GGG-raad en commissieleden

De GGG-raad geeft maatschappelijke sturing aan het programma, creëert draagvlak en formuleert voorstellen voor thema’s en onderwerpen. De sturing en beoordeling op projectniveau wordt uitgevoerd door programmacommissie(s), met brede expertise op het gebied van onderzoek en implementatie van rationele farmacotherapie.

GGG-raad

Voorzitter

Prof. dr. C.A.J. (Catherijne) Knibbe

Leden

Drs. J. (Jan) Benedictus, Patiëntenfederatie Nederland
Dr. E. (Erik) Blaauw, zorgverzekeraar CZ
Prof. dr. J.S. (Jako) Burgers, Nederlands Huisartsen Genootschap
Drs. J. (Jean) Hermans, Bogin
Dr. C. (Catharina) van Oostveen, V&VN
Drs. J. (Jos) Lüers, KNMP
Dr. C.B.J. (Carla) Vos, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Prof. dr. M.S. (Marjolein) de Bruin, Federatie Medisch Specialisten

Waarnemer

Drs. A.J. (Arjan) van Drielen, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissies

Het GGG-programma bestaat uit verschillende deelprogramma’s en diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde wordt een commissie samengesteld uit onderstaande benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen. Hierbij is de ZonMw Code omgang met persoonlijke belangen uitgangspunt. Meer informatie kunt u vinden op: www.zonmw.nl/code.

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie. Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied.

Samenstelling commissie

Bij de samenstelling van een commissie wordt rekening gehouden met de deskundigheden van de leden voor betreffende subsidieoproep. Voor iedere subsidieoproep wordt de specifieke kennis van de commissieleden benut. Op basis van relevante expertise – en rekening houdend met de Code omgang met persoonlijke belangen – wordt een brede commissie van benoemde commissieleden samengesteld voor betreffende subsidieoproep.

Beoordelen van subsidieaanvragen

De commissie oordeelt over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen, gerelateerd aan de doelen van het programma. Daarnaast wordt binnen het GGG-programma de kwaliteit van een subsidieaanvraag beoordeeld door onafhankelijke externe referenten en patiënten.
Meer informatie over ZonMw-procedures zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie.

De patiënt

In het GGG-programma is de betrokkenheid van patiënten geborgd door de samenwerking met patiënten/eindgebruikers. Afhankelijk van de subsidieronde wordt samengewerkt met het Patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland, de Patiënten Adviescommissie (PACO) van KWF Kankerbestrijding of de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) van de Hartstichting. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en geven vanuit het gebruikersperspectief een oordeel over de relevantie van de aanvraag voor de patiëntengroep, over de haalbaarheid, over de betrokkenheid van de patiënt bij de vraagstelling en over de opzet en de uitvoering.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de Code omgang met persoonlijke belangen.

Voorzitters commissies

 • Open Ronde
   Prof.dr.ir. H. (Eric) Boersma (vicevoorzitter)
 • Grote Trials
  Drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen
 • STIP Ronde
  Prof. dr. H. (Han) de Gier
 • Drug Rediscovery
  Drs. M.M. (Mathieu) Tjoeng
 • BeNeFIT Ronde
  Dr. S. (Sarah) Puddicombe
 • Ronde Complexe Interventies
   
 • Implementatie Ronde
  Prof. dr. B.J.F. (Bart) van den Bemt PhD
 • Personalised Medicine
  Prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer

W. (Wim) Altena

Dr. A.D.I. (Thea) van Asselt

Dr. M.N. (Mireille) Bekker

Dr. J.A.M. (Jeroen) Beliën

Dr. H. (Henk) van den Berg

C. (Carine) Besselink

Dr. M.H. Blanker

Dr. L. (Leti) van Bodegom

Prof. dr. ir. H. (Eric) Boersma

Prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt

Dr. J.F.M. (Job) van Boven

Dr. B.D.L. (Lidewij) Broekhuizen

Prof. dr. M. (Marijn) de Bruin

Prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts

Dr. B.A.B. (Brigitte) Essers

Prof. dr. P. (Pauline) Evers

Dr. E.L.A. (Erik) Flikkenschild

Prof. dr. W.M.(Wiesje) van der Flier

Drs. A. (Annemieke) Floor

Prof. dr. V. (Veerle) Foulon

Dr. A.A.M.J. (Anton) Franken

Dr. G. (Geert) Frederix

Prof. dr. R.J. (Rutger Jan) van der Gaag

Dr. E.M.W. (Ewoudt) van de Garde

Dr. V.E.A. (Victor) Gerdes

Prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven

Prof. dr. J.A. (Jourik) Gietema

Dr. E.H. (Jet) Gisolf

Dr. L.M.A. (Lucas) Goossens

Prof. dr. P.A. (Pieter) de Graeff

Prof. dr. G.J. (Geert-Jan) Groeneveld

Prof. dr. R.H.H. (Rolf) Groenwold

Prof. dr. M. (Masja) de Haas

Prof. dr. P.M. (Martin) van Hagen

Prof. dr. E. (Eelko) Hak

Drs. M. (Dominique) Hamerlijnck

Em. prof. dr. J.M.W. (Mieke) Hazes

Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven

Prof. dr. C.E.M. (Carla) Hollak

Prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk

W.G. (Erwin) Ista

Prof. G.A. (Dorothée) Kasteleijn-Nolst Trenité

Dr. W. (Wietske) Kievit

Dr. M. (Miriam) Koopman

Prof. dr. C. (Kees) Kramers

Dr. S.M.J. (Sander) van Kuijk

Dr. T.M. (Martijn) Kuijper

Prof. dr. P.H.M. (Hugo) van der Kuy

Prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven

Prof. dr. S.C. (Sabine) Linn

Dr. O.R. (Otto) Maarsingh

A.H.E.M (Angela) Maas, MD PhD FESC

Prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer

Dr. F.J.M. (Franka) Meiland

Prof. dr. C. (Kees) Neef

Dr. drs. M.H.J.M.G. Nelissen-Vrancken

Dr. C. (Kees) van Nieuwkoop

Dr. W. (Wim) Opstelten

Dr. K. (Katrien) Oude Rengerink

Dr. A.M.F. (Anne-Marie) Prins-Jacobs

Prof. dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte

Dr. B.L.T. (Bram) Ramaekers

Prof. dr. A.K.L. (An) Reyners

Prof. dr. K.C.B. (Kit) Roes

Prof. dr. A.F.A.M. (Fred) Schobben

Dr. M. (Martin) Smalbrugge

Dr. I. (Ivo) Smeele

D.J. (Denhard) de Smit

Prof. dr. R.H. (Robert) van der Stichele

Dr. V. (Violeta) Stoyanova-Beninska

Dr. M.A. (Morris) Swertz

Dr. M. (Martina) Teichert

Prof. dr. J.G.P. (Jan) Tijssen

Dr. G.A. (Gerdien) Tramper-Stranders

Dr. ir. L. (Lilian) van Tuyl

Drs. J.W.F. (Joris) Uges

Dr. R.A. (Robert) Verheij MD

Dr. K.M. (Karin) Vermeulen

Dr. J. (Jorie) Versmissen MD

Prof. dr. mr. C.H. (Christiaan) Vinkers

Ir. G.R. (Kick) Visser

Dr. L.E. (Loes) Visser

Prof.dr. N.J.A. (Nic) van der Wee

Dr. S.S. (Stephanie) Weinreich

Prof. dr. G.M.W.R. (Guido) de Wert

Dr. H.C. (Hanna) Willems

Drs. L.E. (Laura) de Wit

Dr. J.O.M. (Joost) Zaat

 

Waarnemers

Drs. D.M. (Daphne) Paleari, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A. (Atse) Huisman MSc, Zorginstituut Nederland

Secretaris

De secretaris-functie wordt ingevuld door de (senior) programmamanagers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.