Zingeving

Zingeving gaat over het leven inrichten op een manier die bij iemands wensen en behoeften past. Zoals sociale contacten of regievoering over het eigen leven. En omgaan met eenzaamheid, verlies, ziekte of een beperking. Zingeving draagt bij aan een goede kwaliteit van leven.

Zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie

​​​​​Veel kwetsbare en zieke mensen blijven langer thuis wonen, en ook zorg en welzijn verplaatst steeds meer naar de thuissituatie. Het sociaal domein en wijkteams krijgen een grotere rol en de vraag naar geestelijke verzorging in de thuissituatie neemt toe. Hoe kan aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van zorgverleners en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij in ons programma Zingeving en Geestelijke verzorging in professionalisering door kennisontwikkeling en -implementatie. Zoals (actie)onderzoek, nascholing en vaardigheidstrainingen, een kennisdatabank en tools voor samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn bij levensvragen.

Wilt u hier meer over weten en ermee aan de slag? Bekijk het overzicht van betrokken partijen bij zingeving en geestelijke verzorging en de thuissituatie en lees meer over ons actieonderzoek en beschikbare hulpmiddelen.

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase

Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten worden geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan. Deze confrontatie met de dood en beperkingen op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied kunnen gepaard gaan met allerlei vragen. Passende ondersteuning bij deze spirituele en existentiële vragen en behoeften is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Wij stimuleren ontwikkeling van hulpmiddelen die handvatten bieden om vragen en behoeften van patiënten en hun naasten te herkennen en hierover in gesprek te gaan. Lees meer over zingeving in de palliatieve fase in onze artikelenreeks.

Masterclass Zingeving bij huisarts en praktijkondersteuner

Met casuïstiek door Sander de Hosson

Neem deel aan onze masterclass ‘Zingeving bij huisarts en praktijkondersteuner’ op 23 mei 2024 en leer de behoeften van patiënten aan zingeving (nog beter) te signaleren, bespreken en begeleiden. Interesse? Meld je nu aan! 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Palliatieve zorg

Contact

Programmasecretariaat zingeving

zingeving [at] zonmw.nl