Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

ZonMw financiert vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd sinds 2018 MDT-projecten voor maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Met als doel om jongeren in Nederland de mogelijkheid te geven zich in te zetten voor de samenleving, hun talenten te ontdekken en anderen te ontmoeten. Hiermee dragen zij bij aan de sociale cohesie in de samenleving.

MDT en het hoofdlijnenakkoord

In het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 is opgenomen dat de beschikbare overheidsmiddelen voor MDT de komende jaren worden verminderd tot nul. Er kan momenteel geen subsidie worden aangevraagd voor MDT-projecten. Wel kunnen organisaties zich aansluiten als partner bij lopende MDT-projecten. 

Meer weten of op de hoogte blijven? Kijk op de website van MDT. Antwoorden op vragen over lopende subsidies en subsidieaanvragen staan op de pagina F.A.Q. Hoofdlijnenakkoord

Wat is MDT?

MDT is de afkorting voor Maatschappelijke Diensttijd. Gedurende een aantal weken tot maanden zetten jongeren zich voor een paar uur per week vrijwillig in voor een ander. Ondertussen ontdekken ze hun talenten en ontmoeten ze anderen. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid.

MDT in ons magazine Impuls: 'Mijn wereld werd groter'

In Impuls vertelt MDT-projectleider Wietske de Koe hoe het Friese MDT-project ‘Zoek het uit!’ bijdraagt aan de talentontwikkeling van jongeren, én aan beleidsthema’s die spelen in de regio. ‘Bij ons MDT-project gaat het onder meer over thuiszitters,  jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en eenzaamheid bij jongeren. Maar ook over het verbeteren van de mentale gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie. MDT draagt bij aan een domeinoverstijgende aanpak op die thema’s.'

Lees het artikel in Impuls

Een MDT-project starten

In het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 is opgenomen dat de beschikbare overheidsmiddelen voor MDT de komende jaren worden verminderd tot nul. Uitgaande van het hoofdlijnenakkoord zal er geen subsidieronde voor nieuwe projecten komen. Na aanstelling van het nieuwe kabinet wordt het definitieve regeerakkoord vormgegeven. Het hoofdlijnenakkoord dient als basis hiervoor. In het regeerakkoord zal definitief blijken of er nog subsidiemogelijkheden zijn voor 2025 en verder.  Actuele informatie hierover vindt u op de website van MDT.

Aansluiten bij bestaande partnerschappen

Het MDT-netwerk wordt steeds groter. Onder MDT-aanbieders vallen onder andere scholen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Vaak werken deze samen in een partnerschap. 

Ga eens in gesprek met een MDT-organisatie om te zien of jullie elkaar kunnen aanvullen in jullie aanbod. Een organisatie die MDT uitvoert heeft namelijk allerlei taken. Van het werven van jongeren tot het persoonlijk coachen van deelnemers, en het begeleiden van maatschappelijke activiteiten. Wie weet passen uw diensten daar tussen!

> Bekijk hier welke MDT’s er op dit moment zijn in Nederland

MDT-kort

Met MDT-kort kunnen maatschappelijke organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen kennismaken met MDT. Binnenkort maken wij bekend welke nieuwe, kortlopende MDT-projecten zullen starten.

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen? Mail ons via amd@zonmw.nl met uw vraag en contactgegevens, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom MDT? Bekijk dan de website van MDT, of meld u aan voor de MDT-nieuwsbrief

Programmacommissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • L. (Lucas) Meijs

Vice-voorzitter

 • L. (Lucy) Schmitz

Commissieleden

 • R. (Robert) van Ettekoven
 • J. (Jan) Faber
 • A. (André) Hudepohl 
 • J. (Jeske) de Kort
 • M. (Mehmet) Day
 • E. (Esther) Peeters
 • C. (Cees) van den Bos
 • J. (Jan-Willem) van der Roest
 • D. C. (Dwight) Krolis
 • I. (Irene) de Kort
 • K. (Kirsten) Ottens

Programmamanager

 • G. (Gabrielle) Zwinkels
 • R. (Rianne) Rietveld

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 192.203.655
Looptijd: 81%
Looptijd: 81 %

Contact

Gabrielle Zwinkels

Senior Programmamanager
amd [at] zonmw.nl

Rianne Rietveld

Senior Programmamanager
amd [at] zonmw.nl