Projecten

Doorontwikkeling vrijwillige ouderenadviseurs in de strijd tegen eenzaamheid

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

In Lingewaard worden ouderenactiviteiten georganiseerd om eenzaamheid tegen te gaan. De ouderenstichtingen organiseren voor ruim 5000 ouderen activiteiten. Soms is de stap naar meedoen te groot voor eenzame ouderen. Dan kan de ouderenadviseur helpen. De ouderenadviseur biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst (soms) door. Door inzet van de ouderenadviseurs worden méér ouderen geholpen...

Bekijk dit project

Hoor je ons? Virtueel persoonsgericht musiceren met eenzame ouderen

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 zijn musici-collectief Stichting Mimic Muziek, aanbieder van ouderenzorg Dignis en het lectoraat Lifelong Learning in Music (Hanzehogeschool Groningen) een virtuele persoonsgerichte muziekpraktijk gestart voor geïsoleerde kwetsbare ouderen en hun naasten en verzorgers. Het doel was betekenisvolle muzikale ervaringen delen via videobellen, op maat van...

Bekijk dit project

Humanitas Maatjesproject: vriendschappelijk contact

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het maatjesproject Vriendschappelijk Contact richt zich op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid van mensen in de stad Maastricht. De focus ligt op de behoefte aan (meer) contact met anderen en/of aansluiting vinden. De deelnemers worden gekoppeld aan een vrijwilliger; een maatje. Deze biedt sociale steun, waardoor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de deelnemer kan verbeteren....

Bekijk dit project

Humanitas Ontmoeting - creëren, investeren en borgen

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Het Programma Van Hier naar Daar helpt mensen om zelf iets te doen aan vermindering van hun eenzaamheid door middel van het gezamenlijk vorm geven aan en ondernemen van activiteiten. Hierdoor ontstaat van een sociaal netwerk zodat op langere termijn geen behoefte meer is aan ondersteuning door een vrijwilliger. Vrijwilligers creëren activiteiten in samenspraak met deelnemers; van kleien, koken...

Bekijk dit project

Jong leert oud,oud leert jong Met digitale vaardigheden meer in contact met de omgeving

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Ouderen doen mee in de digitale wereld Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De kans op lichamelijke en/of geestelijke problemen neemt met het stijgen van de leeftijd toe. Daarnaast wordt het netwerk van familie, vrienden en kennissen kleiner. Ontmoeting en contact is voor deze doelgroep erg belangrijk om mee te kunnen blijven doen. Door de Corona overheidsmaatregelingen zijn deze contacten...

Bekijk dit project

Kameraden

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Kameraden is een sociale onderneming die al vier jaar actief is in Den Bosch. Eenzaamheid wordt ervaren omdat de betekenisvolle rol die iemand kan spelen niet onderkend wordt. Dat geldt voor jong en oud. Maar waar en hoe kan men elkaar vinden? Bij die vraag houdt het vaak op. Daarom organiseren wij intergenerationeel contact, op een (nog) unieke manier. Niet door groepen zomaar te mengen, maar...

Bekijk dit project

KBO - Huiskamerproject

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

KBO Roermond is een autonome seniorenvereniging. De nieuwe aanpak: vroeger was alles gericht op passief amusement. In 2021 op actief zelfdoen, waardig ouder worden, geen eenzaamheid, meer actieve ontmoeting met senioren, eigen leden en andere verenigingen samen. Eenmaal per maand open voor leden en niet-leden, normale vrije inloop. In de zaal staan tafels voor 4 peronen, ruim van elkaar. 1 Tafel...

Bekijk dit project

Koffieluitjes Ede Centraal

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Stichting Koffieluitjes zet zich in voor eenzame senioren in de gemeente Ede en wil deze uit hun isolement halen, ze activeren en het gevoel geven ergens bij te horen. Het doel van Koffieluitjes is om het netwerk van senioren te vergroten, bij te dragen aan het welbevinden en een plezierige weekinvulling. Koffieluitjes is nu in 3 buurten van Ede succesvol actief. Per buurt organiseert...

Bekijk dit project

LevensLuister

Lopend (januari 2021 - april 2022)

LevensLuister gaat over aandacht voor ouderen die zich minder gehoord voelen. Centraal daarbij staat een kaartenset met verrassende, verdiepende vragen. Als hulpmiddel voor een betekenisvol gesprek tussen een oudere en zijn naasten of zorgverlener. Vaardigheden om zo’n gesprek te voeren zijn niet vanzelfsprekend. In dit project gaan we daarom uitbreiden én verdiepen. Uitbreiden door de kaartenset...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling en uitbreiding Argos Vertrouwd en Zeker - Maassluis

Lopend (januari 2021 - april 2022)

Argos Zorggroep pakt de doorontwikkeling en uitbreiding op van geclusterd wonen plus in Zonneburcht i.s.m. gemeente Maassluis, wooncorporatie Maasdelta en zorgverzekeraar DSW. Voor ouderen (80/85+) zonder Wlz indicatie die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en behoefte hebben aan beschut wonen met ondersteuning dichtbij. De ondersteuning (praktische hulp- en dienstverlening) is...

Bekijk dit project

Meedoen in Zeist @home

Lopend (januari 2021 - juni 2022)

Project Meedoen in Zeist @home betreft een samenwerking van de lokale coalitie tegen eenzaamheid in Zeist. In dit project worden ouderen boven de 75 jaar thuis bezocht. De gemeente schrijft hiervoor ca. 5000 ouderen aan. We verwachten een respons van 25%. De huisbezoeken worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. In verband met corona bieden we naast het huisbezoek ook alternatieven aan zoals...

Bekijk dit project

Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT)

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Bij Fietsmaatjes maken ouderen regelmatig fietstochten op een duofiets met een maatje. Daardoor zijn ze meer in beweging en buiten en hebben meer sociaal contact. Het project Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT) heeft als doel om het bestaande initiatief Fietsmaatjes door te ontwikkelen voor de doelgroep van eenzame ouderen. Fietsmaatjes.NL ontwikkelt met Mulier Instituut de volgende...

Bekijk dit project

Ontmoeting en activiteiten voor senioren in de Bibliotheek Neude

Lopend (januari 2021 - mei 2022)

In de binnenstad van Utrecht merken veel senioren dat ze ‘alleen achterblijven’. Leeftijdsgenoten komen te overlijden of trekken naar de wijken. Plekken waar senioren samenkomen, zoals de bruine kroeg op de hoek, verdwijnen. In 2020 is de nieuwe bibliotheek in de binnenstad van Utrecht geopend. Een mooie plek voor ontmoeting en deelname aan activiteiten voor senioren. Het doel is de...

Bekijk dit project

Onze Buurt de Posten-Begripvol Samenleven Eenzame Ouderen 75+

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

In Enschede, in de Wesselerbrink, ligt de buurt De Posten (± 4.425 inwoners). De coalitie onze buurt de Posten (Zorgcentrum de Posten, Gemeente Enschede, Woningcorporatie Domijn en Woonzorg Nederland) wil samen met (eenzame) ouderen uit de wijk en coalitie Samen1Enschede inzetten op vermindering van eenzaamheid onder ouderen (75+) in de buurt en het woonzorgcentrum de Posten. Dit doen we in het...

Bekijk dit project

Over de drempel: bewonersinitiatieven strijden tegen eenzaamheid

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het project is een voortzetting van het project Betrokken Buurten. Doel was om samen met bewonersinitiatieven te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om vanuit de buurt eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Er is een online toolkit ontwikkeld voor bewonersinitiatieven waar al deze kennis en lessen te vinden zijn. In het vervolgproject gaan we met behulp van deze toolkit een grotere groep...

Bekijk dit project

Positief gezond ouder worden in de buurt

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Netwerkversterking ouderen 65+

Lopend (december 2020 - december 2021)

De gemeente Gorinchem heeft de ambitie de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Het project ‘Netwerkversterking senioren 65+’ is gericht op eenzame, thuiswonende, ouderen met geen of een zeer smal netwerk. De senioren worden gekoppeld aan een getrainde netwerkcoach en via individuele of collectieve coaching ondersteund, gemotiveerd en begeleid naar netwerkuitbreiding en/of deelname aan...

Bekijk dit project

Het Huis van de Wijk

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Stichting Zuyderland Zorg streeft naar het verminderen van vereenzaming onder steeds langer thuiswonende ouderen. Ouderen uit de omliggende wijk Hoogveld-Limbrichterveld (Gemeente Sittard-Geleen) kunnen eenvoudig deelnemen aan georganiseerde sociale activiteiten vanuit het Wijkzorgcentrum Hoogstaete. Daarnaast kunnen ouderen gebruik maken van wijkgerichte hulp en ondersteuning. Het realiseren van...

Bekijk dit project

Grip op eenzaamheid: een e-learningmodule ter signalering en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen in het verpleeghuis.

Lopend (januari 2021 - april 2022)

Veel ouderen in verpleeghuizen voelen zich eenzaam. Hoewel ze niet vaak alleen zijn, missen ze intieme, langdurige relaties. Het herkennen en bespreekbaar maken van deze gevoelens is vaak moeilijk voor de betrokken mantelzorgers en zorgmedewerkers. In dit project wordt voor hen een korte online cursus ontwikkeld. De al bestaande online module “spil in de wijk” vormt ons uitgangspunt. Deze module...

Bekijk dit project

De Kapelse aanpak tegen eenzaamheid

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De Kapelse aanpak tegen eenzaamheid bestaat uit twee onderdelen: Het gemeentebrede sociale wijkteam uitbreiden met dorpsteams per dorp in de gemeente Kapelle; Het uitbreiden van het aantal Wijkcirkels, dit zijn groepen waar mensen elkaar onder begeleiding ontmoeten en een netwerk opbouwen, voor meerdere doelgroepen, waaronder een Wijkcirkel voor ouderen van 75 jaar en ouder. De primaire...

Bekijk dit project

Dag!enDoen! Duurzaam Door

Lopend (januari 2021 - juni 2022)

Dag!enDoen! is een project dat ouderen in staat stelt dagelijks via een digitale activiteitenagenda te zien aan welke activiteiten zij die dag deel kunnen nemen, direct vervoer regelt en een maatje dat hen ondersteunt met het gebruik van de (in bruikleen gegeven) tablet en mee kan gaan naar een activiteit. De App die is ontwikkeld is zeer gebruiksvriendelijk. De methodiek is een oplossing voor...

Bekijk dit project

Coronamonologen

Lopend (december 2020 - mei 2021)

Coronamonologen is een initiatief dat is ontwikkeld tegen de toenemende eenzaamheid. Deze eenzaamheid is ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Cranendonck is hard geraakt en iedereen op een andere manier. Om de betrokkenen te helpen met de verwerking is Community Art Cranendonck (CAC) dit project begonnen. Het doel is om de gevolgen van het coronavirus te verwerken door...

Bekijk dit project

By jo thús en út Preventief huisbezoek in verbinding

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

De gemeente Súdwest-Fryslân wil het project “By jo thús en út’ ontwikkelen. Hiermee wordt eenzaamheid onder 75 plussers in Bolsward e.o. vroegtijdig gesignaleerd en voorkomen. Vrijwilligers leggen huisbezoeken af en gaan in gesprek met ouderen. We willen ontdekken wat hun wensen en verlangens zijn en hen ondersteunen om deze te realiseren. Professionals, inwoners, vrijwilligers of ondernemers...

Bekijk dit project

Borging Ons Raadhuis

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Ons Raadhuis is een tussenvoorziening (tussen buurthuis en dagopvang) waar ouderen welkom zijn, ongeacht hun beperkingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een professionele kracht. Elke dag kunnen ouderen in en uit lopen, meedoen aan activiteiten of een kopje koffie drinken. Zo’n 365 deelnemers per week maken hier gebruik van. Mensen vinden in Ons Raadhuis gezelligheid,...

Bekijk dit project

Belmaatjes

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

‘Belmaatjes’ is een nieuwe maatjesactiviteit van Humanitas Groningen. Het is een aanvullende vorm van maatjescontact die eenzaamheid bij ouderen en andere kwetsbaren kan helpen verminderen. Belmaatjescontact is laagdrempelig, persoonlijk en 100% coronaproof. Tijdens de eerste lockdown bleek bellen voor veel ouderen en andere kwetsbaren een uitkomst. Vanwege het enthousiasme bij hulpvragers,...

Bekijk dit project

Arnhem tegen eenzaamheid Doorontwikkeling en uitbreiding van de methode WijkMakers, een integrale, wijkgerichte aanpak ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid bij ouderen

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement is een speerpunt van de gemeente Arnhem. Dit project is gericht op de doorontwikkeling en uitbreiding van de methode WijkMakers. De methode is een integrale, wijkgerichte aanpak met als doel het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. We richten ons op de buurten Immerloo en 't Duifje (onderdeel van stadsdeel Malburgen) en de wijk Elderveld. De...

Bekijk dit project

Adoptieproject: Jong adopteert Oud

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

In het Adoptieproject: Jong adopteert Oud worden jonge en oude generaties met elkaar in contact gebracht. Kinderen van groep 7 en 8 krijgen op school voorlichting over dementie. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepjes op bezoek bij ouderen met dementie in een zorginstelling. Het doel van het Adoptieproject is om het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken, het taboe rondom...

Bekijk dit project

Aanpassen/doorontwikkelen interventie GoldenSports voor 75+

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

GoldenSports is een interventie waar ouderen elkaar ontmoeten in de buitenlucht door samen te bewegen. Het is een buurtgerichte interventie. Professionel trainers verzorgen samen met vrijwilligers de training. Met het project 'aanpassen GoldenSports voor 75+' richt GoldenSports zich specifiek op deelnemers ouder dan 75 jaar. Het percentage deelnemers ouder dan 75 ligt nu rond de 20%. Met...

Bekijk dit project

1330- Dementie

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

1330 verbindt mensen door middel van gesprekken met inhoud. Dit gebeurt middels dialogen, gespreksleiderstrainingen en de 1330 box. 1330 is meer dan een gespreksstarter: het biedt cognitieve uitdaging en een betekenisvol gesprek, zorgt voor intergenerationeel contact en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Met steun van ZonMw wordt 1330 doorontwikkeld voor mensen met dementie (75 plus) en hun...

Bekijk dit project

Belmaatje Roermond

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

In maart 2020 is op initiatief van een aantal vrijwilligers in Roermond de Belbrigade opgezet. De Belbrigade is bedoeld om eenzaamheid bij ouderen weg te nemen, die ontstond vanwege de coronamaatregelen. De tijdsinvestering voor de vrijwilligers is echter zo groot, dat het voor hen niet haalbaar is om hier in de toekomst mee door te gaan. Dat is de aanleiding voor dit project. Doel van het...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal in Kleur Utrecht

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Sociaal Vitaal in Kleur is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende migrantenouderen in Utrecht. Sociaal Vitaal in Kleur richt zich op 55-plussers met een Marokkaanse, Turkse en Chinese achtergrond die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en...

Bekijk dit project

Mijn Verhaal - Interventie tegen eenzaamheid onder 75+ers

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

De interventie ‘Mijn Verhaal” is een groepsactiviteit voor ouderen die kampen met één of meerdere vormen van eenzaamheid. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten, hobby’s en belangrijke mensen vast te leggen. Fotografie wordt ingezet als middel om het delen van dit verhaal makkelijker te maken:...

Bekijk dit project

Een oppashond voor eenzame OOPOEH’s in de rouw (65+ en 75+)

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Stichting OOPOEH doorbreekt sinds 2012 eenzaamheid door senioren (OOPOEH’s) duurzaam te koppelen aan een oppashond en hun baasje. Het project heeft als doel om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen bij rouwende ouderen. Deze rouwende ouderen (RO’s) zijn ofwel hun partner ofwel hun eigen dierbare hondje verloren. Geografische focus is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De RO’s...

Bekijk dit project

Gemeente Eijsden-Margraten pakt de enorme eenzaamheid bij de doelgroep, senioren van 75 jaar en ouder, aan met Sociaal Vitaal samen met de werkgroep Een tegen eenzaamheid, de participatiecoach en de buurtcoach sport en bewegen

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

De gemeente Eijsden-Margraten start met het programma Sociaal Vitaal. Het project richt zich op ouderen vanaf 75 jaar met een lage sociale economische status die onvoldoende lichamelijk actief zijn en zich eenzaam voelen. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te...

Bekijk dit project

Gouwe Ouwe ontmoetingen in de wijk

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Met Gouwe Ouwe ontmoetingen in de wijk nemen wij thuiswonende ouderen mee naar de jaren waarin ze in de bloei van hun leven stonden. Wij brengen livemuziek die veel verder gaat dan een deuntje op de radio; die als een vuurtje de zaal doorgaat en de herinneringen aanwakkert. Onze professionele muzikanten gaan de verbinding aan met de mensen. Hier ontmoeten ouderen naast generatiegenoten ook lokale...

Bekijk dit project

Samen & Anders bruisend verder

Lopend (december 2020 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Bolsward

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Sociaal Vitaal wordt aangeboden aan cliënten van de thuiszorg en zelfstandig wonende ouderen zonder thuishulp. Het doel is om fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid en veerkracht en...

Bekijk dit project

Vangnetwerken.Eenzaamheid verminderen door elkaar te steunen

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Eenzaamheid speelt bij veel ouderen in Buren en Neder-Betuwe. In dit project worden door Welzijn Rivierstroom twee vangnetwerken opgezet. In deze groepen bieden eenzame ouderen elkaar onderlinge steun. Deelnemers organiseren wekelijks een activiteit voor en met elkaar. Doordat iedere deelnemer bijdraagt ontstaat een wederkerig contact tussen deelnemers. Zij voelen zich deel van een groep en bieden...

Bekijk dit project

vrijwillige inzet voor en door ouderen

Lopend (januari 2021 - april 2022)

Het doel van dit project is het voorkomen en verminderen van eenzaamheidsgevoelens bij ouderen vanaf 70 jaar oud. Dit doen we door hen in contact te brengen met vrijwilligerswerk. Enerzijds een oudere koppelen als ‘maatje’ aan iemand die hulp nodig heeft. Anderzijds een vrijwilliger koppelen aan een oudere die aangeeft graag een ‘maatje’ te willen. Tot nu toe richtten wij ons in onze...

Bekijk dit project

Waarom alleen doen als het samen kan

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Welzijn Lelystad wil breed bijdragen aan de eenzaamheidsaanpak in Lelystad. Dit doen wij door onze kennis over eenzaamheid te delen met inwoners en netwerkpartners. Wij geven de cursus Creatief Leven en de online training Meer Contact waarmee we bewoners leren omgaan met hun eenzaamheidsgevoelens. Het zijn beide laagdrempelige en vooral leuke cursussen om meer zelfinzicht te krijgen, om sociale...

Bekijk dit project

We komen op bezoek: Eenzaamheidstelefoon

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Deze telefoonlijn is er voor Haarlemmers die hulp nodig hebben of verlegen zitten om een praatje. De vrijwilligers van de telefoonlijn bieden een luisterend oor en kunnen iemand eventueel in contact brengen met een aantal aangesloten welzijnsmedewerkers in de betreffende wijk. Die kunnen samen met de inwoner kijken naar de juiste ondersteuning. Mensen kunnen eveneens worden teruggebeld na een...

Bekijk dit project

Welzijnsbezoeken 75+

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Wat is een welzijnsbezoek? Een welzijnsbezoek is een eenmalig bezoek aan huis. De mederwerker van MeerVoormekaar (MvM) maakt een afspraak en komt dan aan huis. De afspraak gaat over het welzijn, de gezondheid en kwaliteit van leven. De inwoner kan aangeven hoe het gaat en waar hij/zij behoefte aan heeft, bijvoorbeeld om samen met iemand te eten enkele keren per maand. Wij stimuleren dan dat de...

Bekijk dit project

WIJ Samen Ouderen; Achter de Voordeur

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Eenzaamheid is een probleem wat alle leeftijden treft, maar ouderen zijn er kwetsbaarder voor. Binnen ons huidige initiatief is het doel ouderen in de leeftijd van 65 tot 100 jaar uit Heemstede in beeld hebben en krijgen, waarbij de focus ligt op preventie en ontmoeting. Activering, meedoen en erbij horen is waar het om draait.   Het doel van Achter de Voordeur is in contact komen met eenzame...

Bekijk dit project

Winterconcert voor kwetsbare en eenzame ouderen

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Voor ouderen die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk zijn de ´donkere dagen voor kerst´ soms eenzaam, confronterend en verdrietig. Het Nationaal Ouderenfonds organiseert, in samenwerking met het Nederlands Philharmonisch Orkest, al jaren een kerstconcert in het concertgebouw om ouderen samen te brengen. Na 11 jaar weten we wat werkt en wat niet. Door de processen vast te leggen en...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag doorontwikkeling Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Almere

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Vrijwilligers worden getraind in het activerend ondersteunen van eenzame 75-plussers. Er worden duurzame werk- en coaching methoden ontwikkeld die individueel toepasbaar zijn. De focus hierbij ligt vooral op structuur, beweging en zingeving. 75-plussers die meedoen aan Goed Ontmoet voelen zich na deelname minder eenzaam. Zij hebben meer kennis over en meer inzicht in hun eigen eenzaamheid. Zij...

Bekijk dit project

We ontmoeten elkaar door cultuur op maat

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitbreiden Koffiebus 75+ Nissewaard

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

In Nissewaard bestaat een mobiele koffiebus die 75-plussers kunnen ‘inboeken’ voor een koffiemoment. Het is een rolstoelbus die geschikt is gemaakt om op afstand met elkaar contact te hebben onder het genot van een bakje koffie, thee of fris. De bus is volledig coronaproof aangekleed. 75-plussers kunnen zich aanmelden via het centrale telefoonnummer en e-mailadres van de...

Bekijk dit project

Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking en dreigend sociaal isolement mee laten doen aan de digitale samenleving.

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking en dreigend sociaal isolement mee laten doen aan de digitale samenleving. De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Vrijwilligers zijn elke dag actief om voor hen sociale & recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking hebben vaker dan gemiddeld gevoelens van...

Bekijk dit project

Thuisgekookt beter geschikt voor (doorverwijzen door) zorgverleners en maaltijdservices

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Ons project gaat over beter samenwerken. Wij werken samen met zorgprofessionals, omdat echt kwetsbare aanvragers vaak zelf niet de stap zetten om met ons in contact te komen, maar hier hulp en begeleiding bij nodig hebben. Terwijl onze hulp voor deze doelgroep juist het meeste kan betekenen. We werken samen met maaltijdservices, omdat hun gebruikers vaak in een risicogroep vallen en we dit 1 á 2...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Delfzijl

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 75 jaar en ouder jaar die weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In Delfzijl wordt samengewerkt met de thuiszorg om aan cliënten Sociaal Vitaal aan te bieden. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en...

Bekijk dit project

Oud voor mekaar

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In de gemeente Hoogeveen is sprake van een hoge eenzaamheidsscore onder 75-plussers. Door de inzet van de lokale partner ‘Stichting Sport en Beweeg’ met 23 sport- en beweeggroepen voor senioren, kunnen we inzetten op het verminderen van de sociale eenzaamheid binnen deze doelgroep. De senioren sporten en bewegen in een groep die precies past bij hun wensen en sportieve mogelijkheden. Qua leeftijd...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Hogeland

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen. Het project wordt uitgevoerd in Uithuizen,...

Bekijk dit project

Sociaal vitaal Vlissingen

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 75 jaar en ouder jaar die weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In Vlissingen wordt samengewerkt met de thuiszorg om Sociaal Vitaal uit te voeren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal,verander muren in deuren

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen van 65-85 jaar, die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In dit programma staan het verbeteren van fysieke fitheid en het vergroten van de sociale verbondenheid voorop. Lelystad kent verschillende stadsdelen. In elk stadsdeel zijn eigen trends en ontwikkelingen te zien. Het programma start in...

Bekijk dit project

Soep met Ballen

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Voor veel ouderen zijn sociale contacten niet meer vanzelfsprekend. Mede door corona zijn ouderen momenteel eenzamer dan ooit. De VVV Foundation richt zich binnen Soep met Ballen in de wijk op de ouderen in verschillende wijken in de stad Venlo. Er wordt hierbij extra ingezet op de oudere ouderen met een leeftijd van 75 jaar en ouder. De VVV Foundation zet zich samen met de Gemeente Venlo,...

Bekijk dit project

Stichting JOW! De kracht van Jong met Oud

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Stichting JOW! koppelt jongeren aan senioren voor het samen ondernemen van (één-op-één-) activiteiten bij zorginstellingen. Wij spelen een rol van betekenis voor kwetsbare senioren die voor hun dagbesteding afhankelijk zijn van het aanbod van hun zorginstelling/van het bezoek. Ons initiatief breiden we in 2020 uit in de Achterhoek. Het hoofddoel is om de sociale eenzaamheid te verminderen. De...

Bekijk dit project

Tandem (Humanitas afdeling Amsterdam)

Lopend (januari 2021 - juni 2022)

Het doel van Tandem Amsterdam is eenzaamheid verminderen voor deelnemers die minder (zinvolle) contacten hebben dan gewenst. Vrijwilligers helpen de deelnemers om bestaande contacten te versterken of om nieuwe mensen in de buurt te ontmoeten. Op die manier wordt het sociale netwerk sterker en groter gemaakt. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Zo krijgt iemand het plezier in sociaal contact weer...

Bekijk dit project

TAS Thuis Actief Samen

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Binnen dit initiatief worden ouderen in isolement  gekoppeld aan een vrijwilliger die hen regelmatig bezoeken en waar mogelijk samen activiteiten uit te voeren thuis. TAS richt zich op ouderen die (tijdelijk) de deur niet uitgaan vanwege fysieke of mentale problemen. Door het contact tussen vrijwilliger en oudere werken we aan het opheffen van de sociale eenzaamheid. Getrainde vrijwilligers gaan...

Bekijk dit project

Telefooncirkels gemeenten Zeist/Utrechtse Heuvelrug/Bunnik

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het project Telefooncirkels gemeenten Heuvelrug richt zich op het uitbreiden van de huidige telefooncirkels in de gemeenten Bunnik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje langs acht tot tien alleenwonenden – veelal ouderen – met als doel onderling ‘vinger aan de pols’ te houden en de kans op sociaal isolement en gevoel van eenzaamheid te verkleinen. De...

Bekijk dit project

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen merkten we dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met ons initiatief willen wij deze ouderen vroegtijdig signaleren en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. We doen dit door de inzet van...

Bekijk dit project

Who is there?

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam en een op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Voor het structureel verminderen van eenzaamheid onder ouderen is het belangrijk dat sociale netwerken opnieuw worden opgebouwd en sociale vaardigheden worden gerevitaliseerd. Who is there? biedt een directe opname in een actief bestaand sociaal netwerk (ik hoor erbij), met...

Bekijk dit project

Samen-redzaam

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

Het project ‘Samen-redzaam’ is ontstaan door enerzijds de toename van eenzaamheid onder ouderen en anderzijds door de vraag van vrijwilligers bij Present, die graag langer betrokken willen zijn bij een stadsgenoot. Met deze beide signalen gaan wij in het project Samen-redzaam aan de slag. Om samen eenzaamheid te doorbreken, om van elkaars gezelschap te genieten en om nieuwe betekenisvolle...

Bekijk dit project

Theaterclub ‘Samen uit!’

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Met het project Theaterclub ‘Samen uit!’ willen we samen met de zorgpartners in de regio een theaterclub oprichten voor ouderen in Vlaardingen van 75 jaar en ouder waar ze in groepsverband voorstellingen bezoeken. Ze programmeren en organiseren, uiteraard met onze hulp en die van de partners, iedere maand een theatervoorstelling op de zondagmiddag. De clubleden worden opgehaald, ontvangen leuke...

Bekijk dit project

Aanpak eenzaamheid senioren begint bij beroepsonderwijs

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Ruim de helft van de 75-plussers kampt met eenzaamheid. Tegelijkertijd krijgen ook bijna alle thuiswonende ouderen vroeg of laat te maken met medewerkers uit de thuiszorg. Omgekeerd is het dus aannemelijk dat álle thuiszorgmedewerkers te maken krijgen met oudere cliënten die eenzaam zijn. Toch maakt het onderwerp eenzaamheid landelijk nog geen expliciet deel uit van het curriculum van...

Bekijk dit project

straatmadeliefjes

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Het Beweegcollectief (BM&M), KBO-Mook, Proteion en ZZG gaan met dit project eenzaamheid terugdringen. Door het organiseren van wandelommetjes door het dorp wordt het contact bevorderd. Het project gebruikt de methode positieve gezondheid IPH. In Mook wonen 894 ouderen van 75 jaar en ouder waarvan 33% emotioneel eenzaam is. Aan het einde van het project hebben we met onze methode 120 kwetsbare...

Bekijk dit project

De Taalvereniging

Lopend (februari 2020 - april 2021)

De Taalvereniging organiseert bijeenkomsten met taalactiviteiten voor ouderen, waarbij ouderen samen aan de slag gaan met taal en in gesprek over taal. Van mei tot en met juli 2020 vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats. Het initiatief is gericht op ouderen met gevoelens van eenzaamheid in Amsterdam-Oost. Met de Taalvereniging willen de initiatiefnemers ouderen dichterbij elkaar brengen door...

Bekijk dit project

Thuis in Duivendrecht

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Thuis in Duivendrecht is een samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals, welzijn en gemeente. Zij richt zich op het bouwen van een duurzaam netwerk rond eenzame, sociaal geïsoleerde ouderen. Tijdens het project worden 10 ouderen (cliënten) begeleidt. Thuis in Duivendrecht benaderd eenzaamheid van twee kanten: Omgeving: Het sociale netwerk wordt bekeken en versterkt waar nodig door middel van...

Bekijk dit project

lokaal eenzaamheids-signaleringsnetwerk met bedrijven

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Het project is een samenwerking tussen MeerWaarde (sociaal werk), Axxicom (thuishulp) en Rabobank Schiphol (bedrijfsleven), en vormen een sterke kerntriade. We zetten in op eenzame inwoners in Haarlemmermeer. Dagelijks zien de vele bedrijven en organisaties in Haarlemmermeer inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Lokale bedrijven, zoals de groenteboer, zijn essentieel om de aanpak tegen...

Bekijk dit project

KlusPlus

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

KlusPlus is bestemd voor ouderen die niet zo goed meer weten wat ze willen en kunnen. Het doel is om een oudere zo zelfstandig mogelijk aan de slag te laten gaan bij een bedrijf of organisatie in de buurt. Door een klus te doen die past bij hun talenten en interesses wordt de zingeving verhoogd. Klusplus werkt met vrijwilligers: de Kluscoaches. Deze gaan in gesprek met de ouderen bij de ouderen...

Bekijk dit project

Zondagsociëteit

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Seniorenvereniging Theresia LB, Stadstuin Theresia, Zorginstelling Thebe, Zorgatelier Buitentuin en De Zonnebloem werken aan een vernieuwend en duurzaam concept. Vanuit de buurtzorg wordt er (zorg voor en door elkaar) een aantrekkelijk aanbod opgezet voor eenzame ouderen om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen, vooral op momenten dat er geen professionele verzorger aanwezig is. Uit gesprekken...

Bekijk dit project

Bakkie op de bakfiets

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Het doel van het project is het in beeld krijgen en ondersteunen van eenzame ouderen in Zoetermeer die zelf niet in staat zijn de weg naar sociale contacten en zinvolle dagbesteding te vinden. De sociaal makelaar gaat op een bakfiets met een mobiel terras de wijken in. De sociaal makelaar spreekt ouderen aan, nodigt hen uit om met elkaar in gesprek te gaan en informeert over de mogelijkheden voor...

Bekijk dit project

Bewegen als Chinezen

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Bewegen als Chinezen is een beweegactiviteit om sociale eenzaamheid onder senioren van 75 jaar en ouder in de gemeente Heumen terug te dringen. Denk hierbij aan Tai-Chi en Chi-gong of wandelyoga. Het betreft een buiten beweegactiviteit, dicht bij locaties waar veel senioren wonen en waar men een kopje koffie kan drinken. De lessen worden zowel staand, zittend of steunend op de rollator gegeven. ...

Bekijk dit project

De Kruiskamp gaat "effebuurten"

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In de wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch start het project ‘effebuurten’. Gezelschapsspel ‘effebuurten’ maakt de tongen los. Tijdens het spel delen de spelers het wel en wee van alle dag met elkaar. Op een laagdrempelige en leuke manier leren mensen elkaar (nog beter) kennen. Ze verbreden en versterken zo hun netwerk en beperken zo de vorm van sociale eenzaamheid. De doelgroep zijn de senioren...

Bekijk dit project

The making of the landmark

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Tijdens het project gaan we met ouderen op zoek naar een gedicht dat we koppelen we aan een afbeelding van een (historische) plek in Zwijndrecht. De zogenaamde landmark. De keuze van de plek en het gedicht wordt door de deelnemers van het project gemaakt. Dit vormt uiteindelijk onderdeel van een boek. Tijdens het project bezoeken de ouderen samen met vrijwilligers plekken binnen de gemeente,...

Bekijk dit project

Walking Football

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60 plussers in gemeente Maasgouw. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Tijdens een partijtje mag er niet worden gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt en de bal mag niet boven heuphoogte komen....

Bekijk dit project

Senioren in gesprek in eigen buurt

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In ‘Senioren in gesprek in eigen buurt!’ leren deelnemers wat ze zelf kunnen doen om de persoonlijke eenzaamheid te verminderen. Twee groepen senioren ontvangen drie maal per week een gepersonaliseerde e-mail. Deze e-mails bevatten informatie, bewustwordingsoefeningen en opdrachten over eenzaamheid. Het leerproces wordt ondersteund door tweewekelijkse groepsbijeenkomsten. Na verloop van tijd gaat...

Bekijk dit project

Tsezame

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In het project “Tsezame” ("samen") wordt een bemiddelingsfunctie ontwikkeld om eenzame ouderen van 75+ op basis van hun interesses aan elkaar te koppelen. Het doel is 8 mensen te bemiddelen naar 4 koppels om samen activiteiten te ondernemen. De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die tussen ouderen bemiddelen. De start wordt gemaakt door het organiseren van een laagdrempelige...

Bekijk dit project

Inzet VR-brillen tegen eenzaamheid

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Samen met vrijwilligers gaan we in gemeente Meierijstad in gesprek met verenigingen over dementie en de gevolgen daarvan, middels inzet van VR-brillen. VR-brillen laten je ervaren wat het is om dementie te hebben. Door de brillen op deze manier in te zetten, verwachten we dat er meer begrip ontstaat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We willen namelijk voorkomen dat mensen met dementie...

Bekijk dit project

in beweging door kletsbenkskes

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Bewegen combineren met ontmoeten en een goed gesprek op een 'kletsbenkske'; dat is de kern van dit project. In de gemeente Landerd staan diverse bankjes waarop mensen kunnen rusten tijdens een wandeling. We leggen deze plekken vast in een wandelroute en creëren waar nodig nieuwe rustplekken met bankjes. We stimuleren mensen om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en met elkaar in gesprek...

Bekijk dit project

Van eenzaamheid naar verbondenheid in de gemeente Borger-Odoorn

Lopend (februari 2020 - april 2021)

Hoofddoel Voorkomen en terugdringen van eenzaamheid onder ouderen door middel van het bevorderen van de verbondenheid. Doelgroep Senioren met eenzame gevoelens en vrijwilligers. Inhoud van ons initiatief Het ontwikkelen van ontmoetingsbankjes voor eenzame senioren. Speciaal getrainde vrijwilligers nemen plaats op de bankjes om een verbindend gesprek aan te gaan. Het ontwikkelen van een...

Bekijk dit project

Samen verbinden

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

Door het aanbieden van laagdrempelige gespreksgroepjes in de eigen wijk helpen we ouderen die eenzaamheid ervaren om de eerste stap te zetten richting verbinding. De cursus is bedoeld voor minder vitale ouderen die zelfstandig wonen en die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Zij zijn cliënt bij een zorgorganisatie voor huishoudelijke ondersteuning of wijkverpleging. De medewerkers kennen hun...

Bekijk dit project

Handmassage tegen eenzaamheid, wijk Woudhuis/Osseveld in Apeldoorn

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Talma Borgh is een thuis voor welzijn met zorg. In het najaar van 2019 startte in de wijk Ossevelt/Woudhuis het project handmassage tegen eenzaamheid. Liefdevolle aanraking,via handmassage is een goed instrument om contact te maken met eenzame ouderen. Vanuit Talma Borgh worden er 15 vrijwilligers opgeleid tot handmasseurs. Tijdens het project wordt een handmasseur voor 10 weken gekoppeld aan een...

Bekijk dit project

Meetinstrument: Het Goede Gesprek

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Een goed gesprek is zeer waardevol en welkom bij met name ouderen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid. De betekenis van zo’n gesprek willen wij in beeld brengen. Door een ingrijpende gebeurtenis kan het leven op zijn kop staan. Denk aan het verlies van een partner of aan een ernstige ziekte. Levensvragen zijn niet op te lossen, iemand moet er mee leren leven. Een Goed Gesprek kan...

Bekijk dit project

Ouderenkamer in de moskee

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

We zien in Rotterdam dat ouderen met een migratieachtergrond vaker eenzaam zijn dan andere ouderen. Door gebrekkige taalbeheersing en onbekendheid met de mogelijkheden nemen ze minder deel aan bestaande activiteiten. Daarnaast zien we dat er vaak behoefte is om samen te komen met mensen waar ze een geschiedenis en cultuur mee delen. In samenwerking met Stichting Ouderen Feijenoord gaan we een...

Bekijk dit project

SamenKracht.nu

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

'Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn' is het motto van SamenKracht.nu. SamenKracht.nu is een community methodiek, waarbij via dialoogbijeenkomsten ouderen zich meer bewust worden van de eigen situatie, wensen, mogelijkheden en 'geefkracht'. Dit alles wordt gedeeld in gelijkwaardige dialoog met professionals, vrijwilligers en buurtgenoten. Het thema eenzaamheid wordt zo bespreekbaar vanuit...

Bekijk dit project

In gesprek over eenzaamheid: een aanvulling op de training 'Verbinden met eenzaamheid'

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

GGD Brabant-Zuidoost biedt de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ (Movisie, 2018) aan. Deelnemers geven regelmatig aan behoefte te hebben aan handvatten om het gesprek aan te gaan met eenzame ouderen. Fontys Hogescholen ontwikkelt handvatten met als doel ondersteuning bieden bij gesprekken over eenzaamheid. Het doel van het project is om de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ aan te vullen met...

Bekijk dit project

Tijd van je leven

Lopend (februari 2020 - juli 2021)

Het project ‘Tijd van je leven’ gaat over culturele activiteiten en elkaar ontmoeten. Het doel is eenzaamheid te voorkomen. Het project is voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. Het project omvat een ontmoetingsdag, workshops en een tussen- en eindpresentatie. De ontmoetingsdag is de 1e stap naar een vertrouwensband tussen deelnemers en kunstenaars. In workshops werken de deelnemers aan...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Huiskamers Aa en Hunze

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Onze Huiskamers zijn ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare ouderen met vitale ouderen als vrijwilliger. In sommige huiskamers zijn deelnemers duidelijk meer kwetsbaar en soms dementerend. Dit is kostenbesparend vanuit de WMO voor de gemeente. Huiskamers zijn ook voedingsbodem voor andere sociale en verbindende dorpsinitiatieven. Een sociaal web in dorpen maakt korte lijnen in ondersteuning en...

Bekijk dit project

Souvenirs uit andere tijden - storytelling voor meer verbinding en contact

Lopend (februari 2020 - juni 2021)

Stichting Sociaal Vitaal heeft de werkvorm verhalentafel ontwikkeld. Een verhalentafel focust zich op het activeren van positieve levensverhalen in verschillende levensfasen. Het gaat over thema’s die iedereen meemaakt en die in overleg met de doelgroep worden ingevuld. Doel hiervan is om ouderen die zich eenzaam voelen de gelegenheid te bieden om positieve ervaringen uit hun leven met anderen...

Bekijk dit project

Blijf je nog even?

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

“Blijf je nog even?”, dat horen (thuis)zorgmedewerkers vaak. Veel zelfstandig wonende ouderen (75+), die afhankelijk zijn van zorg, voelen zich eenzaam. Ze hebben minder mensen om zich heen, gaan minder de deur uit en kunnen (levens)vragen moeilijk kwijt. Eenzame ouderen ontlenen zin aan één-op-één gesprekken over levensvragen. In Den Haag bezoekt een gespreksmaatje, voor minstens een jaar, om de...

Bekijk dit project

Gouden Mannen

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het programma ‘Gouden Mannen’ dat op dit moment in Amsterdam wordt uitgevoerd, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder oudere mannen met een migratie achtergrond. Het gaat vooral om oudere, geïsoleerde mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag...

Bekijk dit project

Uitbreiding Verborgen Schatten in Amsterdam

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

BedtimeStories gaat in samenwerking met de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan het project Verborgen Schatten implementeren in diverse ontmoetingscentra. De methodiek activeert kwetsbare ouderen, waarbij de literatuur centraal staat. Het weer “gezien” worden als degene die hij/zij diep van binnen is, het leven dat ze hebben geleefd en de verbinding met de andere deelnemers door middel van...

Bekijk dit project

Het Beste van Kampen

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

De vijf grootste culturele instellingen en Welzijn Kampen ontwikkelen samen met 75-plussers culturele activiteiten. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van de ouderen. Onderweg ontstaan nieuwe sociale netwerken, (her)ontdekken plussers hun talenten, voelen deelnemers zich uitgedaagd en gewaardeerd en leren organisaties beter in te spelen ouderen die nu niet kunnen deelnemen....

Bekijk dit project

In je Uppie

Lopend (januari 2020 - april 2021)

We organiseren in de gemeente Dantumadiel en Noardeast Fryslân themagesprekken voor ouderen over schurende thema's als afscheid, spijt en familie. Ouderen praten hier niet snel over, maar piekeren hier wel in hun eentje over. De doelgroep zijn dorpsbewoners van 75 jaar en ouder. De deelnemers wonen thuis en zijn vaak alleen. Vrouwen én mannen, hoog- en laagopgeleid, vitaal en kwetsbaar. We geven...

Bekijk dit project

Football Memories

Lopend (februari 2020 - juli 2021)

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van Football Memories. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen over het rijke voetbalverleden van hun favoriete club. Elke sessie duurt 90 minuten met een kwartier theepauze. Voor veel deelnemers zijn sociale interacties als deze niet meer zo vanzelfsprekend. De doelgroep van...

Bekijk dit project

Koffietijd

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het Platform Welzijn Ouderen Berkel-Enschot is actief voor ouderen in het dorp. Er woont een grote groep zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen. Deze ouderen zijn kwetsbaar op het gebied van mobiliteit, (dreigend) isolement of een ziektebeeld. Door diverse redenen kunnen zij niet aansluiten bij het reguliere aanbod. Koffietijd is opgezet om deze doelgroep wél te bereiken. Het voorkomt of bestrijdt...

Bekijk dit project

Sharing stories, met tips en tops aan de slag

Lopend (januari 2020 - april 2021)

Stichting Sociaal Vitaal heeft het spel Sharing Stories ontwikkeld dat ouderen die zich eenzaam voelen de gelegenheid biedt om positieve ervaringen uit hun leven met anderen te delen onder begeleiding van een vrijwilliger. Het spel focust zich op het activeren van positieve levensverhalen in verschillende levensfasen rondom de thema’s plezier, durf, liefde en succes. Herinneringen worden met...

Bekijk dit project

Geinoord Met En Voor Elkaar

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Op dinsdagmorgen organiseert SV Geinoord in Nieuwegein het wandelvoetbal voor senioren. ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’ is een uitbreiding van deze activiteit. Dit project richt zich op inwoners van 75 jaar en ouder uit Nieuwegein. Het doel is hen samen te brengen en eenzaamheid te verminderen. Vanaf 4 februari 2020 zijn de deelnemers elke dinsdag welkom op het sportpark van de vereniging. Er is...

Bekijk dit project

Koffietijd Online - Taalmaatjes

Lopend (februari 2020 - december 2020)

Koffietijd Online stelt senioren in de gelegenheid om via videobellen contact te houden. Voor mensen die tijdelijk of langdurig niet mobiel genoeg zijn om het huis uit te gaan kan videobellen waardevol zijn. Taalmaatjes zijn senioren van 75 jaar of ouder die eenzaamheid ervaren of het leuk vinden om aan dit project mee te doen. Taalstudenten zijn mensen die Nederlands willen praten en oefenen....

Bekijk dit project

Wijkgericht Vriendschappelijk Huisbezoek

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Humanitas, afdeling Utrecht en de Zonnebloem Utrecht werken samen om wijkgericht eenzame ouderen (75+) in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn te helpen uit hun sociaal isolement te komen. Uit gemeentelijke cijfers blijkt dat de eenzaamheid in deze wijken relatief hoog is. Humanitas en de Zonnebloem vormen voor en door 75-plussers een gezamenlijke stuurgroep die op zoek gaat naar vrijwilligers om...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Westerwolde

Lopend (mei 2020 - augustus 2021)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid. Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke...

Bekijk dit project

Oba maatje

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Met het project ‘OBA Maatje’ richt de OBA zich sinds 2018 op alle ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de bibliotheek te komen, maar nog onverminderd van lezen houden. Enthousiaste vrijwilligers brengen ten minste elke maand een bezoek aan een zogenaamde thuislezer met een selectie boeken of andere media. Door een zorgvuldige koppeling tussen de vrijwilliger en thuislezer vormt de...

Bekijk dit project

Alleen is maar Alleen 2.0

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

‘Alleen is maar alleen 2.0’ richt zich op eenzame 75-plussers in Capelle aan den IJssel. Het is een maatjesproject met speciale groepsbijeenkomsten. Deze zijn erop gericht het gevoel van eigenwaarde en controle van de ouderen te vergroten. Deelnemers worden gestimuleerd om mee te doen met buurtactiviteiten. Zo neemt het netwerk van de ouderen weer toe. Professionals en vrijwilligers van Welzijn...

Bekijk dit project

Versterking Seniorenplezier

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

‘Seniorenplezier’ biedt kwetsbare ouderen uit Wormer en omgeving een huiskamer. Ouderen kunnen binnenlopen voor een kop koffie of aanschuiven bij een diner. Ook worden er uitjes georganiseerd, bijvoorbeeld naar de bollenvelden. Hierdoor doen de ouderen nieuwe contacten op, vergroten ze hun sociale netwerk en worden ze weerbaarder. De activiteiten zijn echter niet kostendekkend. Doormiddel van het...

Bekijk dit project

Eenzaamheid? Aanbellen!

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is een bewonersinitiatief uit Apeldoorn-Zuid die het omzien naar elkaar vergroot. Onze buurtassistenten bellen huis aan huis aan om met alle buurtgenoten in contact te komen. Dat is een effectieve methode gebleken om eenzaamheid op te sporen. Doordat de buurtassistent uitnodigt tot participatie, drempels slecht en mensen verbind, lukt het ons om eenzaamheid te...

Bekijk dit project

BuurtBLIK Heemstede

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

In ons project ‘BuurtBLIK’ maken 75-plussers films over de wijze waarop ouderen zich verbinden met de wereld om hen heen. Zij brengen daarvoor plekken in beeld waar ouderen samenkomen. Eenzaamheid onder ouderen is groter dan ooit. De BuurtBLIK-films helpen mensen die verbinding zoeken om die stap wél te zetten. Want bijna alle senioren, ook de makers van de films, weten dat het heel lastig is om...

Bekijk dit project

Ontmoeting maakt alles mooier!

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het PieterBrueghelHuis is een uniek ontmoetingshuis voor en door burgers in de gemeente Meierijstad. We willen met ‘Ontmoeting maakt alles mooier!’ mensen met een klein of geen netwerk helpen met het ontmoeten van anderen. Dit doen we door de inzet van buddy’s, het organiseren van activiteiten op zondagen en het uitbreiden van het activiteitenprogramma door de weeks. Samen met de projectpartners...

Bekijk dit project

Thuiscoach

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

Er zijn zorgen over de verborgen ondersteuningsbehoefte onder thuiswonende ouderen in Amsterdam, zeker nu de vergrijzing toeneemt, ouderen langer thuis moeten blijven en de kans op sociaal isolement toeneemt. Gelukkig is er een uitgebreid ondersteunings- en zorgaanbod beschikbaar, maar deze moet de bewoner zelf inschakelen. Dit is voor veel ouderen, met name met een klein netwerk, erg lastig te...

Bekijk dit project

SamenUit!

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

‘SamenUit!’ wil oud en jong verbinden. SamenUit! organiseert uitstapjes voor een steeds grotere groep kwetsbare ouderen in de regio Twente. De uitstapjes zorgen voor verbinding, zingeving, gevoel van welbevinden en opbouw van sociale contacten met als doel om eenzaamheid tegen te gaan. SamenUit! heeft een vaste groep vrijwilligers die de uitstapjes uitvoeren. De afgelopen jaren heeft SamenUit! al...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Stadskanaal

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

‘Sociaal Vitaal’ is een beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid. Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke...

Bekijk dit project

VerhalenVanger + - voor senioren

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Dit programma bestaat uit wekelijkse, creatieve workshops voor ouderen uit het zorgcentrum Osdorperhof (Amsterdam Nieuw-West) en buurtbewoners. De methode VerhalenVanger, ontwikkeld door ZID Theater, wordt hierbij toegepast. Deze methode daagt deelnemers uit hun verhaal met elkaar te delen. De gevangen verhalen worden vervolgens op theatrale wijze gepresenteerd op het openbare, maandelijkse...

Bekijk dit project

Gezond Oud Worden In Nederland: GO-WIN

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Stichting Ouderen Feijenoord, Inclusia en Indigo preventie gaan de methodiek GO-WIN (Gezond Oud Worden In Nederland) inzetten voor migranten ouderen vanaf 75 jaar. We richten ons op Marokkaanse ouderen in gebied Feijenoord. De afgelopen jaren is GO-WIN succesvol uitgevoerd voor migranten ouderen van 50 tot 60 jaar. Echter, 75+ migranten ervaren ook eenzaamheid; 59% van de Marokkaanse ouderen...

Bekijk dit project

Ontmoeting in Beweging, gezamenlijk, gezond en gezellig

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

We laten mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en gezelligheid. Beweging en verbetering van de vitaliteit is voor veel deelnemers de ‘hoofdreden’ om mee te doen. We bieden een laagdrempelig en aantrekkelijk beweegprogramma met drie ‘veilige’ sporten: zwemmen, wandelen en stoelgym plus aangepaste stoelyoga. Dit doen we 40 weken per jaar, 2x per...

Bekijk dit project

rollator wandelgroep Aalsmeer

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

We zijn in 2019 gestart met onze rollator wandelgroep. Elke week gaan we wandelen en aansluitend drinken we een kop koffie met zijn allen. Bij slecht weer huren we een zaal in sportcentrum en organiseren we binnen activiteiten zoals een parcours wandelen. Ook als mensen geen rollator hebben, maar wel willen meedoen, dan zijn ze van harte welkom. Onze doelgroep bestaat uit ouderen die voor de...

Bekijk dit project

Gouda tegen Eenzaamheid - Netwerk Samen voor Goud

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het verminderen van met name sociale eenzaamheid onder ouderen. We hebben twee speerpunten centraal staan: Signaleren van eenzaamheid en duurzame contacten opbouwen tussen jongeren en ouderen. Met het realiseren van diverse straattafels in de stad, doen we signalen op van eenzaamheid onder ouderen. Door jongeren te laten deelnemen aan bezoekteams investeren we in duurzame relaties met ouderen. ...

Bekijk dit project

'Spelen Met Tijd' improvisatiecursus voor eenzame buurtgenoten van 75+

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Een serie van 12 improvisatiebijeenkomsten voor eenzame 75-plussers. Zij maken, door te luisteren en te kijken naar elkaars verhalen, op informele wijze kennis met hun buurtgenoten en deze theatrale methode. Ze worden uitgedaagd, onder begeleiding van theaterdocent Joanne Swaan, blokkades die de spontaniteit tegenhouden bewust op te heffen. Door luisteren, kijken, emotionele expressie, timing,...

Bekijk dit project

Voorstel Het Danspaleis in Rotterdam in 2020; Faciliteren infrastructuur Aanpak Eenzaamheid

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

De missie van ‘Het Danspaleis’ is om ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden door hun kwaliteit van leven te verbeteren met dans en muziek, en daarmee eenzaamheid aan te pakken. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige dansmiddag voor ouderen en hun omgeving, die georganiseerd wordt in zorgcentra en Huizen van de Wijk. Daarnaast is er de Muzieksalon, waar deelnemers elkaar ontmoeten...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website