Over dit programma

Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Deze opdracht voeren wij uit binnen ons programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Actieprogramma’s

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid vloeit voort uit het Pact voor de Ouderenzorg dat het ministerie van VWS in 2018 heeft gelanceerd. Vanuit dit Pact werken verschillende organisaties samen om – met actieprogramma’s - een aantal nijpende problemen waar ouderen mee te kampen hebben, aan te pakken. Hiervan is eenzaamheid er één. De andere twee actieprogramma’s zijn Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Eenzaamheid onder ouderen: vormen, oorzaken en gevolgen

Eenzaamheid is vaak een ingewikkeld probleem. We onderscheiden drie vormen van eenzaamheid: sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Existentiële eenzaamheid gaat over zingeving en over vragen als: wat voeg ik nog toe aan de maatschappij en hoe verhoud ik mij tot mijzelf en anderen? De oorzaken van eenzaamheid – onder ouderen – zijn verschillend en lopen uiteen van het verlies van naasten en het verslechteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een gevoel van ‘buiten de samenleving staan’. De gevolgen van eenzaamheid zijn vaak ingrijpend.   

Subsidiemogelijkheden voor startende en bestaande lokale initiatieven - vooraanmelding lopende rondes gesloten!

De eerste subsidiemogelijkheden zijn voor (startende) samenwerkende initiatiefnemers die hun plan om eenzaamheid onder ouderen – op lokaal niveau – aan te pakken in praktijk willen brengen en (verder) willen ontwikkelen. Voor deze subsidieoproep was het noodzakelijk om uiterlijk 12 september een vooraanmelding te doen. Deze vooraanmelding is inmiddels gesloten.

Veelgestelde vragen subsidieoproep

Bekijk de veelgestelde vragen over onze subsidieoproep.

Meer informatie

In de subsidieoproepen vindt u alle informatie over wat u precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria. Heeft u na het lezen van de oproep nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl of bellen naar het secretariaat Ouderen op telefoonnummer +31 70 349 54 72.

Relevante links

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website