Paramedische Zorg 2023-2026

Aanleiding

Dit programma is het vervolg op het programma Paramedische Zorg 2019-2022. In dit programma is gewerkt aan kennisvergroting en kwaliteitsverbetering voor de fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en huidtherapie. Aanleiding voor dit vervolg is het Integraal Zorgakkoord, waarin staat opgenomen dat ‘lopende programma’s voor onderzoek en kwaliteitsontwikkeling in de eerstelijnszorg een passend vervolg tot 2026 krijgen’. Daarnaast is er, mede op basis van de resultaten van de tussenevaluatie, geconcludeerd dat een vervolg op het huidige programma Paramedische Zorg noodzakelijk is om de ingezette beweging verder te brengen.

Missie

De missie van het programma is dat de paramedische zorg optimaal bijdraagt aan de ambities zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord, en dus bijdraagt aan de transformatie naar passende zorg, het versterken van de eerstelijnszorg en het ontlasten van de tweede lijn.

Doel

Om deze missie te bereiken is het doel van het programma om de inzet van de paramedische zorg te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de paramedische zorg en de gezondheid en/of kwaliteit van leven van patiënten en eventueel hun naasten.

Programmalijnen

De missie en het doel van het programma willen we bereiken via 2 programmaonderdelen:

  1. Kennisvergroting en onderzoek
  2. Kwaliteit en transparantie

Kennisvergroting en onderzoek

In dit programmaonderdeel wordt onderzoek uitgevoerd gericht op het optimaliseren van de inzet van paramedische zorg, zoals het verder onderbouwen van het paramedisch handelen, het verder verdiepen van bestaande kennis, toepassing van technologie- en e-health en onderzoek naar interprofessionele zorgverlening en samenwerking.

Kwaliteit en transparantie

In dit programmaonderdeel is er ruimte voor het opzetten en doorontwikkelen van kwaliteitsbeleid, ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en het verbeteren van de transparantie van zorg om de kwaliteit van zorg en het proces van samen beslissen met de patiënt te verbeteren.

Samenwerking en doelgroepen

Waar dit de zorg, gezondheid en/of kwaliteit van leven van patiënten en eventuele naasten verbetert, kent het programma een interprofessioneel uitgangspunt. Interprofessionele samenwerking en zorgverlening betekent hierbij zowel tussen paramedische beroepsgroepen onderling als tussen paramedische beroepsgroepen en andere disciplines in de zorg. Gelijktijdig blijft het belangrijk om aandacht te houden voor de specifieke behoeften, uitdagingen en kennisontwikkeling per beroepsgroep.

De doelgroepen van het nieuwe programma zijn:

  • patiënten en eventueel hun naasten
  • paramedici (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en optometrie)
  • onderzoekers verbonden aan een universiteit, hogeschool en/of kennisinstituut met ervaring met paramedisch onderzoek
  • zorgverzekeraars
  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorginstituut Nederland
  • onderwijs

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Prof. dr. J. (Joost) Dekker

Leden

Dr. M.R. (Michiel) de Boer
Prof. dr. J.S. (Jako) Burgers
Dr. R.G.A. (Roelof) Ettema
M.C.M. (Lonneke) Koenraadt-Janssen
Dr. W.J.G.M. (Wim) van Lankveld
Prof. dr. M.W.G. (Ria) Nijhuis-van der Sanden
Prof. dr. S.G.M.A. (Suzanne) Pasmans
Dr. W. (Wendy) Wagenaar
Dr. Y. (Yvonne) van Zaalen

Waarnemer

E. (Eveline) Monteiro Semedo, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Secretaris

M. (Marleen) Jonker

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 34%
Looptijd: 34 %
Vervolg op programma:

Contact

Marleen Jonker

Programmamanager
paramedischezorg [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
paramedischezorg [at] zonmw.nl

Ane Wijnands-Sletten

Programmasecretaris
paramedischezorg [at] zonmw.nl

Elly Compter

Senior clusterassistent
paramedischezorg [at] zonmw.nl
Afbeelding

Paramedische zorg

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, dragen we op verschillende manieren bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg.