Jongerenparticipatie in onderzoek

Samenwerken met jongeren aan onderzoek is belangrijk. De aanpak en uitkomsten sluiten dan beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Steeds meer jeugdonderzoekers betrekken jongeren daarom actief bij hun projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat de participatie ook echt van betekenis is voor alle partijen?

ZonMw ondersteunt jongerenpartcipatie in onderzoek

ZonMw vindt participatie van jongeren in onderzoek belangrijk. En ondersteunt daarom zowel onderzoekers als jongeren in het betekenisvol vormgeven van participatie. Onder andere met subsidieoproepen waarin leren over jongerenparticipatie centraal staat. Of die jongeren in de gelegenheid stellen zelf onderzoek te doen. Maar ook via masterclasses en een publicaties met tips.

Masterclass ’Do’s en don’ts van jongerenparticipatie'

Op vrijdag 23 juni 2023 organiseerden we samen met jongerenparticipatieplatform YoungXperts een masterclass voor onderzoekers. Deelnemers gingen op deze dag direct aan de slag met een casus of vraagstuk vanuit hun eigen praktijk. En gingen aan het einde van de dag naar huis met een uitgewerkt participatieplan. 

Interesse om aan een van onze masterclasses deel te nemen? Houd onze nieuwsbrief en LinkedIn: Jeugd in de gaten!

Tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek

Jongeren bij onderzoek betrekken? En dan zo dat het ook écht van betekenis is voor alle partijen? We bundelden, samen met onderzoekers en jongeren, 5 tips voor jongerenparticipatie in onderzoek in een praktische publicatie.

Meer tips en inzichten? Bente van Oort deed onderzoek hoe je participatie van jongeren in onderzoek goed vorm kunt geven. In deze drieluik staan tips en inzichten voor wetenschappers om jongerenparticipatiesamen met jongeren te ontdekken. Daarnaast deelt ze heldere do’s en don’ts.

 

Afbeelding

Tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek

Aan de slag met betekenisvolle participatie? In deze publicatie geven we je 5 tips om je onderzoek samen met jongeren te verdiepen.
Afbeelding

Tips voor succesvolle inclusie in jeugdonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek staat of valt bij het includeren van voldoende én de juiste respondenten. In deze publicatie geven we je 5 tips.

Een passende waardering voor de inzet van jongeren

Jongeren hebben met school en andere activiteiten vaak een vol programma. Tijd die ze in onderzoek stoppen, kunnen ze bijvoorbeeld niet besteden aan betaald werk. Laat blijken dat hun tijd van waarde is door dit uit te spreken en een passende vergoeding te geven. Om onderzoekers te ondersteunen maakten we overzicht met voorbeelden.

Leernetwerk participatief jeugdonderzoek

In dit leernetwerk werken enthousiaste, ervaren jongeren en onderzoekers samen aan de kwaliteit, ethiek en praktijk van jongerenparticipatie. Het netwerkt coacht jonge onderzoekers, deelt kennis, prikkelt en inspireert. Zo versterkt de kwaliteit van participatief jeugdonderzoek. Er is specifiek aandacht voor jongeren in kwetsbare omstandigheden en wat zij nodig hebben om hun stem te laten horen in onderzoek. Interesse? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het Leernetwerk participatief jeugdonderzoek - School for Participation