Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). ZonMw is strategisch partner van het programma ZE&GG.

Aanleiding

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen. In juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg.

Doel

De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg. Alle partners verbinden zich aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Hierdoor worden de beschikbare publieke middelen effectief besteed, zodat optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft.
Uitgangspunt is dat zorgevaluatie in 2025 onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruikstaan de acties beschreven waarmee de partijen aan de slag zijn.

Samenwerking

Het programma ZE&GG wordt namens de HLA-partijen medisch specialistische zorg uitgevoerd en is ondergebracht bij Zorginstituut Nederland. De regie ligt bij het programma ZE&GG. ZonMw voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek. Tevens brengt ZonMw haar expertise in bij andere acties van het programma ZE&GG.

Programmacommissie

De aanvragen binnen het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG worden beoordeeld door de commissie Evaluatie van Effecten & Kosten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Handelingsagenda ZE&GG - ronde 2020 Programmacommissie

Voorzitter

 • Dr. C.A. (Cees) Postema

Leden

 • Dr. C.J. (Christianne) Buskens
 • Dr. J.P.C. (Janneke) Grutters
 • Dr. G. (Gea) Holtman
 • Drs. I. (Ingrid) Seinen
 • Prof. dr. D.J. (Daan) Touw
 • Prof. dr. R.J. (Rob) van Marum
 • Dr. S. (Saskia) Houterman

Waarnemers

 • Drs. L. (Lenny) Smulders, Ministerie van VWS, directie Zorgverzekeringen
 • Dr. N. (Nicole) Boluyt, Zorginstituut Nederland
 • Dr. A.A. (Anneke) Kwee, programma ZE&GG, Zorginstituut Nederland

Secretaris

 • Dr. T. (Tamar) Smit
Kenmerken
Status:
In uitvoering
Budget:
€ 46.953.000
Looptijd:
Karen van Liere-Visser
programmamanager
evaluatieonderzoekZE&GG [at] zonmw.nl
Tamar Smit
Programmamanager
evaluatieonderzoekze&gg [at] zonmw.nl