Projectnummer08391062120004
Looptijdmaart 2023 t/m februari 2029
ProjectleiderLaura van Buul (Amsterdam UMC)
Onderdeel van programmaHuisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Verpleeghuis (VPH) bewoners hebben vaak bacteriën in de urine. Vaak wordt er dan gedacht aan een urineweginfectie (UWI), maar iemand heeft pas een UWI als er ook klachten zijn die daarop wijzen (bijvoorbeeld pijn bij het plassen). Bij kwetsbare ouderen is het echter lastig om te achterhalen of zulke klachten er zijn, bijvoorbeeld door dementie. Er wordt dan vaak ‘voor de zekerheid’ antibiotica gegeven, maar dit kan bijwerkingen geven en draagt bij aan antibioticaresistentie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de aanwezigheid van ‘goede’ bacteriën in de blaas kan beschermen tegen UWI.

Doel

Met de verkregen inzichten willen we bijdragen aan het beter voorkómen, vaststellen en behandelen van UWI bij VPH bewoners.

Werkwijze

We onderzoeken dit door het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen in kaart te brengen. We verzamelen daarom routinematig urinemonsters van VPH bewoners en onderzoeken de eigenschappen van de bacteriën die we hierin aantreffen.

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Relevante ZonMw-projecten

Relevante thema's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website