ZonMw draagt bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de medisch specialistische zorg. Een sterke samenwerking en structurele financiering zijn nodig om de kwaliteit en infrastructuur van deze zorg te verbeteren.

Uitgelicht

Rol voor e-health in transitie van zorg

Meetapparaat in hand

De zorg verbeteren met behulp van informatietechnologie is een aansprekende en schijnbaar voor de hand liggende oplossing voor de huidige en voorziene problematiek binnen de zorg, zoals de toenemende vergrijzing en oplopende personeelstekorten.

E-health een betekenisvolle rol in de transitie van zorg

Een soepele transitie van kind- naar volwassenzorg

Lisa Verberg en Dunja Dreesens

‘Praat niet over, maar met jongeren.’ Ervaringsdeskundige Lisa Verberg en projectleider Dunja Dreesens werken samen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg, van kind- naar volwassenzorg.

Bekijk hun tips en ervaringen

Effectiviteit samen beslissen in de geriatrie

Portretfoto Ruth Pel

Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten.

Bekijk de resultaten

Gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk

Portretfoto Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. Dat blijkt uit onderzoek van universitair docenten medische ethiek Gert Olthuis en Anke Oerlemans van het Radboudumc. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’

Interview met Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Evaluatie TopZorg

Chirurgen in een operatiekamer in het ziekenhuis

In het kader van het programma TopZorg werden 3 niet-academische ziekenhuizen gesubsidieerd om zo zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek te bekostigen. Parallel aan het programma liep een evaluatie mee, deze was gericht op het vaststellen van de (maatschappelijke) meerwaarde van een combinatie van topspecialistische zorg en onderzoek in een niet-academische setting. Het programma TopZorg wordt de komende vier jaar voortgezet in het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO).

Lees hier de evaluatie

Hoe de zorg betaalbaar blijft én beter kan

Helen Mertens, voorzitter Regiegroep Citrienfonds

Het Citrienfonds gaat (2019-2022) door met het implementeren van de behaalde resultaten uit de afgelopen jaren. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘Betere zorg tegen lagere kosten, dat krijgen we alleen samen voor elkaar.’

Lees het interview met Helen Mertens

Actueel


Bekijk het project Horen, Zien en Spreken: gelijkwaardige dialoog met zorgafhankelijke cliënten voor betere kwaliteit van langdurige zorg
Tweet

Rol voor e-health in transitie van zorg

De zorg verbeteren met behulp van informatietechnologie is een aansprekende en schijnbaar voor de hand liggende oplossing voor de huidige en voorziene problematiek binnen de zorg, zoals de toenemende vergrijzing en oplopende personeelstekorten.

Meetapparaat in de hand
Nieuws

Nieuw programma van start: Safety II en veiligheidsergonomie

Werken de principes van Safety II ook in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland? En leveren ze een bijdrage aan veiligere zorg voor patiënten? Deze vragen staan centraal in het nieuwe programma Safety II en veiligheidsergonomie. Begin april komt de eerste subsidieoproep online.

Nieuws

Actieonderzoek innovatieve zorg

Actieonderzoek is cyclisch en stapsgewijs onderzoeken, veranderen en innoveren in de praktijk. Hoe lopen de projecten van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg? Wat komen de innovatoren tegen en wat leren ze daarvan?

Actieonderzoekers met elkaar in gesprek
Pagina
Toon meer

Agenda

Openingsmanifestatie e-healthweek 2020

Nu er vol wordt ingezet op meer regie voor de patiënt, staat de zorg voor een revolutionaire transitie: het traditionele paternalistische stelsel gaat over in een modern participatiesysteem, waarin zorgprofessionals en patiënten nauw samenwerken. Een all included zorgstelsel waarin zorg rondom de persoon wordt georganiseerd!

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

portret van vrouw

Tamara Adonis

Programmamanager Topspecialistische Zorg en Onderzoek

+31 70 349 50 99
tzo@zonmw.nl
Portretfoto Marlies van den Oever

Marlies van den Oever

Programmamanager Topspecialistische Zorg en Onderzoek

+31 70 349 50 23
tzo@zonmw.nl
portretfoto Kees-Jan den Heijer

Kees-Jan den Heijer

Programmamanager Citrienfonds

+31 70 349 54 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website