Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

Blog- en vlogreeks waarin deelnemers zichzelf voorstellen
In februari 2019 is de tweede groep fellows gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0). De leiderschapstraining richt zich op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers.

Deelnemers

Benieuwd wie deze toptalenten zijn? Lees de blogs waarin de deelnemers aan LMNR 2.0 zichzelf voor stellen:

Afbeelding

Op zoek naar balans bij transplantatiezorg

Vóór en na orgaantransplantatie is het voor patiënten een uitdaging om hun balans te vinden. Transplantatieverpleegkundige Coby Annema onderzoekt hoe we de zorg zo kunnen organiseren dat we hen optimaal ondersteunen.
Afbeelding

Vlog over functioneren als focus van zorg

Hoe houd je focus op wat voor de patiënt echt belangrijk is? ICF-expert en verplegingswetenschapper Gonda Stallinga vertelt over een nieuwe werkwijze waarin expliciet aandacht is voor de patiënt als persoon.
Afbeelding

Verminderen van emotionele belasting

Helpt de 3-vragen-methode om de emotionele belasting van verpleegkundigen in coronatijd te verminderen? Dat onderzochten docent verpleegkunde en senior onderzoeker Cindy de Bot en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos.
Afbeelding

Persoonsgerichte, pijnvrije brandwondzorg

Verpleegkundig onderzoeker Alette de Jong vertelt hoe zij met haar onderzoekslijn bij wil dragen aan excellente brandwond-verpleegkunde in het algemeen en persoonsgerichte, pijnvrije wondzorg in het bijzonder.
Afbeelding

Zorg om Naasten

Erica Witkamp is in 2019 benoemd tot Lector Zorg om Naasten. Het is haar ambitie om de samenwerking met en de ondersteuning van naasten van patiënten met ernstige en/of chronische aandoeningen te verbeteren.
Afbeelding

Persoonsgerichte zorg op de IC

Verpleegkundig onderzoeker Margo van Mol vertelt in haar vlog hoe zij met input van voormalig IC-patiënten, naasten en de professionals werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op de IC.
Afbeelding

Persoonsgerichte oncologische zorg

‘Het is belangrijk dat patiënten met kanker en hun naasten zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving op alle dimensies’. Wendy Oldenmenger vertelt hoe verpleegkundig onderzoek bijdraagt aan het verder verbeteren van oncologische zorg.
Afbeelding

Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden

De coronacrisis heeft veel impact op kinderen in kwetsbare omstandigheden. Ingrid Staal vertelt hoe de inzet van de Balansmeter een stukje inzicht geeft in de thuissituatie van kinderen tijdens de coronacrisis.
Afbeelding

Ingrediënten voor succesvolle scholingen

Hogeschoolhoofddocent Jeroen Dikken vertelt dat leren veel is meer dan aantoonbaar over kennis beschikken. 'Het gaat om het geleerde te integreren in het dagelijks werk.'
Afbeelding

Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg

Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we rekening houden met de palliatieve zorgbehoefte van ouderen? Senior onderzoeker Marjon van Rijn vertelt hoe zij dit aanpakt.
Afbeelding

Teamdynamiek in de ouderenzorg

Petra Erkens werkte tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in de ouderenzorg. Daar heeft zij ervaren hoe teamdynamiek in de praktijk werkt en wat de invloed is van procedures op het dagelijkse werk. Deze kennis neemt zij mee in haar nieuwe onderzoek.
Afbeelding

Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap

Hoe zorgen we ervoor dat verpleegkundigen met passie en trots kiezen voor het vak en gedurende hun werkzame leven geboeid blijven?
Annemarie de Vos vertelt over verpleegkundig leiderschap en wetenschap.
Afbeelding

Verbinding vanuit de positieve gezondheidsbenadering

Cindy de Bot vertelt hoe haar verpleegkundig hart klopt voor het werken aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk vanuit de positieve gezondheidsbenadering.
Afbeelding

Nurse-led clinics buiten het ziekenhuis

De droom van associate lector Anneke van Vught is om in de aankomende jaren in Nederland stappen te zetten naar het ontwikkelen van nurse-led clinics buiten het ziekenhuis.
Afbeelding

Gedifferentieerde inzet verpleegkundigen

Dewi Stalpers heeft samen met een aantal consortiumpartners het onderzoeksprogramma RN2BLEND opgezet, om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen en umc’s.
Afbeelding

Verpleegkundig onderzoek op de IC

Senior onderzoek Mark van den Boogaard neemt ons mee in de 2 onderzoekslijnen die hij leidt op de intensive care van het Radboudumc: delirum op de IC en langetermijneffecten van IC-opname voor IC-overlevenden.
Afbeelding

Kwaliteit van leven in de palliatieve zorg

Associate lector Madeleen Uitdehaag wil met haar onderzoek direct na de diagnose bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die palliatieve zorg behoeven. En de zorg hier vroegtijdig op aan laten sluiten.
Afbeelding

Optimaal herstel van patiënten met psychiatrische aandoeningen

Verpleegkundig specialist en senior onderzoeker Rose Collard zorgt voor optimaal herstel van patiënten met psychiatrische aandoeningen door het doen van onderzoek te combineren met klinisch werk en onderwijs.
Afbeelding

Klinische ouderenzorg vanaf de werkvloer optimaliseren

Klinisch epidemioloog Saskia Rijkenberg verkeert als praktiserend verpleegkundige in een unieke positie. Zij wil met haar academische vaardigheden de klinische ouderenzorg vanaf de werkvloer optimaliseren.

Aanleiding

Thóra B. Hafsteinsdóttir (coördinator LMNR) licht toe waarom er een leiderschapsprogramma voor verpleegkundig onderzoekers nodig is en wat het programma inhoudt.

Afbeelding
Het LMNR-programma ondersteunt en stimuleert gepromoveerde verpleegkundigen om een academische carrière te ontwikkelen zodat de capaciteiten van deze professionals optimaal benut worden
Thóra B. Hafsteinsdóttir

Carrièremogelijkheden

Om verplegingswetenschap verder te ontwikkelen, zijn er meer gepromoveerde verpleegkundigen nodig die werken aan praktijkgericht onderzoek. Gepromoveerde verpleegkundigen doen kwalitatief goed onderzoek en zijn sleutelfiguren in evidence based care, het ontwikkelen van zorgprogramma’s en therapeutische interventies voor patiënten en families. Daarnaast spelen zij ook een belangrijke rol in het onderwijs en  in het verbeteren van de klinische praktijk.

Op dit moment zijn er nog te weinig carrièremogelijkheden voor gepromoveerde verpleegkundigen en zijn er nog maar weinig shared clinician-scientist functies voor gepromoveerde verpleegkundigen waarin onderzoeksfunctie en functie in de zorg gecombineerd wordt in een functie. Het LMNR-programma ondersteunt en stimuleert gepromoveerde verpleegkundigen om een academische carrière te ontwikkelen zodat de capaciteiten van deze professionals optimaal benut worden. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van verplegingswetenschap en het vak verpleegkunde: het verbeteren van de zorg aan patiënten door meer evidence based zorg, hogere kwaliteit en meer veiligheid in de zorg én het versterken van onderwijs aan studenten verpleegkunde en verplegingswetenschap.

Het LMNR-programma

Aan het LMNR 2.0 programma doen 19 gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers ofwel de LMNR-fellows mee. Zij zijn verbonden aan verschillende universitaire medische centra (umc’s) en hogescholen in Nederland. De fellows werken aan de verdere ontwikkeling van hun leiderschap- en onderzoekscompetenties. Zij volgen verschillende tweedaagse workshops en eendaagse meetings waarin experts over hun eigen professionele ontwikkeling vertellen en in discussie gaan met de fellows. Er is aandacht voor de ontwikkeling van een eigen visie op onderzoek en de gezondheidszorg en de beste manier om andere professionals hierin mee te nemen. De fellows leren zichzelf te zien als leiders op hun eigen expertisegebied, maar ook als leiders in de gezondheidszorg, nationaal en internationaal.  

Aan de orde komen thema’s als leiderschaps- en professionele ontwikkeling, strategisch leiderschap, het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s, politieke krachtenvelden van de academische wereld en nationale en internationale Grant funding; nationale en internationale samenwerking met andere onderzoekers en professionals. De fellows geven onder andere presentaties over eigen ontwikkeling, nemen deel aan intervisie en aan groepsdiscussies.

Gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers:

  • hebben unieke expertise over wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksmethodologie
  • werken aan het ontwikkelen van verpleegkundige kennis door het uitvoeren van onderzoek
  • vertalen onderzoeksresultaten in innovaties die klaar zijn voor implementatie
  • implementeren evidence based kennis/innovaties in de klinische praktijk en onderwijs
  • werken samen met bestuurders, manager(s), andere verpleegkundigen en professionals in de zorg in het doen van onderzoek  en de ontwikkeling van evidence die geïmplementeerd kan worden in de klinische praktijk
  • ondersteunen en leiden veranderingsprocessen in zorgorganisaties/zorginstellingen op basis van wetenschappelijke expertise
  • geven onderwijs aan professionals in de zorg over onderzoek en onderzoeksmethodologie
  • schrijven wetenschappelijke artikelen waarin zij de resultaten van onderzoek rapporteren en presenteren de resultaten aan professionals en andere wetenschappers

Het uiteindelijke doel van het onderzoek en het werk van gepromoveerde verpleegkundigen is patiëntenzorg van hoge kwaliteit en de verbetering van de veiligheid van de patiënt, families en communities.

Mentoring

Een belangrijk onderdeel van het programma is mentoring. Alle fellows hebben een mentor. Dit is een senior expert op het gebied van onderzoek en in de verpleegkunde en de gezondheidszorg. Met de mentoren bespreken zij de eigen ontwikkeling en krijgen zij advies over de mogelijke stappen. Uiteraard gaat het er om of en hoe de fellows in staat zijn om goed te reflecteren op eigen gedrag en of zij hun eigen gedrag kunnen veranderen en verder ontwikkelen. Waar lopen zij tegenaan? Boeken zij voortuitgang met hun ontwikkeling?  

Resultaten

Door het leiderschapsprogramma zijn verpleegkundig onderzoekers opgeleid om een sleutelpositie tussen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs te vervullen. De deelnemers hebben zich ontwikkeld tot toonaangevende praktijkgerichte onderzoekers die zich als ambassadeur inzetten voor de verbinding tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Wij verwachten dat ook LMNR 2.0 zal bijdragen aan de groei van verplegingswetenschap in Nederland met het ultieme doel om de kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt te verbeteren.

Studiereis

Vanwege de coronpandemie moesten de studiereizen, die onderdeel zijn van het verpleegkundig leiderschapsprogramma worden uitgesteld. Op een later moment zijn die alsnog uitgevoerd. 

Afbeelding

Professionele zeggenschap en invloed op kwaliteit van zorg

In de Amerikaanse Magnet ziekenhuizen is de ontwikkeling van professionele zeggenschap voor verpleegkundigen in ziekenhuizen zo’n 40 jaar geleden al gestart. Wat kunnen we daar van leren? Dat zochten Annemarie de Vos en Joost Morssinkhof uit.
Afbeelding

Verpleegkundig onderwijs en onderzoek in Zweden

Hoe hebben ze het verpleegkundig onderwijs en onderzoek georganiseerd bij de Linköping Universiteit in Zweden? En wat kunnen wij daar van leren? Lees de blog van Cindy de Bot en Marjon van Rijn over hun studiereis naar Zweden.

Afsluiting LMNR 2.0

Op vrijdagmiddag 26 februari 2021 vond de slotbijeenkomst plaats.

Afbeelding

Slotbijeenkomst Connecting the dots

Onder leiding van dagvoorzitter Jan Hamers debatteren de deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma op vrijdagmiddag 26 februari 2021 over de verbinding tussen wetenschap, onderwijs en de klinische praktijk.

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

De ontwikkeling en uitvoering van de leiderschapstraining LMNR 1.0 werd gefinancierd vanuit het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. De uitvoering van LMNR 2.0 is ook gefinancierd vanuit het programma Tussen Weten en Doen II, maar is vervolgd in het programma Verpleging en Verzorging. In 2023 is LMNR 3.0 gestart met financiering vanuit het ZonMw-programma Verpleging en Verzorging.