Kennisprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023 – 2027 (LZO II)

De kwaliteit van leven van cliënten in intensieve zorgsituaties wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kennis en vaardigheden van zorgverleners die deze cliënten ondersteunen. Met de toenemende zorgvraag is er dan ook behoefte aan kennis die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben.

Aanleiding

De vraag naar langdurige zorg en ondersteuning neemt toe en wordt complexer, er is schaarste aan personeel en de organisatie van zorg verandert. Het is een grote opgave om de kwaliteit van leven van mensen die zijn aangewezen op verpleegzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het is dus van belang dat zorgverleners beschikken over de kennis en vaardigheden om de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt te herkennen en om hier samen met het netwerk van de cliënt aan tegemoet te komen.

Zorgverleners moeten gemakkelijk antwoord kunnen vinden op hun kennisvragen. Waar deze kennis niet beschikbaar is, moet onderzoek antwoord gaan geven op de vragen. Dit programma bouwt aan een duurzame kennisinfrastructuur in de langdurige zorg, zodat kennis ontwikkeld, uitgewisseld en benut kan worden. Hiermee wil het programma de kwaliteit van zorg bevorderen. Het programma bestaat uit 3 lijnen: Kennisontwikkeling, Kennisbenutting en Leren en professionaliseren.

Programmadoelen

De missie van het programma is het ontwikkelen en toepassen van kennis die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met behoefte aan langdurige zorg en ondersteuning. Voor een duurzame kennisinfrastructuur is een goede samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid essentieel.

Voor de programmaperiode 2023-2027 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Kennis ontwikkelen die zorgmedewerkers nodig hebben om waarde toe te voegen aan het leven van mensen die langdurig zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De kennis draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg;
 2. Bijdragen aan de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg, met aandacht voor het benutten van kennis door verder onderzoek te stimuleren, de kennis te bundelen en verspreiden, en de kennis toepasbaar te maken en te implementeren in de praktijk en in het onderwijs;
 3. Inzichtelijk maken welke impact de project- en programmaresultaten hebben voor de zorgmedewerkers en voor de ervaren kwaliteit van leven van zorgontvangers en hun naasten.

Samenwerking

ZonMw werkt samen met Vilans, het Zorginstituut Nederland en het Trimbos-instituut aan het versterken van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Zo gaan we als partners op zoek naar de kennisvragen uit de praktijk. Praktijkvragen met de hoogste prioriteit zullen gebruikt worden voor de verdere uitwerking van het subsidieprogramma.

Er wordt ook samengewerkt met Academische Werkplaatsen (Ouderenzorg en Verstandelijke beperking). In de langdurige zorg wordt zorg veelal verleend door mbo- en hbo-professionals en zij dienen actief betrokken te worden in het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Dankzij de Academische Werkplaatsen, waar er al structurele samenwerking bestaat met lectoraten en mbo-organisaties/ practoraten, kan onderzoek met en door mensen in de praktijk uitgevoerd worden.

Vanuit het programma LZO II wordt samenhang en samenwerking gezocht met andere programma’s binnen ZonMw om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Enkele andere programma’s zijn Gewoon Bijzonder, Passende Zorg binnen de Wlz, Reablement, Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie, Beter Thuis, OpGGZ en Active and Assisted Living (AAL).

Commissie Zorg en Ondersteuning voor mensen met een langdurende zorgvraag

De commissie Zorg en Ondersteuning voor mensen met een langdurende zorgvraag is een overkoepelende commissie voor de programma's Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg en Kennisprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023-2027 (LZO II). 

Per subsidieronde wordt bepaald welke commissieleden deel uitmaken van de beoordelingscommissie in functie van hun expertise en interesse. 

Voorzitter

G.J.J. (Trudy) Prins

Leden

 • H.E.H. (Han) Dahlmans
 • drs. J.L.H. (Joost) Degenaar
 • drs. M.C. (Maarten) Dekker
 • M. (Maarteke) Erkens
 • dr. R.G.A. (Roelof) Ettema
 • P.C. (Dik) Hermans
 • prof. dr. J.A. (Wim) van den Heuvel
 • M.H. (Rick) Kwekkeboom
 • drs. J.J. (Job) Schreuder
 • dr. M. (Marlies) Welbie
 • dr. C. (Canan) Ziylan
 • J. (Jeroen) Zomerplaag
 • H.M.T. (Rieneke) de Wit
 • S. (Sabina) Kef
 • T.C.W. (Theo) Maas

Waarnemer

I.D. (Ingrid) Blok | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

In de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van het programma. U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrieven.