Projectomschrijving

Er zijn verschillende succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen. Deze vinden nog niet goed hun weg naar de reguliere zorg. ZonMw gaat daarom inzetten op implementatie van deze interventies in de ambulante zorg. Hiertoe worden 4-8 proeftuinen gefinancierd.
Een kennisconsortium begeleidt deze living labs, ontwikkelt instrumentarium, evalueert de proeftuinen en ondersteunt in het verder verspreiden van de opgedane kennis.

Het Make-It consortium bestaat uit onderzoekers/zorgverleners die al vele jaren samenwerken aan therapietrouwbevordering. Het consortium heeft expertise op het gebied van farmacie, geneeskunde, gedragswetenschappen, zorgonderzoek, communicatiewetenschappen en verpleegkunde. De voorzitter van het nog in te stellen patiëntpanel maakt deel uit van het consortium.

Living labs

De proeftuinen binnen het STIP-programma gaan werken volgens de principes van een living lab. Dit is een afgebakende, levensechte setting waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve oplossing. Een levensechte omgeving is nodig om oplossingen te ontwikkelen die houdbaar zijn binnen de complexiteit van de reguliere zorg.
Co-creatie tussen patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij essentieel.

Aanpak

Het project heeft vijf werkpakketten:

  • 1: Projectmanagement
  • 2: Inventarisatie van effectieve, geëvalueerde therapietrouwinterventies, incl. voorwaarden voor succesvolle implementatie
  • 3: Ondersteunen van partijen bij indienen aanvraag voor proeftuin
  • 4a: Begeleiden van proeftuinen in uitvoering van de interventies
  • 4b: Evaluatie van effecten van de interventies
  • 4c: Evaluatie van implementatieproces van de interventies
  • 5a: Verspreiding van opgedane kennis naar andere proeftuinen
  • 5b: Rapportage en synthese

De resultaten komen beschikbaar via de website 'Het Therapietrouw Formularium'.
 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website