerstelijnszorg
  online: in mei/juni 2024
  deadline: nog niet bekend

Programmacommissie

Voorzitter

Mr. B. (Brenda) Mark-van Haarst

Leden

 • E. (Erik) Dannenberg
 • M. (Margreet) de Graaf
 • M. (Margriet) de Jager
 • T. (Tekin) Karaköse
 • A.J.M.H. (Anja) Laeven
 • P. (Pien) van Langen
 • Dr. M.G.H. (Miranda) Laurant
 • L. (Lina) Mooren
 • C.E.A. (Coretta) Muilwijk-Karens
 • A. (Aldien) Poll
 • C. (Cora) Vermeulen

Waarnemers

 • M. (Marina) van den Boschministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • J. (Jurriaan) Jansenministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Secretaris

E. (Elke) van Vliet

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 104 miljoen
Looptijd: 29%
Looptijd: 29 %

Contact

Elke van Vliet

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Esther Heideveld

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Jennifer Meskes

Porgrammasecretaris
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Prya Badrie-Moennalal

Programmasecretaris
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Yael Stein

Programmamedewerker
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl