Ik ben Moniek Zijlstra-Vlasveld en ik werk sinds 1 oktober 2018 bij ZonMw als implementatiemedewerker voor het programma 'Palliantie. Meer dan Zorg'. Ik volg hierin Pauline Goense op, die jullie in eerdere nieuwsbrieven heeft meegenomen in de wereld van implementatie.

Voor mijn werk bij ZonMw heb ik ruim 12 jaar als wetenschappelijk medewerker gewerkt bij het Trimbos-instituut in Utrecht. De eerste jaren bij het Trimbos-instituut heb ik vooral onderzoek gedaan op het gebied van ziekteverzuim en werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Op dat onderwerp ben ik in 2012 ook gepromoveerd. Daarna heb ik mijn werkgebied verbreed en ben ik mij meer bezig gaan houden met de implementatie van nieuwe werkwijzen en interventies (waaronder E-mental health interventies), in bijvoorbeeld de huisartsenzorg en arbeidssetting. Ik vind het een echte uitdaging dat ik mij nu vanuit het perspectief van ZonMw mag gaan inzetten voor een betere implementatie van onderzoeksresultaten, omdat ik het belangrijk vind dat de eindgebruiker er profijt van heeft, en er daadwerkelijk een verbetering optreedt in de kwaliteit van de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Verankeren van een nieuwe werkwijze

Implementatie is een belangrijk speerpunt binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg.
Met andere woorden: wij vinden het belangrijk dat de resultaten die uit het programma voortkomen zoveel mogelijk hun weg naar de dagelijkse praktijk vinden. We willen immers dat het programma Palliantie. Meer dan zorg daadwerkelijk impact heeft voor de patiënt en diens naasten. Ik ben blij dat ik daar aan bij mag dragen. Ik zal dat onder andere doen door projectleiders te ondersteunen en te adviseren op dit vlak en door verbindingen te leggen tussen de verschillende projecten. Daarbij gaat het niet alleen om implementatie in de deelnemende organisatie(s) tijdens het project, maar gaat het ook om brede implementatie én borging van de nieuwe werkwijze na afloop van het project zoveel mogelijk te stimuleren. Om te voorkomen dat een nieuwe werkwijze ‘wegzakt’ als het project is afgerond, is het zaak om al (vroeg) tijdens het project aandacht te hebben voor de vraag hoe je zorgt dat de nieuwe werkwijze verankerd wordt in de (dagelijkse) routine en deze aansluit bij de behoeften en werkwijzen van zorgprofessionals in de praktijk. 

Implementatiestrategieën

In de komende nieuwsbrieven wil ik ingaan op inzichten vanuit de wetenschap die er rond implementatie zijn en op ervaringen uit de praktijk. In aanvulling op de Hexagontool in de vorige nieuwsbrieven, komen in de volgende edities bijvoorbeeld verschillende implementatiestrategieën en manieren van evaluatie aan bod.

Wil je met mij van gedachten wisselen over implementatie in jouw project? Of is er een onderwerp dat je graag aan bod ziet komen in de volgende nieuwsbrief? Laat het mij weten! 

Moniek Zijlstra-Vlasveld
zijlstra-vlasveld@zonmw.nl

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website