Verdiepende dynamische kennissynthese van het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid

In 2021 kregen 61 initiatieven gericht op het verminderen of voorkomen van eenzaamheid onder ouderen, subsidie om hun initiatief duurzaam uit te breiden en/of door te ontwikkelen. In opdracht van ZonMw stelde Leyden Academy on Vitality and Ageing samen met de projectleiders een dynamische kennissynthese op, waarin kennis werd uitgewisseld en een toekomstagenda werd vastgesteld. Om de tijdens de projectperiode opgedane praktijkkennis op te halen, te bundelen én te delen is nu een verdiepende dynamische kennissynthese gepubliceerd.

Over de dynamische kennissyntheses

Leyden Academy kreeg van ZonMw de opdracht om een verdiepende dynamische kennissynthese uit te werken. Het doel van deze dynamische kennissynthese is om kennis te verzamelen die de deelnemers van de 61 projecten en initiatieven hebben opgedaan in de tweede subsidieronde ‘Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid’, en is onderdeel van het programma van ZonMw ‘Versterking aanpak eenzaamheid’. 

Tijdens de uitvoering van de pilotprojecten creëerde Leyden Academy in 2021 al een eerste kennissynthese. Barbara de Groot, onderzoeker bij Leyden Academy, lichtte deze toe in haar inleiding in het E-magazine Versterking aanpak eenzaamheid. 

Betrekken van projectleiders bij opstellen kennissynthese

De dynamische kennissynthese (‘Hoe zorgen we ervoor dat de stip niet groter dan de horizon wordt?)’ is een resultaat van de samenwerking tussen de projectleiders van de initiatieven en Leyden Academy. Het werd dan ook door Leyden Academy voor het eerst gepresenteerd aan de projectleiders en deelnemers tijdens de slotbijeenkomst afgelopen november. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de dynamische kennissynthese daarna nog verder aangescherpt.

In onderstaande YouTube-video vertelt Elena Bendien over de werkwijze van Leyden Academy aan het onderzoek: "We werken meestal participatief. Dat betekent dat wij onze eigen kennis niet centraal willen stellen, maar de kennis van onze partners. We gaan daar met hen over in gesprek."

De nieuwe dynamische kennissynthese

De kennis die in dit document is verzameld, geeft antwoord op de door ZonMw gestelde vraag: welke kennis is opgedaan tijdens de doorontwikkeling van de initiatieven en projecten die zich richten op het verminderen van eenzaamheid bij oudere mensen en hoe kan deze kennis geborgd en gedeeld worden? Deze vraag is beantwoord met drie deelvragen: wat ging er goed en minder goed tijdens de uitvoering? Hoe werd de samenwerking met de partners ervaren? En hoe worden de resultaten duurzaam geborgd? De uitkomsten resulteren in een advies aan ZonMw voor de doorontwikkeling van het versterken van de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid.

De kennissynthese bestaat uit drie delen:

  • In hoofdstuk 1 krijgt u zicht op hoe het proces van begeleiding en onderzoek heeft plaatsgevonden en voor welke onderzoeksmethoden is gekozen; 
  • In hoofdstuk 2 leest u meer over de inzichten die de projectleiders tijdens de bijeenkomsten hebben gedeeld. Tegelijkertijd (en indien van toepassing) zal deze kennis in verband worden gebracht met relevante wetenschappelijke inzichten en vakkennis, die door middel van reflecties van de onderzoekers aan de tekst zijn toegevoegd;
  • In hoofdstuk 3 vindt u een analyse van de belangrijke opbrengsten van het begeleidingstraject en staan de adviezen aan ZonMw geformuleerd. 

U kunt de dynamische kennissynthese hier bekijken.
 

Wat is een dynamische kennissynthese en waarom gebruik je die?

In een dynamische kennissynthese bouwen deelnemers gezamenlijk kennis op. We gaan in dit type onderzoek op zoek naar lokaal beschikbare kennis die nu vaak niet gedeeld wordt. Soms is deze kennis lastig onder woorden te brengen. Je hebt creatieve methoden nodig om deze kennis te achterhalen. Onderzoekers schijnen in een dynamische kennissynthese licht op deze andersoortige kennisbronnen en richten zich daarbij op het direct bruikbaar maken van deze kennis voor belanghebbenden. Dit is een participatief en relationeel proces, met focus op actie.  .  .