'Schakelen naar de toekomst' Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen - 11 april 2024

Programma
Komt u ook?
Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek). Op donderdag 11 april vindt het 11e GGG-congres plaats in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.

Op deze congresdag sluiten we aan bij de actualiteit (zoals Artificial Intelligence), komen innovaties aan de orde en belichten we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten.
Het GGG-congres bestaat uit 2 gezamenlijke plenaire momenten. Daarnaast kunt u aan de hand van verschillende subsessierondes uw eigen congresprogramma samenstellen. 

Het GGG-congres is interessant en boeiend voor mensen uit alle delen van het geneesmiddelenwerkveld en leent zich voor zowel leren, inspireren, discussiëren als netwerken. Het GGG-congres is dé plek om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen(onderzoek).

Wij verwelkomen u van harte bij 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

Programma in het kort:

 

09.00 - 09.45 uurInloop en ontvangst
09.45 - 10.55 uurPlenair: AI en Geneesmiddelen  
10.55 - 12.20 uurRonde 1 Subsessies (1 t/m 7)
12.20 - 13.10 uurNetwerklunch
13.10 - 14.00 uurSessie Ronde: In gesprek (A t/m D)
13.15 - 13.45 uurSessie energieke stoelyoga
14.00 - 15.05 uurPlenair: En dan ben je zelf ineens patiënt...
15.05 - 16.30 uurRonde 2 Subsessies (8 t/m 14)
16.30 - 17.30 uurNetwerkborrel

 
 

Programma donderdag 11 april

 
09.00 - 09.45 uur Inloop en ontvangst

Inloop en ontvangst in de Foyer met koffie/thee.  
_________________________________________________________________________________________________

09.45 - 09.55 uur Opening van de dag

Dagvoorzitter Joost Hoebink geeft de aftrap voor het congres. 
_________________________________________________________________________________________________

09.55 - 10.55 uur Plenair: AI en Geneesmiddelen

Pieter Jeekel en Nicky Hekster van de Nederlandse AI Coalitie nemen u mee in de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI) in relatie tot het werkveld van geneesmiddelen(onderzoek). Wat zijn de trends, de ontwikkelingen en het toekomstbeeld van AI vanuit het perspectief van de onderzoeker, de zorgprofessional en de patiënt?
In hun presentatie belichten zij de in hoog tempo veranderende invloed van AI op de geneesmiddelensector. Het is nú de tijd om daarbij als professional aan te haken! 
In de gehele keten van ontwikkeling tot en met verstrekking en monitoring zullen concrete voorbeelden uit binnen- en buitenland aan bod komen. Ook gaan zij in op uitdagingen en risico’s, bijvoorbeeld op het vlak van data privacy en dataveiligheid, naast wet- en regelgeving en ethiek. 
Tenslotte zal via een paneldiscussie met een dwarsdoorsnede van de sector meer inzicht worden verschaft in behoeften en mogelijkheden.

Sprekers:

 • Pieter Jeekel Voorzitter Werkgroep Gezondheid & Zorg Nederlandse AI Coalitie
 • Nicky Hekster Executive Professor TIAS School for Business and Society

Panel:

_________________________________________________________________________________________________

10.55 - 12.20 uur Ronde 1 Subsessies (1 t/m 7)
1. Dure geneesmiddelen: doelmatig richting pakket via studies
2.Geneesmiddelen(technologie) op maat
3.Duurzaamheid in uw dagelijkse praktijk
4.GGG van A tot Z: projectresultaten in vogelvlucht (1)
5.Deprescribing bij ouderen in de eerstelijn
6.Academia driven geneesmiddelontwikkeling – zeldzame ziektes
7.Gender en Geneesmiddelen

​​​​
Bij uw aanmelding geeft u aan of u een van deze sessies wilt bijwonen.

Bekijk de uitgebreide toelichting van deze 7 subsessies  
_________________________________________________________________________________________________

12.20 - 14.00 uur Netwerklunch

Tijdens de lunchperiode bieden wij verschillende extra mogelijkheden aan.

Netwerken
U heeft tijdens de lunch uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten. De Foyer van de locatie 1931 ligt als centraal plein tussen de verschillende zalen.

Stand Patiëntenparticipatie in (geneesmiddelen)onderzoek
Tevens kunt u tijdens de lunch de stand bezoeken over patiëntenparticipatie in (geneesmiddelen)onderzoek. Vertegenwoordigers van EUPATI-NL, Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en GGG beantwoorden vragen, verduidelijken hun rol bij geneesmiddelenonderzoek en vertellen wat zij doen binnen het GGG-programma, ZonMw en in bredere zin.

Sessie energieke stoelyoga
In aanvulling op de sessieronde In gesprek, waar boven verwachting veel aanmeldingen voor kwamen, bieden we u in het kader van gezonde leefstijl een korte energieke stoelyoga sessie aan van 13.15 - 13.45 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Onder leiding van een ervaren yogaleraar is er de gelegenheid om even te ontspannen, maar ook energie op te doen voor de rest van de congresdag.

Naar buiten
Wilt u liever even naar buiten? U kunt een korte wandeling maken in de omgeving. En bij de ingang van 1931 is een picknickplaats waar u bij goed weer gebruik van kunt maken. 
_________________________________________________________________________________________________

13.10 - 13.50 uur Sessie Ronde: In gesprek

Aansluitend aan de netwerklunch kunt u deelnemen aan verschillende korte sessies. U kunt kiezen uit 4 sessies van 40 minuten.
Tijdens de sessie krijgt u de gelegenheid om uitgebreider of dieper in gesprek te gaan over een van de volgende onderwerpen: 

A. In gesprek over AI en Geneesmiddelen
B.In gesprek over Patiëntenparticipatie in (geneesmiddelen)onderzoek
C.In gesprek over Impact van onderzoek
D. In gesprek met Experts over geneesmiddelen(onderzoek)

Bij uw aanmelding geeft u aan of u een van deze sessies wilt bijwonen.
Let op: Er is een maximum van 75 deelnemers per sessie.

Bekijk de beschrijving van deze 4 sessies_________________________________________________________________________________________________

13.15 - 13.45 uur Sessie: energieke stoelyoga

Onder leiding van een ervaren yogaleraar is er de gelegenheid om even te ontspannen, maar ook energie op te doen voor de rest van de congresdag.
_________________________________________________________________________________________________

14.00 - 15.05 uur Plenair: En dan ben je zelf ineens patiënt...

Als professional in de zorg heb je dagelijks met patiënten te maken. Wat gebeurt er als je zelf in de rol van patiënt terechtkomt? Hoe ervaar je de zorg en het gebruik van medicatie vanuit je ziekte? Wat voor invloed heeft bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie, het trouw gebruiken van medicatie of de wel/niet beschikbaarheid van je vertrouwde medicatie op je?  
Verschillende professionals vertellen zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context over de impact hiervan. Zij nemen u mee in hoe zij als patiënt zijn gaan kijken naar de invulling en beleving van hun werk en de omgang met patiënten. Wat leveren deze ervaringen op? Wat kan in de praktijk beter? Wat ontbreekt er nog? Wat geven zij mee aan onderzoekers en professionals? 

Professionals

 • Dr. Annelien Oosterbaan voorheen gynaecoloog, nu werkzaam in de Verzekeringsgeneeskunde
  (Annelien heeft de ziekte van Parkinson)
 • Dr. Annemiek van Rensen voorheen onderzoeker, nu senior adviseur patiëntenparticipatie PGOsupport 
  (Annemiek heeft epilepsie)
 • Dr. Meta van der Woude voorheen anesthesioloog en intensivist, nu werkzaam als onderzoeker en docent 
  (Meta kreeg covid op belandde op de IC in haar eigen ziekenhuis)
  ____________________________________________________________________________________________
15.05 - 16.30 uur Ronde 2 Subsessie (8 t/m 14)
8.Onderzoek met Real World Data: een waardevolle ontwikkeling voor geneesmiddelenonderzoek
9.Leefstijl in de curatieve zorg - hoe samen verder?
10.Decentrale elementen in klinische studies: hoe werkt dat?
11.Implementeren kun je leren (maar vraagt om ander gedrag) 
12.GGG van A tot Z: projectresultaten in vogelvlucht (2)
13.Impact van geneesmiddelentekorten en -recalls
14.Meet the regulators: mogelijkheden voor advies bij therapie-ontwikkeling


Bij uw aanmelding geeft u aan of u een van deze sessies wilt bijwonen.

Bekijk de uitgebreide beschrijving van deze 7 subsessies
_________________________________________________________________________________________________

16.30 - 17.30 uur Afsluitende borrel

De congresdag wordt natuurlijk afgesloten met een netwerkborrel. 
_________________________________________________________________________________________________

Voor wie

Veel professionals in de zorg hebben vanuit verschillende invalshoeken met geneesmiddelen te maken. Daarom is het GGG-congres interessant voor onder andere:

 • Onderzoekers
 • Medisch specialisten
 • Huisarts(enpraktijk)
 • Apothekers (openbaar/ziekenhuis)
 • Apothekersassistenten
 • Verpleegkundigen
 • Patiëntenorganisaties
 • Overheid
 • Koepelverenigingen
 • Kennisinstituten
 • Beleidsmedewerkers in de zorg
 • Zorgverzekeraars
 • Farmaceutisch bedrijven
 • Onderwijs
 • Ouderenzorg

Samenwerking

Het GGG-programma wordt aangestuurd door de GGG-raad. In deze raad hebben vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars zitting. De leden van de GGG-raad hebben een actieve rol in het congres, onder andere als sessievoorzitters. In deze editie wordt daarnaast samengewerkt met diverse ZonMw-programma’s en de verschillende stakeholders van het GGG-programma.

Accreditatie

De volgende accreditaties voor het GGG-congres 2024 worden aangevraagd, de punten worden medio mei toegevoegd:

 • Huisartsen, medisch specialisten (ABAN), 6 punten
 • Openbare apothekers (KNMP), 5,5 punten
 • Ziekenhuisapothekers (NVZA), 5,5 punten
 • Apothekersassistenten (ziekenhuisapotheek en openbare apotheek) (KABIZ: NVFZ & Optimafarma) 5,5 punten
 • Farmaceutisch consulenten (KABIZ: NVFZ & Optimafarma) 5,5 punten
 • Doktersassistenten (KABIZ: NVFZ & Optimafarma) 5,5 punten
 • Verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), 6 punten
 • Verpleegkundig specialist (V&VN), 6 punten

U kunt bij aanmelding ook kiezen voor een certificaat van deelname. Deze wordt medio mei aan u verstuurd.

Locatie 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch

Afbeelding
Buitenaanzicht locatie 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch tijdens GGG-congres

Het GGG-congres vindt plaats in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch. De ontvangst is in de centraal gelegen Foyer.

Dagvoorzitter Joost Hoebink

Sinds 2022 beklimt Joost Hoebink als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider het GGG-congrespodium. Met zijn enthousiasme en energieke stijl weet hij bijeenkomsten in goede banen te leiden, evenementen te presenteren, goed te luisteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Kort en bondig, breed georiënteerd, én in het zorgveld actief, zal hij ook dit jaar bijdragen aan een geslaagd GGG-congres.

 

 

Afbeelding
Portretfoto Joost Hoebink

Vragen en informatie

Heeft u een vraag, over uw aan- of afmelding? Stelt u deze dan aan:

Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf, dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen:

Deelname / Aanmelden

Aanmelden kan tot maandag 8 april, 9.00 uur.
Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Via het digitale aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor het congres. Op dit formulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.
In uw persoonlijke omgeving kunt u altijd wijzigingen doorvoeren. 

Afmelden / No show

Afmelden kan tot donderdag 4 april, 9.00 uur.
Het GGG-congres organiseren wij voor alle deelnemers kosteloos. Wij willen echter aan duurzaamheid een bijdrage leveren door zo min mogelijk te verspillen. Daarom vragen wij u op tijd uw eventuele afmelding door te geven, uiterlijk 1 week voor de congresdag.

Let op: Wanneer u zich na 4 april afmeldt of niet op het congres verschijnt (no show), brengen wij u een bedrag van € 50,- in rekening voor gemaakte kosten.
Deze kosten brengen wij niet in rekening als een collega of iemand anders uw plek inneemt.  
Dus: geef uw afmelding of vervanging tijdig en uitsluitend per e-mail door aan: geneesmiddelen@odetteorganiseert.nl 

 

Aanmelden voor het GGG-congres

Social media

Hou de berichtgeving in de gaten op  LinkedIn: Geneesmiddelen 

Onderwerpen