Jongerenparticipatie in onderzoek

Samenwerken met jongeren aan onderzoek is belangrijk. De aanpak en uitkomsten sluiten dan beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Steeds meer jeugdonderzoekers betrekken jongeren daarom actief bij hun projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat de participatie ook echt van betekenis is voor alle partijen?

ZonMw ondersteunt jongerenpartcipatie in onderzoek

ZonMw vindt participatie van jongeren in onderzoek belangrijk. En ondersteunt daarom zowel onderzoekers als jongeren in het betekenisvol vormgeven van participatie. Onder andere met subsidieoproepen waarin leren over jongerenparticipatie centraal staat. Of die jongeren in de gelegenheid stellen zelf onderzoek te doen. Maar ook via masterclasses en een publicatie met tips.

Masterclass 'Do’s en don’ts van jongerenparticipatie'

Samen met YoungXperts organiseert ZonMw masterclasses voor onderzoekers. Op deze dag gaan deelnemers direct aan de slag met een casus of vraagstuk vanuit hun eigen praktijk. Zodat ze aan het einde van de dag naar huis gaan met een uitgewerkt participatieplan. 
De volgende masterclass is op 15 november 2024. Begin september kun je je hiervoor inschrijven. Voor meer informatie houd onze nieuwsbrief Jeugd en LinkedIn: jeugd in de gaten. 

Tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek

Jongeren bij onderzoek betrekken? En dan zo dat het ook écht van betekenis is voor alle partijen? We bundelden, samen met onderzoekers en jongeren, 5 tips voor jongerenparticipatie in onderzoek in een praktische publicatie.

Meer tips en inzichten? Bente van Oort deed onderzoek hoe je participatie van jongeren in onderzoek goed vorm kunt geven. In deze drieluik staan tips en inzichten voor wetenschappers om jongerenparticipatiesamen met jongeren te ontdekken. Daarnaast deelt ze heldere do’s en don’ts.

 

Afbeelding

Tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek

Aan de slag met betekenisvolle participatie? In deze publicatie geven we je 5 tips om je onderzoek samen met jongeren te verdiepen.
Afbeelding

Tips voor succesvolle inclusie in jeugdonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek staat of valt bij het includeren van voldoende én de juiste respondenten. In deze publicatie geven we je 5 tips.

Een passende waardering voor de inzet van jongeren

Jongeren hebben met school en andere activiteiten vaak een vol programma. Tijd die ze in onderzoek stoppen, kunnen ze bijvoorbeeld niet besteden aan betaald werk. Laat blijken dat hun tijd van waarde is door dit uit te spreken en een passende waardering te geven. Om onderzoekers te ondersteunen maakten we overzicht met voorbeelden.

Leernetwerk participatief jeugdonderzoek

In dit leernetwerk werken enthousiaste, ervaren jongeren en onderzoekers samen aan de kwaliteit, ethiek en praktijk van jongerenparticipatie. Het netwerkt coacht jonge onderzoekers, deelt kennis, prikkelt en inspireert. Zo versterkt de kwaliteit van participatief jeugdonderzoek. Er is specifiek aandacht voor jongeren in kwetsbare omstandigheden en wat zij nodig hebben om hun stem te laten horen in onderzoek. Ook delen zij regelmatig PARTIlessen over interessante thema's rondom jongerenparticipatie. Zoals Recycle jongeren versus wegwerpjongeren. 

Meld je ook aan voor de nieuwsbrief van het Leernetwerk participatief jeugdonderzoek

Jongerennetwerk ervaringskennis in onderzoek

Het is essentieel dat onderzoek, beleid en uitvoering aansluit op de belevings- en ervaringswereld van jongeren. Om dat te bereiken gaat het project Young Perspective - XL de komende 3 jaar (2023-2026) een duurzaam netwerk van jongerenorganisaties opzetten en ontwikkelen. Om zo jongeren cyclisch te betrekken in het doen van onderzoek, het vertalen hiervan naar (beleids)uitvoering en het monitoren van de resultaten. Het netwerk wil de positie van jongeren verbeteren én de samenwerking versterken tussen organisaties die zich inzetten voor de positie van Limburgse jongeren.