E-magazine Versterking aanpak eenzaamheid

Wat werkt in de bestrijding van eenzaamheid?
Wat heeft het programma Versterking aanpak eenzaamheid tot nu toe opgeleverd en voor welke uitdagingen staan we als het gaat om het duurzaam verminderen van eenzaamheid in de samenleving?

In de afgelopen drie jaar hebben 124 eenzaamheidsprojecten subsidie ontvangen om hun eenzaamheidsproject uit te voeren en te verbeteren. Dit heeft een schat aan kennis opgeleverd die we met dit e-magazine graag onder de aandacht willen brengen. Met de praktische handboeken willen we laten zien hoe divers en creatief de aanpak van eenzaamheid kan zijn. Ondanks de coronacrisis die de projecten hard raakten blikken we terug op mooie resultaten.

Het ZonMw-programma is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS. Binnen het programma wordt nauw samengewerkt met partners als Movisie, Leyden Academy en Vilans. Met deze partners kijken we naar wat we hebben geleerd over het verminderen van eenzaamheid en naar wat er nodig is om deze lessen om te zetten in een duurzame aanpak.

Programma & opdracht

Afbeelding

Programmamanagers vertellen je meer

Projecten hadden net subsidie gekregen van het programma, toen de coronacrisis losbarstte. Met flexibiliteit en creativiteit is het gelukt en is een schat aan kennis aangeboord, waarmee eenzaamheid beter bestreden kan worden.
Afbeelding

Interview Trudy Prins, Roelof Hortulanus en Véronique Timmerhuis

We hebben door het programma al veel geleerd over eenzaamheid. Trudy Prins en Roelof Hortulanus, leden van de ZonMw-programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning, gaan in gesprek over wat er nu nodig is voor de verdere aanpak.
Afbeelding

Interview Wimke Schuurmans, Anja Machielse, Theo van Tilburg en Mathieu de Greef

De aanpak van eenzaamheid verdiept en verbreedt zich. Vanuit het perspectief van wetenschap, beleid en uitvoering kijken we naar wat al is bereikt én wat er nog nodig is. Wimke Schuurmans, Anja Machielse, Theo van Tilburg en Mathieu de Greef vertellen.
Afbeelding

Interview Tamara Bouwman, Jan Willem van de Maat en Els Kok

De laatste tien jaar zijn veel initiatieven ontstaan om eenzaamheid aan te pakken. Een deel ontwikkelt zich door tot een erkende interventie en staat in de databank. Wat komt daarbij kijken? Tamara Bouwman, Jan Willem van de Maat en Els Kok vertellen.
Afbeelding

Inleiding kennissynthese

Aandacht voor taalgebruik, kennis delen en de rol van fondsen; dat vinden projectleiders van projecten gericht op eenzaamheid belangrijk. Ze namen deel aan een dynamische kennissynthese van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Barbara de Groot licht dit toe.

Producten, tips en tools

Afbeelding

Inleiding, handboeken en video's

Waarom moet je als interventie beschikken over een handboek? En wat is dan precies een handboek? Els Kok vertelt hier meer over als inleiding op de vijf mooie voorbeelden uit de praktijk die elk hun handboek en video over hun interventie delen.
Afbeelding

Interview Jeanette Rijks

Jeannette Rijks ontwikkelde de cursus Creatief Leven, waarmee eenzaamheid wordt aangepakt. Ze hielp mensen en leidde professionals op. Met subsidie van ZonMw lukte het haar een het traject te doorlopen waardoor de cursus nu is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies.
Afbeelding

Routekaart van Movisie

Hoe organiseer je de aanpak van eenzaamheid en hoe voorkom en verminder je de eenzaamheid onder inwoners in jouw gemeente? Movisie ontwikkelde een routekaart speciaal voor projectleiders waarin antwoord gegeven wordt op deze vragen.
Afbeelding
Slotbijeenkomst eenzaamheid

Verdiepende dynamische kennissynthese van het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid

Om de tijdens de projectperiode opgedane praktijkkennis op te halen, te bundelen én te delen heeft Leyden Academy, in opdracht van ZonMw, een verdiepende dynamische kennissynthese gepubliceerd.

Eén tegen eenzaamheid

Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van VWS ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van VWS wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dit doen ze met een brede beweging in de samenleving die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Zo bestrijden we eenzaamheid gezamenlijk.