Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

ZonMw financiert vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd sinds 2018 MDT-projecten voor maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Met als doel om jongeren in Nederland de mogelijkheid te geven zich in te zetten voor de samenleving, hun talenten te ontdekken en anderen te ontmoeten. Hiermee dragen zij bij aan de sociale cohesie in de samenleving.

Over dit programma

Waar we in 2018 begonnen met de vraag ‘wat is MDT?’, zijn de kaders inmiddels duidelijk. En werken we nu aan het opschalen van MDT door projecten te financieren door het hele land. Zodat iedere jongere in Nederland een MDT kan doen in zijn/haar eigen omgeving. Passend bij hun interesses. Daarnaast stimuleren we met subsidierondes op actuele thema’s die in de samenleving spelen, dat MDT wordt ingezet op de momenten dat deze de hulp van jongeren goed kan gebruiken. 

Wat is MDT?

MDT is de afkorting voor maatschappelijke diensttijd. Gedurende een aantal weken tot maanden zetten jongeren zich voor een paar uur per week vrijwillig in voor een ander. Ondertussen ontdekken ze hun talenten en ontmoeten ze anderen. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid.

Op deze pagina leest u meer over wat MDT voor uw gemeente, onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie kan betekenen. En hoe u aan de slag kan met MDT. 

Ik wil een MDT-project opzetten

Er zijn 2 mogelijkheden om een MDT-project op te zetten

 1. Door zelf een project op te zetten.
 2. Door aan te sluiten bij een bestaande MDT.

Zelf een MDT starten

Wilt u zelf een MDT-project opzetten, dan dient u een projectplan in tijdens een openstaande subsidieronde. Of er op dit moment subsidierondes open staan, vindt u hieronder bij het kopje subsidiemogelijkheden.

Aansluiten bij bestaande partnerschappen

Het MDT-netwerk wordt steeds groter. Onder MDT-aanbieders vallen onder andere scholen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Vaak werken deze samen in een partnerschap. Wilt u zich aansluiten bij een bestaand partnerschap, dan kunt u hier zien welke MDT’s er op dit moment zijn in Nederland. Ga eens in gesprek met een MDT-organisatie om te zien of jullie elkaar kunnen aanvullen in jullie aanbod. Een organisatie die MDT uitvoert heeft namelijk allerlei taken. Van het werven van jongeren tot het persoonlijk coachen van deelnemers, en het begeleiden van maatschappelijke activiteiten. Wie weet passen uw diensten daar tussen!

Subsidiemogelijkheden

De definitieve subsidieregeling voor de reguliere uitvoering van MDT is met ingang van 2022 overgedragen aan DUS-I. ZonMw blijft betrokken bij MDT en richt zich op innovatie en de doorontwikkeling van MDT.

Op dit moment staan de volgende subsidierondes open bij ZonMw:

Programmacommissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • L. (Lucas) Meijs

Vice-voorzitter

 • L. (Lucy) Schmitz

Commissieleden

 • I. (Ilja) Beudel 
 • E. (Eric) Braamhaar
 • R. (Robert) van Ettekoven
 • J. (Jan) Faber
 • A. (André) Hudepohl 
 • J. (Jeske) de Kort
 • M. (Mehmet) Day
 • R. (Rob) Peelen
 • E. (Esther) Peeters
 • C. (Cees) van den Bos
 • J. (Jan-Willem) van der Roest
 • D. C. (Dwight) Krolis
 • I. (Irene) de Kort
 • K. (Kirsten) Ottens

Programmamanager

 • M. (Mirre) Hubers
Kenmerken
Status:
In uitvoering
Budget:
€ 187.840.660
Looptijd:
Gabrielle Zwinkels
Programmamanager
amd [at] zonmw.nl
Mirre Hubers
Teamleider
amd [at] zonmw.nl
Femke Boelsma
Programmamanager
amd [at] zonmw.nl
Marijn Prins
Programmamanager
amd [at] zonmw.nl