Verschillende subsidierondes Versterking aanpak eenzaamheid

2019

Subsidieronde 'Versterking aanpak eenzaamheid - startende lokale initiatieven'

In 2019 zijn er 25 innovatieve, startende en lokale initiatieven van start gegaan. Deze initiatieven zijn gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. Deze initiatieven bieden een aanvulling en zijn vernieuwend ten aanzien van het bestaande, lokale aanbod.

Subsidieronde 'Versterking aanpak eenzaamheid - bestaande lokale initiatieven'

Naast de startende initiatieven kregen 35 initiatieven subsidie om hun bestaande initiatief door te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

2021

Subsidieronde 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid'   

In 2021 kregen 61 initiatieven subsidie om hun lokale initiatief door te intwikken en/of te verspreiden. Deze initiatieven zijn gericht op het signaleren, voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid onder ouderen boven de 75 jaar.

Subsidieronde 'Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning'   

Binnen deze subsidieronde worden vier succesvolle, bestaande en sociale interventies ondersteund bij de duurzame kwaliteitsontwikkeling. De projecten werken toe naar het goed beschrijven en/of theoretisch onderbouwen van hun interventie om deze voor te leggen voor erkenning bij één van de databanken voor erkende interventies.

2022

Subsidieronde 'Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning'

In 2022 is de subsidieoproep 'Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning' opengesteld. Het doel van deze subsidie is dat sociale interventies de werkzaamheid op het verminderen van eenzaamheid expliciteren en tegelijkertijd stappen kunnen zetten voor toelating tot het erkenningstraject voor de Databank Effectieve sociale interventies.

Welke 9 eenzaamheidsinterventies zijn op dit moment bezig met expliciteren en begeleiding naar erkenning?

Klik op de link om de publiekssamenvatting van deze interventies te lezen.