Implementatie is een belangrijk speerpunt binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg.' Resultaten moeten zoveel mogelijk hun weg naar de praktijk vinden, en optimaal benut worden voor verbeteringen in praktijk, beleid, onderwijs en/of verder onderzoek. Het doel is immers om een merkbare verbetering teweeg te brengen voor patiënten en hun naasten.

Systematische benadering

Nieuwe kennis en werkwijzen implementeren zich niet vanzelf. Er spelen vaak veel verschillende factoren een rol als een nieuwe werkwijze niet wordt opgepakt in de praktijk. Het is daarom van belang om een systematische benadering te hanteren, waarin je op basis van een goede probleemanalyse bepaalt welke strategieën je inzet. In de implementatieliteratuur is veel aandacht voor (theoretische) modellen die hier handvatten voor bieden, en een aantal van hen kwam in de implementatiereeks aan bod (1, 2, 3, 4). Ook kwam aan de orde welke typen implementatiestrategieën je kunt inzetten (5).

Implementatie in het programma Palliantie. Meer dan zorg

Om te voorkomen dat een nieuwe werkwijze ‘wegzakt’ als het project is afgerond, is het zaak om al (vroeg) tijdens het project aandacht te hebben voor de vraag hoe de nieuwe werkwijze wordt verankerd in de (dagelijkse) routine en hoe deze aansluit bij de behoeften en werkwijzen van zorgprofessionals in de praktijk. Een belangrijk aspect waarop wordt gemonitord in Palliantie, is dat relevante stakeholders worden betrokken. Een goede samenwerking met de intermediaire- en einddoelgroep leidt ertoe dat de onderzoeksvragen, en later de projectresultaten, beter aansluiten bij behoeften uit de praktijk. Ook het opleveren van bruikbare kennisproducten en gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten zijn aspecten waarop gelet wordt bij Palliantie projecten. Producten zijn een belangrijk middel om nieuwe kennis of werkwijzen over te brengen. Het is dus nodig dat, in afstemming met de relevante stakeholders, goed wordt nagaan welke producten de doelgroep nodig heeft om de nieuwe kennis te kunnen gebruiken. Tot slot, door gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten uit te voeren, vergroot men de kans dat nieuwe kennis bij de kennisgebruiker terecht komt en wordt benut. 

Ervaringen van projectleiders

Wat zijn ervaringen van projectleiders uit het Palliantieprogramma met implementatie? Inge Henselmans en Danique Bos vertellen over de Hexagon Tool die zij gebruikten om belemmerende en bevorderende factoren in kaart te brengen. Andrée van der Ark en Marijanne Engel vertellen over hun ervaringen met de implementatie van verbeteracties rond transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. 

Succesfactoren bij borgen nieuwe werkwijze

Een van de uitdagingen bij implementatie is er voor te zorgen dat de nieuwe werkwijze onderdeel wordt van bestaande routines en dat veranderingen ook na afloop van een project geborgd zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de nieuwe werkwijze zo goed mogelijk aansluit bij bestaande structuren en werkwijzen in de organisatie en dat er op verschillende niveaus draagvlak is. In de evaluatie van het Verbeterprogramma palliatieve zorg onderzocht het Nivel in hoeverre goede voorbeelden na afloop van een verbeterproject nog toegepast werden. Lees wat we uit de evaluatie kunnen leren. Tevens vragen wij bij afronding van de projecten in het eindverslag aan de projectleiders welke lessen zij geleerd hebben en welke tips zij hebben voor andere projectleiders. Hier delen wij deze tips over borgen uit Palliantieprojecten.

Meer weten?

Bezoek ook eens de implementatiepagina van ZonMw. U vindt hier nuttige publicaties over implementatie, en tips en informatie om een eigen implementatieplan te maken. Ook bieden we informatie over hoe je impact aantoont met onder andere de handleiding kennisbenutting voor projectleiders.

Zie ook de artikelen:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website