Voor een optimale ontwikkeling en hechting van het kind is het welbevinden van de ouders een cruciale factor. Het welbevinden van de ouder gaat vooraf aan positieve aandacht voor het kind. Aandacht voor opvoeden is er volop, maar er is meer aandacht nodig voor ouderschap.

Hierbij gaat het over hoe een vader of moeder zich als ouder voelt, de interactie tussen ouders en kind en tussen ouders onderling. Door ouders de ruimte te geven om in hun ouderschap te groeien en waar nodig hen hierin te ondersteunen, bevorderen we een positieve opvoeding. De JGZ draagt bij aan een krachtig ouderschap. Hierbij staat het perspectief van de ouder centraal. 

Uitgelicht

JGZ projecten Ouderschap en opvoeding

moeder en kind in de bibliotheek

Ouders spelen een grote rol in de gezondheid en het welzijn van het kind. Aandacht voor opvoeden is er al volop, maar er is meer aandacht nodig voor ouderschap. Hoe laat je als JGZ-professional ouders in hun ouderschap groeien en hoe kun je hen waar nodig ondersteunen? Bekijk tools, innovaties en/of werkwijzen die je kunt gebruiken bij je werk.

Aan de slag met ouderschap en opvoeding

Vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning

moeders met baby's

Door ouders, kinderen en jongeren op tijd en in hun eigen omgeving ondersteuning te bieden kunnen zwaardere problemen voorkomen worden en ervaren ouders wat ze zelf kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld met online oudertrainingen of door ouders ruimte te bieden ervaring en adviezen uit te wisselen, bij voorkeur in de wijk waar zij wonen. Meer weten over deze aanpak?

Thema basisondersteuning en preventie

Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS

uitreiking Parel

De training ScheidingsATLAS helpt gescheiden ouders met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. En geeft antwoorden op vragen over opvoeding na de scheiding en communiceren met de andere ouder. De korte training geeft daarnaast ouders steun, informatie en tools om beter om te gaan met de scheiding.

Lees meer over het project

LOL-training: Zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

spelende kinderen en moeder

De LOL-training helpt jongeren en ouders met een migratieachtergrond en ggz-problematiek stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en aan de bel te trekken als het even niet gaat. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Ook met de training aan de slag in jouw organisatie of gemeente?

Vraag een voucher aan

Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag

springende jongens

Als jeugdprofessional of beleidsmedewerker meer inzicht krijgen in wat effectieve hulp is voor kinderen met druk en impulsief gedrag? De wekplaats ADHD en Druk Gedrag maakt samen met jouw organisatie een voorlichtingsmodule op maat. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit trainingen, lezingen, een richtlijn en/of factsheets. Benieuwd wat de voorlichtingskoffer jou kan bieden?

Vraag een voucher aan

Met kennis effectiever opvoedingssteun bieden

Meer inzicht in de zorgen van ouders over de opvoeding én inzicht in de effectieve elementen van opvoedprogramma’s. Dit maakt vraaggerichte steun aan ouders en beter advies aan gemeenten mogelijk. Dankzij ons onderzoek weten we nu veel beter welke vragen ouders hebben over de opvoeding van hun kinderen,’ vertelt hoogleraar jeugdgezondheidszorg Hein Raat.

Hoe geef ik vraaggerichte steun?

Actueel

Onderzoek gaat impact bestuderen van gebruik van digitale media op ontwikkeling en kansengelijkheid van jeugd

NWO heeft een project toegekend binnen het NWA-programma ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’. Het programma heeft als doel om inzichten te ontwikkelen voor toekomstbestendige handelingsperspectieven voor (landelijk en/of regionaal/gemeentelijk) beleid en praktijk, om daarmee de kansen van digitalisering te kunnen benutten en/of negatieve impact te kunnen reduceren.

Elders gezien

Inschrijven voor Jeugd in Onderzoek nú mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven voor Jeugd in Onderzoek. Dé ontmoetingspek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten op 22 september in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

Nieuws

Subsidieronde MDT in actie voor Oekraïne opengesteld

Jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden over de oorlog in Oekraïne. Ze maken zich ook zorgen over hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s die spelen in de samenleving. Vanuit dit programma is daarom de snelle, laagdrempelige subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ opengesteld. Er is € 2...

Nieuws

Toepassen van neuropsychobiologische kennis voor het voorkomen van (jeugd)criminaliteit

De afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over het (adolescenten)brein. Ook de kennis over neurobiologische factoren van antisociaal gedrag bij jongeren is sterk gegroeid. De toepassing van deze kennis is van groot belang voor de preventie van (jeugd)criminaliteit en de interventies die daarvoor ingezet worden. In het project Brainstorm zijn 2 modules ontwikkeld, die ervoor moeten zorgen dat bestaande neurobiologische en psychosociale...

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contactpersonen

Matthea van Leeuwe

Programmamanager

+31 70 349 53 34
Leeuwe@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website