Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). ZonMw is strategisch partner van het programma ZE&GG.

Aanleiding

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen. In juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg.

Doel

De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg. Alle partners verbinden zich aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Hierdoor worden de beschikbare publieke middelen effectief besteed, zodat optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft.
Uitgangspunt is dat zorgevaluatie in 2025 onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruikstaan de acties beschreven waarmee de partijen aan de slag zijn.

Samenwerking

Het programma ZE&GG wordt namens de HLA-partijen medisch specialistische zorg uitgevoerd en is ondergebracht bij Zorginstituut Nederland. De regie ligt bij het programma ZE&GG. ZonMw voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek. Tevens brengt ZonMw haar expertise in bij andere acties van het programma ZE&GG.

Programmacommissie Projectideeën

De aanvragen binnen het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG worden beoordeeld door de commissie Evaluatie van Effecten & Kosten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

ZE&GG - ronde en ZE&GG Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg
 

Voorzitter

 • Dr. C.A. (Cees) Postema

Leden

 • Dr. N. (Nicole) Boluyt
 • A. (Anthe) Duinkerken
 • R. (Rimke) Geels
 • Dr. A. (Anne) Leendertse
 • T (Thijs) de Neeve
 • Prof. dr. F. (Frans) Plötz
 • Dr. H.J.F. (Hylke) Brenkman
 • Prof. dr. R.W. (Ralph) Kupka
 • Dr. E. (Esther) Verstraete

Waarnemers

 • Dr. S. (Sejal) Patel, Ministerie van VWS, directie Zorgverzekeringen
 • Dr. A.A. (Anneke) Kwee, programma ZE&GG, Zorginstituut Nederland

Secretaris

 • Dr. T. (Tamar) Smit

Programmacommissie Uitgewerkte aanvragen voor de rondes

De aanvragen binnen het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG worden beoordeeld door de commissie Evaluatie van Effecten & Kosten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

 • ZE&GG Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg

 • ZE&GG - Systeeminbedding Cirkel van Gepast Gebruik (CvGG): Agenderen

Voorzitter

 • Dr. C.A. (Cees) Postema

Leden

 • Prof. Dr. L. (Lotty) Hooft
 • Dr. J. (Janneke) Grutters
 • Dr. W.A. (Willy-Anne) van Stiphout
 • Dr. F. (Franchette) van den Berkmortel
 • Prof. Dr. R.O.B. (Reinold) Gans
 • Dr. R. (Rogier) Mous
 • Dr. H. (Hester) van Piggelen-Gietema

Patiëntvertegenwoordigers 

 • D. (Dominique) Hamerlijnck
 • Dr. J. (Judith) van de Meerakker

Zorgverzekeraarsperspectief 

 • Dr. R. (Raaja) Troubi
 • Dhr. B. (Bert) Bernts

Waarnemers

 • Dr. S. (Sejal) Patel, Ministerie van VWS, directie Zorgverzekeringen
 • Dr. A.A. (Anneke) Kwee, programma ZE&GG, Zorginstituut Nederland

Secretaris

 • Dr. T. (Tamar) Smit

Programmacommissie Handelingsagenda ZE&GG - Ronde 2020

De aanvragen binnen het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG worden beoordeeld door de commissie Evaluatie van Effecten & Kosten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Handelingsagenda ZE&GG - Ronde 2020

 

Voorzitter

 • Dr. C.A. (Cees) Postema

Leden

 • Dr. C.A.J.M. (Corianne) de Borgie
 • Dr. C.J. (Christianne) Buskens
 • Dr. J.P.C. (Janneke) Grutters
 • Dr. G. (Gea) Holtman
 • Drs. I. (Ingrid) Seinen
 • Prof. dr. D.J. (Daan) Touw
 • Prof. dr. R.J. (Rob) van Marum
 • Dr. S. (Saskia) Houterman

Waarnemers

 • H. (Houda) Alla Ministerie van VWS, directie Zorgverzekeringen
 • Dr. N. (Nicole) Boluyt, Zorginstituut Nederland 
 • Dr. A.A. (Anneke) Kwee, projectorganisatie programma ZE&GG

Secretaris

 • Dr. T. (Tamar) Smit

Programmacommissie Extra Ronde 2019

De aanvragen binnen het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG worden beoordeeld door de commissie Evaluatie van Effecten & Kosten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Extra Ronde 2019
 

Voorzitter

 • Dr. C.A. (Cees) Postema

Leden

 • Dr. C.A.J.M. (Corianne) de Borgie
 • Dr. J.E. (Judith) Bosmans
 • Dr. C.J. (Christianne) Buskens
 • Dr. J.P.C. (Janneke) Grutters
 • Dr. G. (Gea) Holtman
 • Drs. I. (Ingrid) Seinen
 • Prof. dr. D.J. (Daan) Touw
 • Dr. P.J. (Peter) Wahab
 • Prof. dr. G.D.E.M. (Trudy) van der Weijden

Waarnemers

 • Drs. W. (Willem) de Haan, Ministerie van VWS, directie Zorgverzekeringen
 • Dr. N. (Nicole) Boluyt, Zorginstituut Nederland 
 • Dr. A.A. (Anneke) Kwee, projectorganisatie programma ZE&GG

Secretaris

 • Dr. T. (Tamar) Smit

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 46.953.000
Looptijd: 84%
Looptijd: 84 %
Tamar Smit
Programmamanager
evaluatieonderzoekze&gg [at] zonmw.nl
Sylvia Pellekooren
evaluatieonderzoekze&gg [at] zonmw.nl
Marlous Dillingh
Senior Programmamanager
evaluatieonderzoekze&gg [at] zonmw.nl