Voor een optimale ontwikkeling en hechting van het kind is het welbevinden van de ouders een cruciale factor. Het welbevinden van de ouder gaat vooraf aan positieve aandacht voor het kind. Aandacht voor opvoeden is er volop, maar er is meer aandacht nodig voor ouderschap.

Hierbij gaat het over hoe een vader of moeder zich als ouder voelt, de interactie tussen ouders en kind en tussen ouders onderling. Door ouders de ruimte te geven om in hun ouderschap te groeien en waar nodig hen hierin te ondersteunen, bevorderen we een positieve opvoeding. De JGZ draagt bij aan een krachtig ouderschap. Hierbij staat het perspectief van de ouder centraal. 

Uitgelicht

JGZ projecten Ouderschap en opvoeding

moeder en kind in de bibliotheek

Ouders spelen een grote rol in de gezondheid en het welzijn van het kind. Aandacht voor opvoeden is er al volop, maar er is meer aandacht nodig voor ouderschap. Hoe laat je als JGZ-professional ouders in hun ouderschap groeien en hoe kun je hen waar nodig ondersteunen? Bekijk tools, innovaties en/of werkwijzen die je kunt gebruiken bij je werk.

Aan de slag met ouderschap en opvoeding

Vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning

moeders met baby's

Door ouders, kinderen en jongeren op tijd en in hun eigen omgeving ondersteuning te bieden kunnen zwaardere problemen voorkomen worden en ervaren ouders wat ze zelf kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld met online oudertrainingen of door ouders ruimte te bieden ervaring en adviezen uit te wisselen, bij voorkeur in de wijk waar zij wonen. Meer weten over deze aanpak?

Thema basisondersteuning en preventie

Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS

uitreiking Parel

De training ScheidingsATLAS helpt gescheiden ouders met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. En geeft antwoorden op vragen over opvoeding na de scheiding en communiceren met de andere ouder. De korte training geeft daarnaast ouders steun, informatie en tools om beter om te gaan met de scheiding.

Lees meer over het project

LOL-training: Zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

spelende kinderen en moeder

De LOL-training helpt jongeren en ouders met een migratieachtergrond en ggz-problematiek stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en aan de bel te trekken als het even niet gaat. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Ook met de training aan de slag in jouw organisatie of gemeente?

Vraag een voucher aan

Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag

springende jongens

Als jeugdprofessional of beleidsmedewerker meer inzicht krijgen in wat effectieve hulp is voor kinderen met druk en impulsief gedrag? De wekplaats ADHD en Druk Gedrag maakt samen met jouw organisatie een voorlichtingsmodule op maat. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit trainingen, lezingen, een richtlijn en/of factsheets. Benieuwd wat de voorlichtingskoffer jou kan bieden?

Vraag een voucher aan

Met kennis effectiever opvoedingssteun bieden

Meer inzicht in de zorgen van ouders over de opvoeding én inzicht in de effectieve elementen van opvoedprogramma’s. Dit maakt vraaggerichte steun aan ouders en beter advies aan gemeenten mogelijk. Dankzij ons onderzoek weten we nu veel beter welke vragen ouders hebben over de opvoeding van hun kinderen,’ vertelt hoogleraar jeugdgezondheidszorg Hein Raat.

Hoe geef ik vraaggerichte steun?

Actueel

Nu online: subsidieoproep Pilots voor een betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp

Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is daarom noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak lastig te realiseren door organisatorische structuren, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Daarom is er subsidie beschikbaar voor pilots...

Nieuws

Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie

In Zwolle heeft de Leergemeenschap ‘Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie’ 2 jaar lang gewerkt aan preventie-activiteiten voor ouders met jonge kinderen in 3 Zwolse wijken. De activiteiten die hieruit voort zijn gekomen zorgen ervoor dat ouders elkaar beter kunnen ondersteunen. Maar zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.

Nieuws

Vooraankondiging subsidieoproep: pilots voor een betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp

Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is daarom noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak lastig te realiseren door organisatorische structuren, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Daarom komt er binnenkort subsidie beschikbaar...

Nieuws

Onderzoek gaat impact bestuderen van gebruik van digitale media op ontwikkeling en kansengelijkheid van jeugd

NWO heeft een project toegekend binnen het NWA-programma ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’. Het programma heeft als doel om inzichten te ontwikkelen voor toekomstbestendige handelingsperspectieven voor (landelijk en/of regionaal/gemeentelijk) beleid en praktijk, om daarmee de kansen van digitalisering te kunnen benutten en/of negatieve impact te kunnen reduceren.

Elders gezien
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contactpersonen

Matthea van Leeuwe

Programmamanager

+31 70 349 53 34
Leeuwe@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website