Voor een optimale ontwikkeling en hechting van het kind is het welbevinden van de ouders een cruciale factor. Het welbevinden van de ouder gaat vooraf aan positieve aandacht voor het kind. Aandacht voor opvoeden is er volop, maar er is meer aandacht nodig voor ouderschap.

Hierbij gaat het over hoe een vader of moeder zich als ouder voelt, de interactie tussen ouders en kind en tussen ouders onderling. Door ouders de ruimte te geven om in hun ouderschap te groeien en waar nodig hen hierin te ondersteunen, bevorderen we een positieve opvoeding. De JGZ draagt bij aan een krachtig ouderschap. Hierbij staat het perspectief van de ouder centraal. 

Uitgelicht

JGZ projecten Ouderschap en opvoeding

moeder en kind in de bibliotheek

Ouders spelen een grote rol in de gezondheid en het welzijn van het kind. Aandacht voor opvoeden is er al volop, maar er is meer aandacht nodig voor ouderschap. Hoe laat je als JGZ-professional ouders in hun ouderschap groeien en hoe kun je hen waar nodig ondersteunen? Bekijk tools, innovaties en/of werkwijzen die je kunt gebruiken bij je werk.

Aan de slag met ouderschap en opvoeding

Vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning

moeders met baby's

Door ouders, kinderen en jongeren op tijd en in hun eigen omgeving ondersteuning te bieden kunnen zwaardere problemen voorkomen worden en ervaren ouders wat ze zelf kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld met online oudertrainingen of door ouders ruimte te bieden ervaring en adviezen uit te wisselen, bij voorkeur in de wijk waar zij wonen. Meer weten over deze aanpak?

Thema basisondersteuning en preventie

Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS

uitreiking Parel

De training ScheidingsATLAS helpt gescheiden ouders met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. En geeft antwoorden op vragen over opvoeding na de scheiding en communiceren met de andere ouder. De korte training geeft daarnaast ouders steun, informatie en tools om beter om te gaan met de scheiding.

Lees meer over het project

LOL-training: Zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

spelende kinderen en moeder

De LOL-training helpt jongeren en ouders met een migratieachtergrond en ggz-problematiek stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en aan de bel te trekken als het even niet gaat. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Ook met de training aan de slag in jouw organisatie of gemeente?

Vraag een voucher aan

Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag

springende jongens

Als jeugdprofessional of beleidsmedewerker meer inzicht krijgen in wat effectieve hulp is voor kinderen met druk en impulsief gedrag? De wekplaats ADHD en Druk Gedrag maakt samen met jouw organisatie een voorlichtingsmodule op maat. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit trainingen, lezingen, een richtlijn en/of factsheets. Benieuwd wat de voorlichtingskoffer jou kan bieden?

Vraag een voucher aan

Met kennis effectiever opvoedingssteun bieden

Meer inzicht in de zorgen van ouders over de opvoeding én inzicht in de effectieve elementen van opvoedprogramma’s. Dit maakt vraaggerichte steun aan ouders en beter advies aan gemeenten mogelijk. Dankzij ons onderzoek weten we nu veel beter welke vragen ouders hebben over de opvoeding van hun kinderen,’ vertelt hoogleraar jeugdgezondheidszorg Hein Raat.

Hoe geef ik vraaggerichte steun?

Actueel

Nieuw onderwijsmateriaal voor hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar opleidingen voor jeugdprofessionals. Daarom zijn in het project ‘Samen de handen in één voor multiprobleem’ diverse onderwijsmaterialen ontwikkeld. Hiermee kunnen (toekomstig) jeugdprofessionals belangrijke vaardigheden voor de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe...

Nieuws

Oudertraining ScheidingsATLAS ontvangt ZonMw Parel

De training ScheidingsATLAS helpt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. In deze unieke en korte training krijgen ouders steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Door het laagdrempelige en preventieve karakter van de training, het hiaat waarin de training voorziet en de impact die de training heeft op ouders, ontving ScheidingsATLAS uit handen van ZonMw-directeur...

Nieuws

Het houdt nooit op, niet vanzelf: Zaaigoed podcastserie maakt aflevering over huiselijk geweld

Het programma sociaal domein maakte in de Zaaigoed podcastserie een aflevering over huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij ze samenwerkte met het programma Geweld hoort nergens thuis. In deze podcast komen Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut en hoogleraar intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en Machteld Beukema, hoofd van Veilig Thuis Zuid-Limburg aan het woord.

Elders gezien
Toon meer

Agenda

Voor de Jeugd Dag

De Voor de Jeugd Dag 2021 is op maandag 27 september. Vanuit de Westergas worden live programma onderdelen aangeboden. Je herkent de zalen en werkvormen vast nog van voorgaande edities. Het enige verschil is dat je vanuit je eigen stoel meekijkt.

Lees meer

Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek

Ook in 2021 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) de Masterclass ‘Jongerenparticipatie in onderzoek’. Dit jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen op 17 september of 8 oktober. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. De masterclass is geheel digitaal. Meld u nu aan via onderstaande link.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contactpersonen

Matthea van Leeuwe

Programmamanager

+31 70 349 53 34
Leeuwe@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website