ZonMw draagt bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de medisch specialistische zorg. Een sterke samenwerking en structurele financiering zijn nodig om de kwaliteit en infrastructuur van deze zorg te verbeteren.

Uitgelicht

Effecten centralisatie van zorg voor mensen met beroerte

Wat zijn de effecten als de zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct wordt gecentraliseerd? Er is een kortere doorlooptijd, waardoor patiënten sneller herstellen en er minder uitval is. Christien van der Linden is projectleider van het CASCADE-onderzoek en vertelt je er meer over.

Interview Christien van der Linden

www.citrienfonds.nl

Vier jaar Citrienfonds (2014-2018) heeft veel duurzame en breed inzetbare oplossingen opgeleverd. Zoals zorg op maat dichtbij huis, het eenduidig vastleggen van zorginformatie, terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde, innovatieve e-health vormen en kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren. De eerste resultaten en praktische voorbeelden zijn te downloaden via de website van het Citrienfonds. 

Naar de website

Publicatie: Samenwerking TopZorg ziekenhuizen en umc's

voorzijde digipub

Hoe leidt samenwerking tussen TopZorg ziekenhuizen en academische instellingen tot betere resultaten voor de patiënt? In deze nieuwe digitale publicatie zijn mooie voorbeelden en nuttige lessen opgetekend.

digipub TopZorg

Patiënteninformatietool

De patiënteninformatietool helpt medische richtlijnen te vertalen in begrijpelijke informatie voor patiënten. Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde het hulpmiddel. De Stichting Hoormij zette er de richtlijn voor tinnitus mee om in een heldere digitale patiëntenfolder.

Lees het interview

Topreferente en topklinische zorg

In de organisatie en bekostiging van de combinatie van (zeer) specialistische zorg en onderzoek zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Bij ZonMw staan twee programma’s in het teken van deze combinatie zorg en onderzoek, het Citrienfonds en het experiment TopZorg.

Lees meer over topreferente en topklinische zorg

Kennisagenda’s

Kennisagenda’s binnen de medisch specialistische zorg zijn van belang voor de professionalisering. ZonMw gebruikt ze in het kader van praktijkgericht programmeren. Ze geven de kennisbehoeften weer van veldpartijen. Medisch specialisten zijn al ver in dit traject.

Lees meer over kennisagenda's

Forensische geneeskunde

Forensisch artsen verrichten sporenonderzoek, voeren lijkschouw uit bij een vermoeden van niet-natuurlijk overlijden en ze leveren arrestantenzorg. Dit vakgebied vraagt om expertise, waar het in de praktijk nogal eens aan schort.

Lees meer over forensische geneeskunde

Infrastructuur

Plaatje met poppetjes en wielen

Het Citrienfonds zorgt voor snellere en veiligere digitale gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en op termijn vermindering van registratielast. Dit is het vertrekpunt voor een betere inrichting van het multidisciplinair overleg en ontwikkeling van regionale samenwerking binnen de oncologische zorg.

Terugdringen onnodige zorg

Binnen de medische wetenschap bestaan interventies die geen gezondheidswinst opleveren, zelfs schade kunnen veroorzaken of alleen voor specifieke groepen patiënten werken. Welke interventies hebben in de Nederlandse zorgpraktijk geen meerwaarde of kunnen beter terughoudend worden toegepast?

Bekijk het overzicht van initiatieven

Actueel

Volg via RSS

Rapport geeft analyse en oplossingsrichtingen: financiering van netwerkzorg

Ziekenhuizen en andere zorgverleners werken steeds vaker samen in regionale oncologienetwerken. Specialisten uit verschillende ziekenhuizen in één regio zijn betrokken bij de diagnose en behandeling. Dit biedt patiënten met kanker integrale, persoonsgerichte oncologische zorg. Dichtbij huis als het kan, wat verder weg als het moet. 

Nieuws

Netwerkvoorbereider voor netwerkvorming rondom onderzoek in de zorg

De Federatie Medisch Specialisten en ZonMw willen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen de realisatie van netwerken faciliteren. De inzet van netwerken en consortia rondom onderzoek in de zorg creëert meer mogelijkheden om beter en meer toepasbaar onderzoek te doen en onderzoeksresultaten sneller te kunnen implementeren.

Screenshot van de website Netwerkvoorbereider.nl
Netwerkvoorbereider.nl
Nieuws

Veel uitdagingen in de zorg aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna 3 op de 4 zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huisartsenpraktijk is dit zelfs op ruim 4 op de 5. In opdracht van ZonMw hebben Nivel en Amsterdam UMC (AMC Sociale Geneeskunde) onderzocht welke uitdagingen zorgverleners in de eerste en tweede lijn ervaren in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Elders gezien

Het Citrienfonds gaat door:

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds. Hiermee gaan de umc’s met andere partijen in de zorg verder werken aan het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek.

Afbeelding van de website
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Inspiratie Meet & Greet Citrienfonds

De toekomstbestendigheid van de zorg is een grote maatschappelijke uitdaging. Niet voor niets startte VWS in 2014 het Citrienfonds. Omdat de vraagstukken van destijds - kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg - nog steeds actueel zijn, gaat het Citrienfonds de komende jaren door!

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

portret van vrouw

Manon Hekman

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 41
E-mailadrestopzorg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website