Multidisciplinair zorgtraject voor mensen met constitutioneel eczeem in de eerstelijnszorg

In Nederland leven meer dan een half miljoen mensen met de chronische huidaandoening (constitutioneel) eczeem. De impact van eczeem op het dagelijks leven is groot, niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor naasten. Naast fysieke klachten zoals jeuk, pijn en slecht slapen kunnen patiënten kampen met psychische en emotionele klachten met sociaal economische gevolgen.

Meer dan een kwart van de eczeemzorg vindt nu plaats in de specialistische en duurdere tweede- en derdelijnszorg en de behandeling van eczeem is vaak gericht op symptoombestrijding. Esther Tjin (hogeschool hoofddocent Huidtherapie, senior onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven bij Hogeschool Utrecht) doet daarom onderzoek naar het ontwikkelen van een gestroomlijnd multidisciplinair zorgtraject voor mensen met constitutioneel eczeem in de eerstelijnszorg.

‘De huidtherapeut treedt in toenemende mate op als adviseur en begeleider om gedragsverandering en leefstijl in te zetten voor de gezondheid van de huid. Echter, de positie van de huidtherapeut is in de multidisciplinaire zorgtrajecten op het gebied van chronische huidzorg nog niet (goed) ingericht, onder andere doordat de meerwaarde van de huidtherapeut hierin onbekend is. Ook worden zorgkosten voor advies, educatie en begeleiding bij de eerstelijns huidtherapeut nog niet vergoed wat maakt dat er een drempel is voor veel patiënten met chronische huidaandoeningen.’

Lees de blog van Esther Tijn in het kader van de Dag van de Huidtherapeut.

ZonMw en huidtherapie

ZonMw stimuleert onderzoek op het gebied van huidtherapie. We financieren diverse onderzoeken, bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van een zorgmodule huidtherapie. Bekijk dit overzicht voor meer over ZonMw en huidtherapie.