Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg is belangrijk voor verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Kwaliteitsstandaarden kunnen bijdragen aan deze kwaliteit en transparantie.

Ontwikkeling zorgmodules huidtherapie

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie gaan aan de slag met het ontwikkelen van evidence-based zorgmodules, om daarmee bij te dragen aan betere gezondheidsuitkomsten voor patiënten. Bekijk de projectpagina NVH-zorgmodule voor meer informatie over de samenwerkingspartners, de aanpak en de verwachte resultaten.

Kwaliteitskader optometrie

Door intensivering en formalisering van samenwerking tussen oogartsen en optometristen zijn er mogelijkheden om de toenemende zorgvraag op te vangen. Daarvoor is wel een stevig kwaliteitskader nodig.  Lees over de acties van project Kwaliteitskader Passende Oogzorg.

Gezamenlijke richtlijnontwikkeling

Binnen het programma werken de paramedische beroepsgroepen samen aan het ontwikkelen van paramedische richtlijnen. Voorafgaand aan de gezamenlijke richtlijnontwikkeling zijn knelpuntenanalyses gedaan. 

Learning community richtlijnontwikkeling

In 2021 zijn de eerste stappen gemaakt voor het opzetten van een learning community om kennis en expertise over richtlijnontwikkeling in de paramedische zorg te vergroten.  Lees meer over het opzetten en de doorontwikkeling van de learning community.

Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel

Hoe kunnen interventies met substitutiepotentieel nader onderbouwd, opgeschaald en geïmplementeerd worden? Interventies met potentie zijn: interventies waarbij tenminste aanwijzing is dat zij zorginhoudelijk effectief en/of kosteneffectief zijn in vergelijking met de zorg in de huidige situatie. Het project 'Routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel' gaat hiermee aan de slag. De routekaart biedt een leidraad voor hoe het proces moet worden doorlopen van begin (een interventie biedt aanwijzing voor substitutiepotentie) tot daadwerkelijke implementatie in 1 regio, meerdere regio’s of landelijke implementatie (daadwerkelijke verplaatsing van zorg).

Ontwikkeling overstijgende richtlijnen

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck onderzochten of de ontwikkeling van aandoening overstijgende richtlijnen voor fysio- en oefentherapie sneller, efficiënter en kostenbesparender is.

Inventarisatie kwaliteitsstandaarden

In februari 2020 hebben 6 paramedische beroepsgroepen subsidie ontvangen voor het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Bekijk de inventarisaties: 

Interviews

Om de kwaliteit van paramedische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor patiënt en maatschappij, financieren we verschillende initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg.

Afbeelding

Ketenaanpak valpreventie: slim gebruikmaken van de gemeenschap

Valpreventie wordt steeds belangrijker, mede omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. En het kan (duurdere) zorg voorkomen. Ergotherapeuten leveren daar een grote bijdrage aan. Ergotherapeut Nilke Duinkerken vertelt hoe zij dat doet.
Afbeelding

Efficiëntere eerstelijnszorg bij constitutioneel eczeem

De impact van eczeem op het dagelijks leven van patiënten en naasten is groot. Hoe draagt de ontwikkeling van een gestroomlijnd multidisciplinair zorgtraject bij aan betere eczeemzorg?
Afbeelding

Oefentherapie voor gezond beweeggedrag in de leefomgeving

Hoe kunnen oefentherapeuten cliënten met chronische musculoskeletale klachten begeleiden in optimaal bewegen en functioneren in de eigen leefomgeving, en zo gezond beweeggedrag stimuleren?
Afbeelding

Behandeling chronische lage rugpijn

Lage rugpijn leidt vaak tot forse beperkingen. Fysiotherapie helpt wel tijdelijk, maar bij een grote groep patiënten komt de pijn steeds terug. Hoe kun je de uitkomsten voor deze groep verbeteren?
Afbeelding
Portret Lizet van Ewijk

Het belang van communicatieve participatie

Mensen met taal- en communicatieproblemen hebben een grotere kans op verkeerde zorg en sociaal isolement. Een logopedist ondersteunt hen. Lees hoe patiëntervaringen bijdragen aan een optimale persoonsgerichte, logopedische zorg.
Afbeelding
Portretfoto's Philip van der Wees en Mitchell van Doormaal

Nieuw type overstijgende richtlijn

De richtlijnen oncologie en zelfmanagement zijn nu overstijgend, in plaats van voor een specifieke aandoening. Dit helpt fysio-/ oefentherapeuten betere beslissingen te nemen en draagt bij aan betere paramedische zorg.
Afbeelding

Ergotherapie en e-health bij geriatrische revalidatie

De afgelopen jaren is er een stroomversnelling aan mogelijkheden ontstaan om technologie in te zetten bij revalidatie. Hoe kan e-health de ergotherapeut én de revalidant ondersteunen bij geriatrische revalidatie?
Afbeelding
Portretfoto Marian de van der Schueren

Evidence-based en gepersonaliseerd voedingsadvies

De afgelopen jaren is er niet veel veranderd aan het ongezonde voedingspatroon van de Nederlanders. Lees over de meerwaarde van de diëtist en over de (kosten)effectiviteit van evidence-based, gepersonaliseerd voedingsadvies.
Afbeelding

Unieke samenwerking bij richtlijnontwikkeling

Kwaliteitsstandaarden, waaronder richtlijnen, zijn een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. Paramedische beroepsgroepen werken aan het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen.
Afbeelding
Portret Joost Dekker

Steun voor paramedische zorg

Een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg; het doel van het programma Paramedische Zorg. De beoogde resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan een gezondheidszorg waarin het dagelijks functioneren van patiënten centraal staat.

Projectenbijeenkomst 17 november 2022

Hoe betrek je patiënten op een gelijkwaardige manier bij een project? En waar loop je dan tegenaan? Hoe ontwikkelen we richtlijnen in de paramedische zorg en hoe doen we dat in de toekomst? Bij de projectenbijeenkomst gingen onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers en commissieleden van het programma Paramedische Zorg met elkaar in gesprek over patiëntenparticipatie en kwaliteitsbeleid.

Hoe betrek je patiënten op een gelijkwaardige manier bij een project? En waar loop je dan tegenaan? Hoe ontwikkelen we richtlijnen in de paramedische zorg en hoe doen we dat in de toekomst? Bij de projectenbijeenkomst gingen onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers en commissieleden van het programma Paramedische Zorg met elkaar in gesprek over patiëntenparticipatie en kwaliteitsbeleid.   

 • Presentatie programma Paramedische Zorg
  Joost Dekker, voorzitter van de programmacommissie, licht toe wat er in het programma de afgelopen jaren is bereikt. Ook werpen we een blik op de toekomst met heugelijk nieuws: vanaf 2023 gaat er een vervolgprogramma van start. Ook projecten gericht op samenwerking tussen paramedici, huisartsen en verpleegkundigen komen kort aan bod.
 • Speeddates
  In 2 speeddate sessies zijn projecten aan elkaar gekoppeld om elkaar beter te leren kennen en te kunnen uitwisselen. Dit biedt kansen voor verdere samenwerking.
 • Presentatie Patiëntenparticipatie
  Casper Schoemaker van PGOsupport geeft toelichting op de meerwaarde van het betrekken van de patiëntendoelgroep bij het onderzoek. Aan de hand van de participatiematrix praten de deelnemers over de verschillende manieren van participatie. Bijvoorbeeld: in hoeverre krijgt de patiëntvertegenwoordiger echt ruimte om regisseur te zijn? En kan een rol van toehoorder die enkel geïnformeerd wordt, wel gerekend worden tot participatie? Aan de hand van 4 persona’s van patiëntvertegenwoordigers bespreken we welke type patiëntvertegenwoordiger je kiest bij welk type onderzoek. De deelnemers zijn het er over eens dat ze in het vervolg liever de term ervaringsdeskundigen dan patiëntvertegenwoordigers gebruiken.
 • Interview met patiëntvertegenwoordigers
  In 2 groepen deelden verschillende ervaringsdeskundigen uit projecten samen met een onderzoeker hun ervaringen over hun samenwerking in paramedisch onderzoek. Dit leidde tot een mooie intervisie over waar je praktisch tegenaan loopt in de samenwerking en hoe je er samen uitkomt. Het (blijven) uitspreken van wederzijdse verwachtingen is hierin cruciaal:
  - Vraag expliciet waarom en hoe de patiëntvertegenwoordiger wil bijdragen aan het project. Maak duidelijk waar je elkaar op bevraagt. Bijvoorbeeld voor een richtlijn of voor het meelezen van patiënteninformatie. Hoe kan elkaars kennis en ervaring optimaal gebruikt worden?
  - Wat verwacht de patiëntvertegenwoordiger wanneer van de onderzoeker en andersom? Hoe vaak en wanneer heb je contact? Een gezamenlijk afgestemd plan kan hierin helpen.
 • Presentatie Richtlijnontwikkeling
  Mitchell van Doormaal en Nynke Swart, richtlijnontwikkelaars bij het KNGF, nemen de deelnemers aan de hand van discussievragen mee in de historie, methodiek en uitdagingen van richtlijnontwikkeling. Zij geven toelichting op de lopende ontwikkeling van een visie op richtlijnontwikkeling binnen de paramedische zorg, waar samenwerking tussen paramedici van groot belang is.