Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 3.0 van start

Deelnemers stellen zich voor
In januari 2023 is de derde groep fellows gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 3.0). De leiderschapstraining richt zich op gepromoveerde verpleegkundigen die werkzaam zijn als onderzoekers. In deze blog- en vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

Het doel van het verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research 3.0 (LMNR 3.0) is om de ontwikkeling van de toekomstige generatie leiders in verplegingswetenschappelijk onderzoek te stimuleren, en daarmee de onderzoekscapaciteit voor verplegingswetenschap in samenwerking met universiteiten, hogescholen en zorgorganisaties te vergroten.

Afbeelding
Ik ben trots dat we wederom 10 veelbelovende fellows hebben kunnen selecteren voor LMNR 3.0
Thóra Hafsteinsdóttir

Deelnemers aan LMNR 1.0 en 2.0 hebben zich ontwikkeld tot toonaangevende praktijkgerichte onderzoekers die zich als ambassadeur inzetten voor de verbinding tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Coördinator Thóra B. Hafsteinsdóttir (Julius Centrum, UMC Utrecht) vertelt met trots dat er 10 veelbelovende fellows zijn geselecteerd voor LMNR 3.0. Op maandag 30 januari 2023 zijn zij hun traject gestart met een tweedaagse kick-off bijeenkomst.

Anne van den Bulck

In haar werk als onderzoeker wil Anne van den Bulck toewerken naar passende zorg voor cliënten in de wijkverpleging. Hoe? Door meer inzicht te krijgen in de populatie van cliënten in de wijk, en te achterhalen hoe de zorg in de wijk het beste georganiseerd kan worden. ‘En dat doe je mét wijkverpleegkundigen’, aldus Anne.

Anne van den Bulck (1994) studeerde hbo-verpleegkunde in Nijmegen. Ze werkte daarna als wijkverpleegkundige en volgde de masteropleiding Healthcare Policy, Innovation and Management aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2017 werkt Anne op de Universiteit Maastricht. Eerst als promovenda, nu als universitair docent. Ze is verbonden aan de Academische Werkplaats Duurzame zorg en de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Afbeelding
Onderzoek naar passende zorg voor cliënten in de wijk, ook voor regionaal en nationaal beleid? Daar neem ik de stem van verpleegkundigen in mee!

Debbie ten Cate

Debbie ten Cate is postdoctoraal onderzoeker en hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool. Ook is Debbie docent bij Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Debbie haar onderzoeksthema is Preventie en leefstijlsupport bij ouderen

Debbie is verpleegkundige met specialisatie cardiologie en cardio-thoracale chirurgie. Zij heeft jarenlange ervaring als docent bij de Bachelor Verpleegkunde. Debbie is in 2023 gepromoveerd op onderzoek naar verpleegkundige voedingszorg bij ouderen in de wijk en het ziekenhuis. Debbie heeft geparticipeerd in de Expertgroep Onderwijs van het Kenniscentrum Ondervoeding en zit momenteel in het bestuur van V&VN Geriatrie en Gerontologie.

Afbeelding
Debbie ten Cate
Preventie en leefstijl zijn belangrijke onderdelen van de verpleegkundige praktijk om de gezondheid en het welbevinden van ouderen te bevorderen

Elise van Belle

Elise van Belle werkt als onderzoeker bij de leerstoel Verplegingswetenschap van het UMC Utrecht, is docent bij Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en is betrokken bij het oprichten en implementeren van Academische Werkplaatsen in het UMC Utrecht.

Elise van Belle is van origine verpleegkundige en verpleegkundig wetenschapper, en heeft op 19 juni 2023 haar proefschrift over persoonsgerichte essentiële zorg verdedigd. Als onderzoeker werkt zij nu aan het onderwerp essentiële zorg en specialiseert in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Afbeelding
Het is mijn ambitie om te werken aan de essentie van ons vak en daarmee een betekenisvolle bijdrage aan de praktijk te leveren

Fredrike Zwiers-Blokzijl

Fredrike Zwiers-Blokzijl is voormalig IC-verpleegkundige en werkzaam als klinisch researchcoördinator en postdoc-onderzoeker op de Intensive Care Volwassenen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze functie coördineert zij (inter)nationale studies en begeleidt zij verschillende PhD-, master- en bachelorstudenten. Daarnaast werkt zij in de zorg als verpleegkundig specialist op de afdeling Cardiothoracale Chirurgie.

Fredrike heeft verschillende neventaken. Zij is gastdocent op de Hanze Hogeschool, lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc), secretaris van de landelijke stichting FCIC en lid van de congrescommissie ‘TOPICS in IC.’

Afbeelding
De Intensive Care biedt een perfecte academische werkplaats om medische en verpleegkundige vraagstukken te combineren in interdisciplinair onderzoek met als doel het leveren van de best passende zorg

Harm van Noort

Harm van Noort is verpleegkundig wetenschapper in het Radboudumc binnen het Buik & Bekken Centrum. Hij werkt als verpleegkundige op de chirurgische oncologie en hij onderzoekt de impact van verpleegkundige zorg op herstel na chirurgie, vooral het aandeel van voeding heeft zijn interesse.

'In mijn duobaan verbind ik onderzoek en praktijk zodat we als verpleegkundigen impact maken op chirurgische zorg. Innovatieve technologie kan onze impact vergroten, en de patiënt goed voeden heeft sowieso impact. Maar daar zitten juist de uitdagingen, die ik graag aan ga.'

Afbeelding
Vanuit mijn duobaan als verpleegkundige en onderzoeker werk ik aan innovatieve zorg door inzet van technologie en betere voedingszorg voor de chirurgische patiënt

Jolanda Friesen-Storms

Jolanda Friesen-Storms is senior docent onderzoeker bij de Academie voor Verpleegkunde en het Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool. Daarnaast is zij gedetacheerd als (postdoc) onderzoeker op het LISTEN (Learning about the essentIal elementS of end-of-life communicaTion in palliativE Nursing care) project van Judith Meijers van de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht en als senior verplegingswetenschapper naar Zuyderland. 

Haar onderzoeksthema’s zijn Samen Beslissen en Proactieve Zorgplanning. Ze is opgeleid als HBO-Verpleegkundige en Gezondheidswetenschapper: Biologische Gezondheidkunde en Zorgwetenschappen.

Jolanda heeft veel praktijkgericht onderzoek verricht naar Evidence-Based Practice en Samen Beslissen door verpleegkundigen. In 2019 is ze op deze thema’s gepromoveerd: How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare (Maastricht University).

Afbeelding
Ik wil een bijdrage leveren aan de verpleegkunde door het verbinden van onderzoek, praktijk en onderwijs én het inspireren en ondersteunen van andere mensen in brede zin!

Kim de Groot

Verplegingswetenschapper Kim de Groot werkt als senior-onderzoeker bij het Nivel en als wijkverpleegkundige bij Thebe. Daarnaast is zij bestuurslid van de Stichting Omaha System Support. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit van zorg en verslaglegging van verpleegkundigen en verzorgenden.

Centraal in het werk van Kim staat het geven van een stem aan verpleegkundigen en verzorgenden. Niet praten over, maar praten met deze collega’s. Middels onderzoek zet Kim zich in om samen met verpleegkundigen en verzorgenden de weg te vinden om de verslaglegging over zorgverlening in te zetten voor verdere verbetering van de zorg.

Afbeelding
Mijn onderzoek wordt beter doordat ik met mijn voeten in de klei sta als verpleegkundige en vice versa

Marleen Lovink

Marleen Lovink werkt als post doc onderzoeker op het onderzoekprogramma Verzorging en Verpleging (V&V) van het UKON binnen het Radboudumc. Met haar onderzoek zet zij zich in om de V&V in het verpleeghuis, van zorghulp tot verpleegkundig specialist, te ondersteunen in hun belangrijke werk.

Ze is in 2019 gepromoveerd op het onderzoek Taakherschikking in de ouderenzorg. Daarnaast werkte ze op het project EVIDENCE waarin kennis is opgedaan over het creëren van een EBP-cultuur in zorgteams in verpleeghuizen. Op dit moment is Marleen projectleider van verschillende projecten die zich richten op samenwerking in het verpleeghuis, zoals het ZonMw-project Communiceren volgens de SBAR.

Afbeelding
Ik onderzoek oplossingsrichtingen voor de grote uitdagingen die de V&V in het verpleeghuis dagelijks tegenkomen bij het bieden van persoonsgerichte zorg bij steeds complexere zorgvragen en personeelstekorten

Patricia Jepma

Patricia Jepma werkt als postdoc onderzoeker en opleidingsadviseur bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Amsterdam UMC. Zij onderzoekt de rol van verpleging en verzorging bij proactieve zorgplanning. Verder werkt zij aan kennisdisseminatie in samenwerking met zorginstellingen en zorgopleidingen.

Patricia Jepma studeerde verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam en gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2021 is zij gepromoveerd op de cardiologische en geriatrische zorg voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten. Sinds september 2022 werkt Patricia bij UNO Amsterdam van het Amsterdam UMC. 

Afbeelding
Mijn ambitie is om samen met de praktijk te werken aan de kwaliteit van zorg voor ouderen, nu en in de toekomst

Yvonne Korpershoek

Yvonne Korpershoek is post-doc onderzoeker bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen en docent Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast werkt Yvonne als consulent in de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk. Ze is opgeleid als verpleegkundige aan de Hogeschool Utrecht en werkte jarenlang als verpleegkundige in het ziekenhuis.

Na haar studie Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht startte zij met haar promotieonderzoek naar zelfmanagement bij mensen met COPD.
Haar promotieonderzoek resulteerde in een app om zelfmanagement rondom een COPD longaanval te bevorderen.

Afbeelding
Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van zelfmanagement van mensen met chronische aandoeningen door het optimaliseren van zelfmanagementondersteuning

Leiderschap en zeggenschap

Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg. Het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 3.0 ontvangt subsidie vanuit het ons programma Verpleging en Verzorging.

> Bekijk al onze activiteiten op het gebied van leiderschap en zeggenschap