Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Op uiteenlopende wijze wordt effectonderzoek uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft onderzoek veel kennis opgeleverd over de werkzaamheid van afzonderlijke interventies. In recent onderzoek wordt nu ook gekeken naar de werkzame elementen van interventies. Daarnaast wordt gekeken hoe meer kennis over de kosteneffectiviteit van jeugdinterventies verkregen kan worden.

Uitgelicht

Aan de slag met toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de jeugdhulp!

In samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, hogescholen, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf. Dit digitale magazine zet deze toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de etalage. Ga ermee aan de slag!

Ga naar het magazine

ToM-e: online superheldentraining voor kinderen met autisme

Afgerond project

Kinderen met autisme hebben vaak grote moeite om zich in te leven in een ander. Met behulp van de groepstraining Theory of Mind (ToM) leren ze sociale situaties beter in te schatten en hun sociale gedrag te verbeteren. De e-learning (ToM-e) met online oefeningen stimuleert om te oefenen met de opgedane kennis uit de groepstraining en slaat zo de brug naar de dagelijkse praktijk.

Lees meer over dit afgeronde project in Mediator

Zo signaleer je een LVB of zwakbegaafdheid

Afbeelding handreiking LVB

De 'Handreiking vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid' heeft een upgrade gekregen. Zo is er speciale aandacht voor de mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB of zwakbegaafdheid bij (jong) volwassenen.

Download de handreiking

Flexibel behandelen met koffer vol bouwstenen

Afbeelding Mediator Flexibel behandelen

De jeugdsector kent veel interventies voor hulp bij opvoeden en opgroeien, die zijn erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’. Maar bij sommige doelgroepen is er nogal wat overlap. Zes consortia zoeken naar methoden om ze effectiever toe te passen.

Emeritus hoogleraar Veerman: ‘Behandelaren zien door de bomen het bos niet meer.’

Lees het hele interview in Mediator

Artikel BMC Psychiatry: Invloed van ernstige gedragsproblemen op de kwaliteit van leven van kinderen en pubers

Jongen op stoep

Het onderzoek in dit artikel geeft inzicht in de mate waarin ernstige gedragsproblemen van invloed zijn op de kwaliteit van leven van kinderen en pubers beïnvloeden. Met een afname in kwaliteit van leven van 40 – 60% blijkt die invloed groot.

Lees het artikel

Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd

afbeelding van de download

In de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd slaan onderzoekers en praktijkinstellingen nieuwe wegen in rond een aantal grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. In deze publicatie vertellen de projectleiders van de 6 consortia hoe er binnen hun consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

Ga naar de digitale publicatie

Algemeen werkzame factoren

In de jeugdsector is veel aandacht voor de vraag door welke factoren het succes van steun- of hulpverleningstrajecten wordt bepaald. Veel onderzoek focust op specifieke factoren (interventiemethoden en –technieken). In programmalijn 1 van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector wordt aandacht besteed aan de algemeen werkzame factoren (interventie-nonspecifieke).

Lees meer over onderzoek algemeen werkzame factoren bij ZonMw

Effectiviteitsonderzoek sociale netwerkstrategieën

afbeelding filmpje

Welke manier van hulp werkt het best? De Radboud Universiteit, Entrea en NIM hebben het werken met Sociale netwerkstrategieën (SNS) vergeleken met care as usual en maakten een filmpje over het onderzoek én de resultaten.

bekijk de video

Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd

In opdracht van ZonMw brachten onderzoekers de beschikbare wetenschap pelijke kennis over factoren die betrekking hebben op ouders en jeugdigen, op beroepskrachten en op de kwaliteit van hun samenwerkingsrelatie (‘alliantie’) in kaart. Hierbij stonden 4 domeinen binnen de zorg voor jeugd centraal: het preventieve veld van opvoedsteun, de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de geïndiceerde jeugdzorg. Daarnaast is aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen binnen het beroepsveld, zoals de komst van de generalist.

Download het rapport

Broad Consultation as Partof the Standardization of Economic Evaluation Research in the Youth Sector

afbeelding van rapport

Naast weten of iets werkt, is het ook van belang meer inzicht in de kosten en baten van hulp en ondersteuning te krijgen. Er zijn nog veel methodologische vragen als het gaat om het doen van kosten-baten onderzoek in de jeugdsector. Een overzicht van wat er zoal nodig is, blijkt uit het consultatiedocument.

Download het rapport

En... werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd

voorkant publicatie

ZonMw presenteert 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de publicatie 'En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd'. Download of bestel kosteloos via www.zonmw.nl/enwerkthet

Download de publicatie

Actueel

Volg via RSS

Kwaliteitsverbetering door supervisie met video feedback

Leidt supervisie met beelden tot een betere kwaliteit van de uitvoering van jeugd interventies? Hulpverleners namen beelden op van hun gesprekken met cliënten. Zij kregen hierop feedback volgens een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback. Deze vorm van ondersteuning zorgde voor hogere kwaliteit van de uitvoering van de interventies.

Nieuws

Onderzoek naar jeugdhulp voor vluchtelingen

Welke knelpunten bestaan er in de aanmelding van vluchtelingenkinderen voor jeugdhulp en het huidige jeugdhulpaanbod? Nidos, Pharos en Jeugdzorg Nederland gaan hier vanaf mei 2018 onderzoek naar doen.

Nieuws

Praktisch programma helpt jongeren met een licht verstandelijke beperking

‘Jij bent Okay’ lijkt een waardevolle toevoeging te zijn op het bestaande behandelaanbod voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Uit effectonderzoek bleken jongeren 3 maanden na het volgen van het programma minder gedragsproblemen te hebben dan jongeren die het programma niet volgden.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging,...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Jojanneke Hillmann

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 67
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website