Over dit programma

Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van VWS ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Deze opdracht voeren wij uit binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Actieprogramma’s

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid vloeit voort uit het Pact voor de Ouderenzorg dat het ministerie van VWS in 2018 heeft gelanceerd. Vanuit dit Pact werken verschillende organisaties samen om – met actieprogramma’s - een aantal nijpende problemen waar ouderen mee te kampen hebben, aan te pakken. Hiervan is eenzaamheid er één. De andere twee actieprogramma’s zijn Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Eenzaamheid onder ouderen: vormen, oorzaken en gevolgen

Eenzaamheid is vaak een ingewikkeld probleem. We onderscheiden drie vormen van eenzaamheid: sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet te kort. Er is een sociale behoefte. De oorzaken van eenzaamheid – onder ouderen – zijn verschillend en lopen uiteen van het verlies van naasten en het verslechteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een gevoel van ‘buiten de samenleving staan’. De gevolgen van eenzaamheid zijn vaak ingrijpend.   

Openstaande subsidierondes

Op dit moment staan twee subsidierondes open:

Subsidieoproep 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid'

Deze oproep richt zich op de ondersteuning van de maatschappelijke beweging die is ingezet door het programma Eén tegen eenzaamheid. Doel van de subsidie is het stimuleren van de doorontwikkeling en desgewenst uitbreiding van bestaande eenzaamheidsinitiatieven die op lokaal niveau impact realiseren en streven naar een duurzame doorontwikkeling. Belangrijk onderdeel is het overdraagbaar maken van de opgedane ervaring en kennis. De subsidie die aangevraagd kan worden binnen deze subsidieoproep bedraagt maximaal € 40.000,- per project. De looptijd van het project bedraagt minimaal 12 en maximaal 18 maanden. De deadline voor indienen is 1 september 2020. De subsidieoproep vindt u hier.

Subsidieoproep 'Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning'

Deze oproep, die alleen op uitnodiging is opengesteld, richt zich op de ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies. Deze interventies worden gedurende de looptijd, in aansluiting op het WAC-advies, ondersteund in het goed beschrijven en/of theoretisch onderbouwen van de interventie ter voorbereiding op toelating tot het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies. De subsidieoproep vindt u hier.

Meer informatie over de subsidieoproep

In de subsidieoproepen vindt u alle informatie over wat u precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria. De veelgestelde vragen hebben wij voor u op een rij gezet. Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur. U belt hiervoor naar 070-3495472.

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

Relevante links

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website