Paramedische Zorg 2019-2022

Aanleiding

Dit programma komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken paramedische zorg 2019-2022. De betrokken partijen maken zich daarin sterk voor een onderzoeksprogramma op dit terrein, met als doel de kwaliteit en transparantie van deze zorg te stimuleren.

Doel programma

Het doel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022 is het stimuleren van de kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Het programma loopt van 2019 tot 2027 en heeft een budget van 10 miljoen euro. De subsidietoekenningen vinden plaats van 2020 t/m 2022.

Programmalijnen

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Kennisvergroting en onderzoek
  2. Kwaliteit en transparantie

Kennisvergroting en onderzoek

In het eerste onderdeel doen we onderzoek naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de betrokken beroepsgroepen (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie). De beroepsgroepen krijgen daarbij de gelegenheid om te investeren in een kennisinfrastructuur. Daarnaast stimuleert het programma binnen het Meerjarig Onderzoekskader Paramedische Zorg (MOPZ) multidisciplinair onderzoek, om daarmee een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over de juiste zorg op de juiste plek. Bekijk de lopende projecten en resultaten op het gebied van Kennisvergroting en onderzoek.

Kwaliteit en transparantie

In het tweede onderdeel werken we aan ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van zorg. De bedoeling is dat kwaliteitsstandaarden bijdragen aan kwaliteit en transparantie van zorg. Het stroomlijnen van richtlijnontwikkeling is gericht op het komen tot een andere (meer efficiënte) manier van richtlijnontwikkeling dan de ontwikkeling van een richtlijn per diagnose. Gedurende het programma zal met de partijen van de Bestuurlijke Afspraken worden nagedacht over een toekomstbestendige organisatiestructuur voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de paramedische zorg.  Bekijk de lopende projecten en resultaten op het gebied van Kwaliteit en transparantie.

Samenwerking

De doelgroepen van dit programma zijn onderzoekers en de partijen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022, te weten:

  • patiënten
  • paramedici (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie)
  • zorgverzekeraars
  • ministerie van VWS

De onderzoekers zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool en/of kennisinstituut met ervaring met paramedisch onderzoek. De resultaten komen ten goede aan patiënten die gebruik maken van paramedische zorg, paramedici en andere hulpverleners zoals verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Prof. dr. J. (Joost) Dekker

Leden

Dr. M.R. (Michiel) de Boer
Prof. dr. J.S. (Jako) Burgers
Dr. R.G.A. (Roelof) Ettema
M.C.M. (Lonneke) Koenraadt-Janssen
Dr. W.J.G.M. (Wim) van Lankveld
Prof. dr. M.W.G. (Ria) Nijhuis-van der Sanden
Drs. W. (Wendy) Olsder
Prof. dr. S.G.M.A. (Suzanne) Pasmans
Dr. Y. (Yvonne) van Zaalen

Waarnemer

E. (Eveline) Monteiro Semedo, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Secretaris

M. (Marleen) Jonker

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, dragen we op verschillende manieren bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Dit programma is daar één van.

> Bekijk alle initiatieven

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
Elke van Vliet
Programmamanager
paramedischezorg [at] zonmw.nl
Vivianne van Beyeren Bergen en Henegouwen
Programmasecretaris
paramedischezorg [at] zonmw.nl
Louise van Muijlwijk-Emons
Programmasecretaris
paramedischezorg [at] zonmw.nl
Elly Compter
Senior clusterassistent
paramedischezorg [at] zonmw.nl