Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2022) bouwde vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector.

Over dit programma

Het  ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2022) bouwde vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma had 3 doelstellingen: 

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.
  3. Het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in het kader van het VWS programma Eén tegen eenzaamheid.

Er vielen 3 programmalijnen onder dit programma om deze doelstellingen te bereiken. Deze zijn uiteindelijk uitgegroeid tot volledige programma's met eigen subsidierondes: 

  1. Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

 

Subsidierondes programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft in 2018 t/m 2022 subsidieoproepen uitgezet voor zorg-, ondersteunings- en welzijnsorganisaties en -professionals die werken met ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een centrale positie en krijgen specifieke aandacht - onder meer vanwege de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg

De prioritering van de onderzoeksthema’s werd in samenspraak met cliënten, professionals en andere partijen in de langdurige zorg bepaald, getoetst en gedurende de looptijd waar nodig aangescherpt.

De subsidierondes hebben verscheidene inzichten opgeleverd en enkele rondes en projecten zijn nog in de afrondende fase. De projecten die een subsidie hebben ontvangen vanuit het programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en ondersteuning kunt u vinden in de projectdatabank.

Vervolg programma

Momenteel lopen de laatste projecten binnen het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Dit programma heeft inmiddels een vervolg gekregen met het nieuwe Kennisprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023 – 2027 (LZO II).

Op de hoogte blijven?

In de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van dit programma en het nieuwe programma LZO II. U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrieven.