Informatiepagina subsidieronde STIP Ronde 5b

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen wil met deze subsidieronde Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) de toepassing van bewezen effectieve interventies gericht op goed medicijngebruik in de eerstelijnszorg stimuleren.

Wat kunt u aanvragen?

STIP Ronde 5 bestaat uit meerdere delen. Het doel van STIP Ronde 5b is gericht op duurzame implementatie van bewezen effectieve interventies in de dagelijkse praktijk met als doel goed geneesmiddelengebruik te bevorderen bij thuiswonende patiënten. Binnen STIP Ronde 5b kunt u onder andere denken aan implementatie van interventies op het gebied van afbouwen of stoppen van medicatie bijvoorbeeld van opioïden, medicatieoverdracht van de tweede- naar de eerstelijnszorg, therapietrouw, medicatiebeoordeling, geneesmiddelinformatie op maat en counselinggesprekken. 

Binnen deze STIP Ronde 5b zullen maximaal 4 projecten (proeftuinen) gehonoreerd worden. De subsidieaanvraag dient een concreet en realistisch plan te bevatten over hoe de interventies ook na afloop van de subsidie worden voortgezet.  

Het is daarnaast van belang dat tijdens de projecten kennis wordt opgedaan die bijdraagt aan bredere implementatie van de interventie in andere settings. 

Ga hier naar de oproep

Wij wensen u veel succes met uw aanvraag.
Het STIP-team Goed Gebruik Geneesmiddelen

Tijdpad STIP Ronde 5b

Publicatie oproeptekst projectidee9 juli 2024
Deadline indienen projectidee17 september 2024, 14.00 uur
Ontvangst besluit commissiemedio december 2024
Publicatie oproeptekst uitgewerkte aanvraag17 december 2024
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag10 maart 2025, 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten10 april 2025
Deadline indienen wederhoor1 mei 2025
Besluitvergadering met interviewsmedio juni 2025
Bekendmaking toekenning proeftuinenmedio juli 2025

 

Begeleiding door consortium

Gedurende het project worden de proeftuinen intensief begeleid door het Make-It consortium (hierna consortium genoemd), dat is voortgekomen uit STIP Ronde 5a. Het consortium is een samenwerkingsverband van experts op het gebied van goed gebruik van geneesmiddelen, gedragsverandering en implementatie. Het consortium begeleidt aanvragers, ontwikkelt instrumentarium en ondersteunt het verder verspreiden van de opgedane kennis. 

Een belangrijke voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is commitment van de aanvragers aan de activiteiten van het consortium. Samenwerking met het consortium en deelname aan workshops en intervisies zijn verplicht. De proeftuin past het geleerde uit de verplichte trainingen van het consortium, voor zover van toepassing, toe binnen het project. Het consortium reikt de projectleiders handvatten en tools aan maar de projectleider is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitwerking en indiening van de subsidieaanvraag, evenals de uitvoering van het project. De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor het consortium. 
Let op: vóórdat u het projectidee gaat schrijven, stemt u de te kiezen interventie(s) af met het consortium

U kunt contact opnemen met het Make-It consortium via make-it@nivel.nl.

> Bekijk de website van het Make-It Consortium.

Interview met Liset van Dijk, kennisconsortium Make-IT

Afbeelding
portret Liset van Dijk
Liset van Dijk, bijzonder hoogleraar Farmaceutisch zorgonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het kennisconsortium Make-It

Make-It: de kracht van praktijkinnovatie rond therapietrouw

De ZonMw-proeftuinen Therapietrouw vormen een living lab, een levensechte praktijksetting waarin partijen samen bewezen effectieve interventies implementeren. Ze worden ondersteund door het kennisconsortium Make-It. Coördinator Liset van Dijk vertelt over de ervaringen vanuit de begeleiding. ‘De proeftuinen laten zien dat innoveren kán.’

Proeftuinen Ronde 1

Afbeelding

Almere: succesvolle interventie therapietrouw lastig te bestendigen

Interview met Rik Ensing, poliklinisch apotheker-onderzoeker bij Zorggroep Almere
Afbeelding

Kanaleneiland: succesvolle aanpak krijgt opschalingskans

Interview met Sander Borgsteede, apotheker-epidemioloog-klinisch farmacoloog bij Stichting Health Base en bestuurslid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers van de KNMP.
Afbeelding

Amsterdam: capaciteitsproblemen belemmeren opschalen begeleiding

Interview met Marcel Kooij, openbaar apotheker/onderzoeker in Service Apotheek Koning.
Afbeelding

Amersfoort: succesvol jaargesprek model voor beter afgestemde zorg

Interview met Mark Slager, openbaar apotheker in Apotheek Orion, lid van het kernteam van het multidisciplinair samenwerkingsverband Soesterkwartier, Schothorst, Koppel & Kruiskamp (SSKK) en bestuurslid van de Apothekers Coöperatie Eemland.

Proeftuinen Ronde 2

Afbeelding

Proeftuin Friesland: borging jaargesprek uitdaging door personeelstekorten

Interview met Ellen van Loon, apotheker bij SPITS Oosterwolde en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Afbeelding

Aruba en Curaçao: begeleiding diabetesmedicatie vanuit vertrouwensband

Interview met Nitza Hooi, apotheker op Curaçao en Adrienne Tromp, apotheker op Aruba.
Afbeelding

Vleuten en omstreken: open in gesprek over medicijngebruik

Interview met Bram Mertens, beherend apotheker bij Apotheek Vleuten.
Afbeelding

Noord-Limburg: patiënten blij met telefoontje van de apotheek

Interview met Erna Mombarg, apotheker in Apotheek MC Wieënhof in Venray.

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

In deze video legt Jolanda Huizer uit wat we bij ZonMw verstaan onder participatie.

Implementatie

ZonMw vraagt projectleiders om al in de subsidieaanvraag aandacht aan implementatie en impact te besteden. Dit bevordert de relevantie van projecten. Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien? Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, licht dit toe. 

In deze video vertelt Pauline Goense meer over het onderwerp implementatie bij ZonMw.

Veelgestelde vragen over STIP Ronde 5b

Contact met het team voor specifieke vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw mogelijke aanvraag? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden STIP Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek. 

Inge Daemen, senior programmamanager
Pearl Ho-Cheng, programmasecretaris
Nelly Koendjbiharie, clusterassistent

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl